Ngu van 11 Tiet 3 Tu ngon ngu chung den loi noi ca nhan

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

TRƯỜNG PTTH DL THANH BÌNH :

TRƯỜNG PTTH DL THANH BÌNH  BÀI GIẢNG NGỮ VĂN 11 GV: TRẦN VĂN HINH

PHẦN KIỂM TRA BÀI CŨ:

PHẦN KIỂM TRA BÀI CŨ

BÀI GIẢNG TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NOI CÁ NHÂN ***:

BÀI GIẢNG TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NOI CÁ NHÂN ***

A- Hướng dẫn học bài::

A- Hướng dẫn học bài: 1.Ngôn ngữ - tài sản chung của xã hoäi: a.Ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc, một cộng đồng xã hội b. Tính chung: - Các đơn vị yếu tố ngôn ngữ chung: âm thanh, âm tiết, từ ngữ cố định…

PowerPoint Presentation:

- Các quy tắc chung: cấu tạo từ , ngữ ,câu, phong cách ngôn ngữ…; phương thức chuyển nghĩa từ.  Các quy tắc và phương thức chung có tính phổ biến và bắt buộc đối với mọi cá nhân trong giao tiếp xã hội.

PowerPoint Presentation:

2. Lời nói- sản phẩm riêng của cá nhân: a. Lời nói cá nhân được tạo ra từ ngôn ngữ chung đồng thời mang những nét riêng. b. Sản riêng của cá nhân: - Giọng nói

PowerPoint Presentation:

- Vốn từ ngữ cá nhân… - Sự chuyển đổi sáng tạo khi sử dụng từ ngữ… - Việc tạo ra các từ mới - Việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo quy tắc chung, phương thức chung. B- Ghi nhớ: (SGK tr. )

C- Luyện tập- Thực hành :(SGK tr.13 ):

C- Luyện tập- Thực hành :(SGK tr.13 ) Bài tâp1: - Hai câu thơ đều sử dụng các từ ngữ quen thuộc. Nhưng nó cũng mang đậm dấu ấn phong cách cá nhân. - Từ thôi được dùng với nghĩa: sự mất mát, sự đau đớn. - Hư từ thôi diễn đạt nỗi đau, đồng thời cũng là cách nói giảm để làm nhẹ đi nỗi mất mát quá lớn không gì bù đắp nổi

PowerPoint Presentation:

Bài tập 2: - Câu thơ của Hồ Xuân Hương sắp xếp theo lối đối lập và đảo ngữ: Xiên ngang/ đâm toạc; mặt đất/ chân mây; rêu từng đám/ đá mấy hòn  câu thơ mang mang nỗi niềm u uất của con người.

PowerPoint Presentation:

- Các động từ mạnh: xiên, đâm kết hợp với các bổ ngữ ngang, toạc  biểu đạt sự bướng bỉnh, ngang ngạnh - Câu thơ tạo nên cá tính, sáng tạo riêng: miêu tả thiên nhiên dâng trào, cựa quậy đầy sức sống ngay cả trong những tình huống bi thảm nhất.

Bài tập 3::

Bài tập 3: - Mối quan hệ giữa bài thơ Cảnh khuya (Hồ Chí Minh) : + Tạo liên tưởng từ ngữ, mang tính sáng tạo: từ lồng của câu thơ ( Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa) gợi nhớ đến Chinh phụ ngâm (..Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông) Truyện Kiều (…Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân)

PowerPoint Presentation:

+ Điệp ngữ :chưa ngủ- lo nỗi nước nhà  Không ngủ vì lo vận nước So sánh: nàng chinh phụ, nàng Kiều => Không ngủ vì lo thân phận riêng tư)

DẶN DÒ ::

DẶN DÒ :

TRƯỜNG PTTH DL THANH BÌNH :

TRƯỜNG PTTH DL THANH BÌNH  BÀI GIẢNG NGỮ VĂN 11 GV: TRẦN VĂN HINH

elements:

elements www.tranvanhinh.com

authorStream Live Help