Ngu van 12 tiet 43, 44 Qua trinh van hoc va phong cach van hoc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC:

QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC

I. Quá trình văn học::

I. Quá trình văn học: 1. Khái niệm quá trình văn học: a. Khái niệm :

PowerPoint Presentation:

Tổng quan VHVN. Khái quát VHDGVN. Khái quát văn học VN từ TK X đến hết TK XIX ( VHTĐ). Khái quát VHVN từ đầu TK XX đến Cách mạng tháng Tám 1945. Khái quát VHVN từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX. Trong chương trình ngữ văn có những bài KQ về VHVN được học trước khi vào tìm hiểu những tác phẩm cụ thể?

PowerPoint Presentation:

Các phương diện được đề cập: Sự phân kì của văn học thành các giai đoạn, thời kì. Các tác phẩm, tác giả tiêu biểu. Các dòng và xu hướng văn học tiêu biểu. Trong các bài đó soạn giả SGK chú ý đến những phương diện nào?

PowerPoint Presentation:

Những yếu tố không đề cập tới: Người đọc và sự tiếp nhận văn học. Các hội đoàn sáng tác. Các hoạt động nghiên cứu văn học, dịch thuật, xuất bản… Các hình thức tồn tại của VH. Ảnh hưởng qua lại giữavăn học và các loại hình nghệ thuật ,các hình thái ý thức xã hội. Những yếu tố nào không được đề cập tới?

PowerPoint Presentation:

Như vậy điều được quan tâm, nghiên cứu trong các bài khái quát là bản thân sự vận động của nền VHVN trong quá khứ. Gọi là nghiên cứu lịch sử văn học ( VH sử).

PowerPoint Presentation:

Bên cạnh nền văn hóa vận động qua các thời kì khác nhau còn có những yếu tố khác làm nên tổng thể đời sống văn học như ta vừa kể trên. Vậy nghiên cứu văn học trong tổng thể vận động của tất cả các yếu tố chính là nghiên cứu quá trình văn học.

PowerPoint Presentation:

Quá trình văn học. Lịch sử văn học. Toàn thể đời sống văn học.

I. Quá trình văn học::

I. Quá trình văn học: 1. Khái niệm quá trình văn học: a. Khái niệm : Thế nào là quá trình văn học? Quá trình văn học gồm những yếu tố nào?

PowerPoint Presentation:

Diễn tiến của văn học như một hệ thống chỉnh thể với sự hình thành, tồn tại, thay đổi, phát triển qua các thời kì lịch sử được gọi là quá trình văn học. => Như vậy quá trình văn học là sự vận động của văn học trong tổng thể.

PowerPoint Presentation:

Quy luật gắn bó với đời sống. 2. Quy luật kế thừa và cách tân. 3. Quy luật bảo lưu và tiếp biến. Lịch sử văn học. Quá trình văn học.

PowerPoint Presentation:

Các yếu tố làm nên quá trình văn học : Các tác phẩm văn học với chất lượng khác nhau. Các hình thức tồn tại của văn học: truyền miệng, chép tay, in ấn... Các thành tố của đời sống văn học:tác giả,người đọc,hoạt động nghiên cứu, phê bình... Ảnh hưởng qua lại giữa văn học và các loại hình nghệ thuật , các hình thái ý thức xã hội.

PowerPoint Presentation:

Sự vận động của quá trình văn học tuân theo những quy luật chung nào? Hãy lấy VD để minh họa cho một trong số những quy luật đó?

PowerPoint Presentation:

Quy luật gắn bó với đời sống. 2. Quy luật kế thừa và cách tân. 3. Quy luật bảo lưu và tiếp biến. Lịch sử văn học. Quá trình văn học.

PowerPoint Presentation:

* Những quy luật chung tác động đến quá trình văn học: - Quy luật văn học gắn bó với đời sống xã hội - Quy luật kế thừa và cách tân - Quy luật bảo lưu và tiếp biến

PowerPoint Presentation:

- Quy luật kế thừa và cách tân. Ví dụ: Phong trào Thơ mới là một cuộc cách mạng thi ca trong VH hiện đại VN. Từ Thơ mới cái tôi cá nhân được khai sinh và khẳng định chói lọi Ta là một, là riêng, là thứ nhất Không có chi bạn bè nổi cùng ta Xuân Diệu Cũng hình thành kiểu thơ điệu nói mang tính chất Hiện đại với những hình ảnh, kiểu diễn đạt, thể thơ được giải phóng. Nhưng cũng trong Thơ mới, chúng ta bắt gặp bóng dáng phảng phất Của Đường thi và thơ ca truyền thống từ cảm xúc, hình ảnh, thể thơ… Tiêu biểu như Tràng Giang của Huy Cận.

PowerPoint Presentation:

2. Trào lưu văn học: * Khái niệm :

PowerPoint Presentation:

Trong bài bút chiến thể hiện thái độ công kích của các nhà văn lãng mạn những năm 1930 -1945, Vũ Trọng Phụng đã viết “ Các ông muốn tiểu thuyết cứ là tiểu thuyết. Tôi và các nhà văn cùng chí hướng như tôi muốn tiểu thuyết là sự thực ở đời”.

PowerPoint Presentation:

Từ tiêu chí Vũ Trọng Phụng xác định cho văn học – phản ánh sự thực ở đời. Em có thể kể ra một số tác phẩm, tác giả tiêu biểu trong đội ngũ “ Tôi và các nhà văn cùng chí hướng như tôi” đó? Nguyễn Công Hoan: Bước đường cùng, Đồng hào có ma… Vũ Trọng Phụng: Số đỏ, Giông tố… Ngô Tất Tố: Tắt đèn, Việc làng… Nguyên Hồng: Bỉ vỏ, Những ngày thơ ấu…

PowerPoint Presentation:

Vậy em hiểu trào lưu văn học là gì? Khái niệm trào lưu văn học có mối liên hệ ntn với khái niệm quá trình văn học?

PowerPoint Presentation:

2. Trào lưu văn học: * Khái niệm : - Trào lưu VH là một hiện tượng có tính chất lịch sử. Đó là một phong trào sáng tác tập hợp những tác giả, tác phẩm gần gũi nhau về cảm hứng, tư tưởng, nguyên tắc miêu tả hiện thực, tạo thành một dòng rộng lớn có bề thế trong đời sống văn học của một dân tộc hoặc một thời đại .Một Trào lưu văn học có thể có nhiều khuynh hướng hoặc trường phái khác nhau. - Trào lưu văn học là hoạt động nổi bật của quá trình văn học.

PowerPoint Presentation:

Quá trình văn học. Trào lưu văn học

PowerPoint Presentation:

* Các trào lưu văn học lớn trên thế giới : VH thời phục hưng : Ở Châu Âu vào thế kỷ XV, XVI. + Đề cao con người, giải phóng cá tính, chống lại tư tưởng khắc nghiệt thơì Trung cổ + Tác phẩm : “Romeo và Juliet”của Sếch-xpia, “Đônkihôtê” của Xéc-van-tet…

PowerPoint Presentation:

Shakerpeare Xéc – van – téc.

PowerPoint Presentation:

-Chủ nghĩa cổ điển : ở Pháp vào thế kỷ XVII, + Đề cao lí trí, sáng tác theo quy phạm chặt chẽ. + Tác phẩm:“Lơxit” của Cooc-nay, “Lão hà tiện” của Mo-li-e ... Cooc - nay Mo – li -e

PowerPoint Presentation:

- Chủ nghĩa lãng mạn : ở Tây Âu, + Đề cao nguyên tắc chủ quan, xây dựng hình tượng cho phù hợp với lý tưởng và ước mơ của nhà văn. + Tác phẩm: “ Những người khốn khổ” của Huy-go, “Những tên cướp”của Si-le...

PowerPoint Presentation:

V. Huy – gô. Si - le

PowerPoint Presentation:

Chủ nghĩa hiện thực phê phán : thế kỷ XIX: + Lấy đề tài từ hiện thực, quan sát thực tế để sáng tạo điển hình. +Tác phẩm:“Lão Gôriô” của Ban-zăc, “Chiến tranh và hoà bình” L.Tonxtoi…

PowerPoint Presentation:

Ban – zắc Lép Tôn – xtoi.

PowerPoint Presentation:

- Chủ nghĩa hiện thực XHCN : Thế kỷ XX, + Miêu tả cuộc sống trong quá trình phát triển cách mạng, đề cao vai trò của nhân dân. + Tác phẩm: “Số phận con người”của M.Gorki M.Gorki, Amado....

PowerPoint Presentation:

M.Gorki Amado

PowerPoint Presentation:

Chủ nghĩa siêu thực: ra đời 1922 ở Pháp + Coi thế giới trên hiện thực là mảnh đất sáng tạo của nghệ sĩ. + Tác phẩm: “ Nadia” của Brôtông - Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo:ở Mĩ latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai + Coi thực tại bao gồm cả đời sống tâm linh, + Tác ph ẩm : “ Tr ăm năm cô đơn” của Macket - Chủ nghĩa hiện sinh: ra đời ở Châu Âu sau chiến tranh thế giới II . + Miêu tả con người như mọt sự tồn tại huyền bí,xa lạ, phi lí + Tác phẩm: “ Người xa lạ”của Camuy

PowerPoint Presentation:

* Ở Việt Nam : Trào lưu lãng mạn: Xuân Diệu, Huy Cận , Hàn Mặc Tử… Nhóm Tự lực văn đoàn: Nhất Linh,Khái Hưng ,Thạch Lam… Xuân Diệu Huy Cận Hàn Mặc Tử

PowerPoint Presentation:

- Trào lưu hiện thực phê phán : Vũ Trọng Phụng, Nam Cao,Ngô Tất Tố,Nguyễn Công Hoan…. V ũ Tr ọng Ph ụng Nam Cao Ng ô T ất T ố Nguy ễn C ô ng Hoan

PowerPoint Presentation:

- Trào lưu văn học hiện thực XHCN : H ồ Chí Minh, T ố H ữu , Nguyên Ngọc ,Nguyễn Khải, Nguyễn Thi ,Nguyễn Minh Châu… Tố Hữu Nguyên Ngọc Nguyễn Khải Hồ Chí Minh

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP CỦNG CỐ 1.Trong những quy luật sau, quy luật nào không tác động đến quá trình văn học? a.Văn học gắn bó với đời sống b.Quy luật kế thừa và cách tân c.Quy luật giao lưu và phát triển d.Quy luật bảo lưu và tiếp biến Đáp án:c

PowerPoint Presentation:

2.Trong những trào lưu văn học sau đây, trào lưu nào không xuất hiện ở Việt Nam? a.Trào lưu lãng mạn b.Trào lưu hiện thực huyền ảo c.Trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa d.Trào lưu hiện thực phê phán Đáp án:b

authorStream Live Help