Ngu van 12 tiet 51 Chua loi lap luan trong van nghi luan

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN:

Phạm Thị Thúy Nhài CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN Người sọan: Thúy Nhài

SGK TRANG 194, 195, 196:

Phạm Thị Thúy Nhài SGK TRANG 194, 195, 196 Đọc kĩ đề bài. Tìm những lỗi lập luận trong các đọan văn. Sửa lỗi lập luận để đoạn văn mạch lạc, chặt chẽ.

I. Lỗi liên quan đến việc nêu luận điểm (sgk tr194):

Phạm Thị Thúy Nhài I. Lỗi liên quan đến việc nêu luận điểm (sgk tr194) Bài 1, 2/194 a. Luận điểm của đoạn văn bị lặp ý: lặp từ ngữ ở câu 1, 3 và 4 đều nói về sự vắng vẻ của bài thơ "Thu Điếu" thay vì chỉ cần nêu luận điểm ở câu đầu. -Sửa: Cảnh vật ... tẻo teo, cảnh vật dường như ngưng đọng lại. Phải là một người rất yêu quê hương đất nước, Bắc Bộ, tác giả mới có thể miêu tả cảm xúc chân thật đến thế.

PowerPoint Presentation:

Phạm Thị Thúy Nhài b. Lặp ý ở câu (1) và (3) vì ở 2 câu này đều xoay quanh việc "món nợ công danh" của người làm trai. Sửa: .... kẻ tầm thường, theo ông, người làm trai phải tự thẹn với chính mình, phải luôn luôn cố gắng và cống hiến hết mình cho đất nước, cho tổ quốc.

PowerPoint Presentation:

Phạm Thị Thúy Nhài c. Luận điểm nêu ra ở câu đầu không phù hợp với các ý ở những câu sau. Sửa: VHDG là thành quả đúc kết kinh nghiệm của cha ông ta từ xưa đến nay.

Lưu ý::

Phạm Thị Thúy Nhài Lưu ý: Luận điểm phải phù hợp với đối tượng nghị luận. Phải dùng phương tiện ngôn ngữ phù hợp. Chú ý tính logic, nhất quán của các luận điểm, luận cứ.

II. Lỗi sai luận cứ: (sgktr195):

Phạm Thị Thúy Nhài II. Lỗi sai luận cứ : (sgktr195) a. Xanh bát ngát -> sâu chót vót Sửa: Nắng xuống trời lên sâu chót vót Khi "nắng xuống, trời lên thì bầu trời, lòng sông mở ra vừa cao, vừa sâu đến vô tận".

PowerPoint Presentation:

Phạm Thị Thúy Nhài b. Luận cứ thiếu chính xác: “ Đất nước sau hai thế kỉ… thắng lợi hoàn toàn”. Luận cứ thiếu toàn diện vì chỉ nêu dẫn chứng về Hai Bà Trưng. Cần bổ sung cho phù hợp luận điểm: “ Dân tộc ta anh hùng hào kiệt thời nào cũng có”

PowerPoint Presentation:

Phạm Thị Thúy Nhài C. Luận cứ thiếu tính hệ thống, logic. Luận cứ không phù hợp với luận điểm: “ Ải Chi Lăng… Cửa biển Bạch Đằng”. Các địa danh này không phải là “tên tuổi”.

Lưu ý::

Phạm Thị Thúy Nhài Lưu ý: Cần nêu luận cứ rõ ràng, xác đáng, các dẫn chứng cụ thể cần có xuất xứ, nguồn gốc tin cậy, phù hợp với luận điểm.

III. LỖI VỀ CÁCH THỨC LẬP LUẬN: sgk tr 195,196:

Phạm Thị Thúy Nhài III. LỖI VỀ CÁCH THỨC LẬP LUẬN: sgk tr 195,196 Trình bày luận cứ thiếu logic, lộn xộn. Hệ thống luận cứ không đủ làm sáng tỏ cho luận điểm chính: “ vẻ đẹp và số phận…”. Luận điểm không rõ ràng, luận cứ thiếu toàn diện: Chỉ tập trung vào cái đói. Luận điểm không rõ ràng: Phần gợi mở mơ hồ, không ăn nhập với phần sau. Luận cứ không phù hợp phạm vi đề tài: “nỗi sầu… của Đỗ Phủ”

Lưu ý::

Phạm Thị Thúy Nhài Lưu ý: Cần tổ chức lập luận cho chặt chẽ, mạch lạc, có luận cứ phù hợp.

Lời nhắn nhủ của cô với 12a1::

Phạm Thị Thúy Nhài Lời nhắn nhủ của cô với 12a1: Hãy viết những bài văn nghị luận thật hay nhé. Văn học chính là chất vàng mười của tâm hồn.

PowerPoint Presentation:

Phạm Thị Thúy Nhài

authorStream Live Help