Dia ly 8 Tiết 47 Bài 41- Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/anhvanquan10 https://site s.google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng quý thầy cô về dự giờ và các em học sinh GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ BÍCH HUỆ PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂKLĂK TỔ SỬ - ĐỊA

PowerPoint Presentation:

MiỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ MiỀN TÂY BẮC BẮC TRUNG BỘ MiỀN NAM VÀ NAM BỘ TRUNG BỘ Việt Nam được chia thành 3 miền địa lí tự nhiên. Mỗi miền có những nét nổi bật về cảnh quan tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên góp phần phát triển kinh tế xã hội của cả nước. để thấy được các nét nổi bật đó của miền địa lí tự nhiên đầu tiên của nước ta các em sẽ được học qua bài học hôm nay.

PowerPoint Presentation:

MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ

PowerPoint Presentation:

TiẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ Hình 41.1 lược đồ địa hình và khoáng sản Miền Bắc Và Đông Bắc Bắc Bộ Dựa vào hình 41.1 hãy xác định vị trí, phạm vi lãnh thổ của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ? Xác định ranh giới phía bắc, phía tây,phía nam và phía đông của miền? Học sinh xác định trên bản đồ. TRUNG QUỐC TÂY BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ VỊNH BẮC BỘ Nhận xét về vị trí địa lí? Tiếp liền với khu vực ngoại chí tuyến và á nhiệt đới Hoa Nam ( Trung Quốc ).

PowerPoint Presentation:

TiẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ Hình 41.1 lược đồ địa hình và khoáng sản Miền Bắc Và Đông Bắc Bắc Bộ Dựa vào hình 41.1 cho biết miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm những bộ phận nào? Bao gồm: Khu đồi núi tả ngạn sông Hồng. Khu đồng bằng Bắc Bộ.

PowerPoint Presentation:

TiẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ Hình 41.1 lược đồ địa hình và khoáng sản Miền Bắc Và Đông Bắc Bắc Bộ Với vị trí địa lí như vậy có ảnh hưởng gì đến khí hậu của miền? 2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước.

PowerPoint Presentation:

TiẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ 2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước. Học sinh nhắc lại tính chất nhiệt đới. Dựa vào SGK hãy đọc đoạn văn : Mùa đông lạnh giá….. Nhiệt độ < 5 0 C ở đồng bằng. Quan đoạn văn và quan sát hình trên em hãy chứng minh tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước? Mùa đông : lạnh giá, mưa phùn, gió bấc, lượng mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất < 0 0 c ( ở miền núi ) và < 5 0 c (ở đồng bằng ). Mùa đông đến sớm và kết thúc muộn.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ 2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước. Cho học sinh thảo luận theo nhóm nhỏ với phiếu học tập số 1 thời gian 2 phút: Tại sao mùa đông ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ đến sớm và kết thúc muộn? Tại sao tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước? Vị trí địa lí : Là miền đầu tiên của nước ta chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ phương bắc tràn tới. Địa hình: chủ yếu là đồi núi thấp, núi có hướng cánh cung mở rộng ở phía bắc. Gió mùa đông

PowerPoint Presentation:

TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ 2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước. Dựa vào hiểu biết của mình và quan sát các hình sau nêu những thuận lợi của thời tiết trong mùa đông ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ? Thuận lợi: Cho phát triển các loại cây ưa lạnh như: Khoai tây, su hào, cải bắp, cà chua và các loại hoa.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ 2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước. Dựa vào hiểu biết của mình và quan sát các hình sau cho biết những khó khăn của thời tiết trong mùa đông ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ? BÊ CHẾT VÌ RÉT Ở HÀ GIANG LÚA ĐÔNG XUÂN THIẾU NƯỚC RAU BỊ ÚA VÀNG VÌ SƯƠNG MUỐI Khó khăn: Sương muối, giá rét, hạn hán.

PowerPoint Presentation:

Gió mùa mùa hạ TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ 2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước. Dựa vào sách giáo khoa và hình dưới đây cho biết thời tiết trong mùa hạ của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ? Mùa hạ : Nóng, ẩm, mưa nhiều. Đặc biệt tiết mưa ngâu vào tháng 8.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ 2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước. Dựa vào hình 41.1 xác định sơn nguyên đá vôi Hà Giang, Cao Bằng. Các cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều và đồng bằng Sông Hồng, vùng quần đảo Hạ Long ( Quảng Ninh ). 3. Địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung lớn mở rộng về phía bắc và quy tụ ở Tam Đảo. Hình 41.1 lược đồ địa hình và khoáng sản Miền Bắc Và Đông Bắc Bắc Bộ Nhận xét chung về đặc điểm địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ? Địa hình rất đa dạng: Sơn nguyên đá vôi, núi cánh cung, đồng bằng. Nhưng chủ yếu là đồi núi thấp

PowerPoint Presentation:

TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ 2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước. 3. Địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung lớn mở rộng về phía bắc và quy tụ ở Tam Đảo. Dựa vào hình ảnh trên cho biết dạng địa hình độc đáo của miền là dạng địa hình gì? Đặc biệt là địa hình Caxtơ đá vôi.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ 2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước. 3. Địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung lớn mở rộng về phía bắc và quy tụ ở Tam Đảo. Quan sát lát cắt địa hình trên nhận xét về hướng nghiêng của địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ? Hình 41.1 lược đồ địa hình và khoáng sản Miền Bắc Và Đông Bắc Bắc Bộ Hướng nghiêng của địa hình là từ tây bắc xuống đông nam.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ 2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước. 3. Địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung lớn mở rộng về phía bắc và quy tụ ở Tam Đảo. Quan sát hình trên hãy xác định các hệ thống sông lớn và cho biết hướng chảy của chúng? Sông ngòi : chảy theo hướng tây bắc đông nam ( hệ thống sông Hồng ) và hướng vòng cung ( Sông Cầu, sông Thương, Sông Lục Nam …. ) Hình 41.1 lược đồ địa hình và khoáng sản Miền Bắc Và Đông Bắc Bắc Bộ Vì sao sông ngòi ở đây lại chảy theo hai hướng như vậy? Do hướng của địa hình quyết định hướng chảy của sông.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ 2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước. 3. Địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung lớn mở rộng về phía bắc và quy tụ ở Tam Đảo. Dựa vào kiến thức đã học cho biết đặc điểm sông ngòi của miền? Sông thường có thung lũng rộng, độ dốc nhỏ, hàm lượng phù sa tương đối lớn, có hai mùa nước: Mùa lũ và mùa cạn. Để phòng chống lũ lụt ở đồng bằng Sông Hồng nhân dân ta đã làm gì? Việc làm đó đã biến đổi địa hình ở đây như thế nào? Đắp đê làm cho địa hình ở đây tạo thành nhiều ô trũng.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ 2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước. 3. Địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung lớn mở rộng về phía bắc và quy tụ ở Tam Đảo. Hãy chứng minh sự phong phú về tài nguyên của miền? 4. Tài nguyên phong phú, đa dạng và nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng. Hình 41.1 lược đồ địa hình và khoáng sản Miền Bắc Và Đông Bắc Bắc Bộ Al Quan sát hình 41.1 xác định các khoáng sản của miền?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ 2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước. 3. Địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung lớn mở rộng về phía bắc và quy tụ ở Tam Đảo. 4. Tài nguyên phong phú, đa dạng và nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng. Hình 41.1 lược đồ địa hình và khoáng sản Miền Bắc Và Đông Bắc Bắc Bộ Al Tài nguyên chủ yếu : khoáng sản( than, sắt, bôxit, thiếc, vàng…. ) , du lịch, rừng.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ 2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước. 3. Địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung lớn mở rộng về phía bắc và quy tụ ở Tam Đảo. 4. Tài nguyên phong phú, đa dạng và nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng. Dựa vào những hiểu biết của mình và qua tài liệu sách giáo khoa hãy kể tên các cảnh quan đẹp của miền ? Miền có nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng như : vịnh Hạ Long, Hồ Ba Bể, Núi Mẫu Sơn, Bãi Tắm Trà Cổ, Vườn quốc gia Cúc Phương, Tam Đảo….

PowerPoint Presentation:

HỒ BA BỂ TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ MỘT SỐ CẢNH QUAN ĐẸP CỦA MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ DU LỊCH MẪU SƠN BÃI TẮM TRÀ CỔ ( QUẢNG NINH ) VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

PowerPoint Presentation:

TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ 2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước. 3. Địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung lớn mở rộng về phía bắc và quy tụ ở Tam Đảo. 4. Tài nguyên phong phú, đa dạng và nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng. Quan sát hình sau cho biết bên cạnh những thuận lợi miền Bắc và Đông Bắc có gặp những khó khăn trở ngại gì? BÊ CHẾT VÌ RÉT Ở HÀ GIANG LÚA ĐÔNG XUÂN THIẾU NƯỚC RAU BỊ ÚA VÀNG VÌ SƯƠNG MUỐI Một số vùng cân bằng sinh thái bị đảo lộn, rừng bị chặt phá, đất bị xói mòn, biển bị ô nhiễm, lũ lụt….vv Chúng ta phải làm thế nào để giữ cho môi trường ở đây được trong sạch, kinh tế phát triển bền vững? Khai thác khoáng sản hợp lí, có kế hoạch. Bảo vệ môi trường khi khai thác khoáng sản. Không chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy. Tích cực trồng rừng. Chất thải của sản xuất và sinh hoạt phải được xử lí trước khi đưa ra sông, hồ, biển…

PowerPoint Presentation:

TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ

PowerPoint Presentation:

TIẾT 47 – BÀI 41 : MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP Hướng dẫn học sinh làm bài tập về vẽ biểu đồ khí hậu của Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn. Học bài cũ, hoàn thành bài tập 3. DẶN DÒ Xem trước nội dung bài 42