Ngu van 12 tiet 30 Luật thơ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

LUẬT THƠ (tiếp theo) LUYỆN TẬP: 1/ So sánh bài thơ Mặt trăng” (kh.danh) và đoạn thơ trong bài Sóng” của Xuân Quỳnh: Mặt trăng Sóng Vằng vặc bóng thuyền quyên Mây quang gió bốn bên Nề cho trời đất trắng Quét sạch núi song đen Có khuyết nhưng tròn mãi Tuy già vẫn trẻ lên Mảnh gương chung thế giới Soi rõ: mặt hay, hèn Ôi con sóng ngày xưa Và ngày sau vẫn thế Nỗi khát vọng tình yêu Bồi hồi trong ngực trẻ Trước muôn trùng sóng bể Em nghĩ về anh, em Em nghĩ về biển lớn Từ nơi nào sóng lên

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP: Mặt trăng Sóng Vằng vặc bóng thuyền quyên Mây quang gió bốn bên Nề cho trời đất trắng Quét sạch núi song đen Có khuyết nhưng tròn mãi Tuy già vẫn trẻ lên Mảnh gương chung thế giới Soi rõ: mặt hay, hèn Ôi con sóng ngày xưa Và ngày sau vẫn thế Nỗi khát vọng tình yêu Bồi hồi trong ngực trẻ Trước muôn trùng sóng bể Em nghĩ về anh, em Em nghĩ về biển lớn Từ nơi nào sóng lên - Số tiếng: 5 5 - Vần: en, ên (vần cách: bên, đen, lên hèn) Vần: ê, e, ê (khuôn vần: em, ên) - Nhịp: 2/3 3/2 - Hài thanh: Luân phiên B-T hoạc niêm B-B , T-T ở tiếng 2; 4 Luân phiên B-T LUẬT THƠ (tiếp theo)

PowerPoint Presentation:

LUẬT THƠ (tiếp theo) LUYỆN TẬP: 1/Bài tập 2: Phân tích cách gieo vần ngắt nhịp của khổ thơ Đưa người, ta không đưa qua sông Sao có tiếng sóng ở trong lòng? Bóng chiều không thắm, không vàng vọt Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? - Số tiếng: - Vần: - Nhịp: - Số dòng: - Niêm: 7 Song, lòng, trong 4 4/3 Dòng 2 và 3: T-T-B/ BTB Dòng 1 và 4: B-B-B/ B-B-T (cách tân, không niêm)

PowerPoint Presentation:

LUẬT THƠ (tiếp theo) LUYỆN TẬP: 1/Bài tập 3: Mô hình âm luật bài thơ ”Mời trầu” của Hồ Xuân Hương Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi Này của Xuân Hương mới quệt rồi Có phải duyên nhau thì thắm lại Đừng xanh như lá, bạc như vôi Tiếng 1 2 3 4 5 6 7 Dòng 1 Dòng 2 Dòng 3 Dòng 4 Tiếng 1 2 3 4 5 6 7 Dòng 1 B (cau) T (nhỏ) T (trầu) Vần Dòng 2 T (của) B (hương) T (quệt) Vần Dòng 3 T (phải) B (nhau) T (thắm) Dòng 4 B (xanh) T (lá) B như) Vần

PowerPoint Presentation:

LUẬT THƠ (tiếp theo) LUYỆN TẬP: 1/Bài tập 3: Mô hình âm luật bài thơ ”Mời trầu” của Hồ Xuân Hương Tiếng 1 2 3 4 5 6 7 Dòng 1 B (cau) T (nhỏ) T (trầu) Vần Dòng 2 T (của) B (hương) T (quệt) Vần Dòng 3 T (phải) B (nhau) T (thắm) Dòng 4 B (xanh) T (lá) B như) Vần Nhận xét: - Niêm: Câu 2 và 3; 1 và 4 - Đối: Câu 1 và 2; 3 và 4 - Vần: Câu 1; 2; 4

PowerPoint Presentation:

LUẬT THƠ (tiếp theo) LUYỆN TẬP: 1/Bài tập 4: Phân tích ảnh hưởng thơ thất ngôn bát cú trong thơ mới: Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp Con thuyền xuôi mái nước song song Thuyền về nước lại sấu trăm ngả Củi một cành khô lạc mấy dòng (Huy Cận) - Âm hưởng: kế thừa âm hưởng trang trọng thơ cũ - Cất tân: Niêm, luật, vần không rập khuôn như thơ thất ngôn bát cú

PowerPoint Presentation:

LUẬT THƠ (tiếp theo) LUYỆN TẬP: 1/Bài tập 5: Luyện tập làm thơ 5 tiếng; thơ lục bát. Đặc điểm: + Mỗi câu 5 tiếng; câu không hạn định; chia khổ tùy ý định người viết + Vần: Chân, lưng, liền cách, bằng , trắc. + Nội dung: phù hợp với lối vừa kể vừa tả + Nhịp: 2/3 hoặc 3/2 Ví dụ: Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già Bày mực tàu, giấy đỏ Bên phố đông người qua ( Trích “Ông đồ” Vũ Đình Liên) Thơ lục bát:

authorStream Live Help