Ngữ văn 10, Tiết 3 (Tiếng Việt ): Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 1 TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH TIẾNG VIỆT LỚP 10 CƠ BẢN GV: NGUYỄN.T. KIM PHỤNG

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 2 a- kiểm tra bài cũ

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 3 Câu1 :Hãy nêu các bộ phận hợp thành nền VH Việt Nam? CÂU HỎI KIỂM TRA a/Văn học dân gian và Văn học viết b/Văn học Hán Nôm c/Văn học chữ Hán ,chữ Quốc ngữ d/ cả a,b,c

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 4 Câu2 :Thể lọai nào dưới đây không phải của VHDG? CÂU HỎI KIỂM TRA a/Thần thọai b/Ca dao c/ Kịch nói d/ Chèo

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 5 b- giới thiệu bài mới HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ Bài 4 TIẾT3

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 6 A/ THẾ NÀO LÀ HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ?( Tiết 1) I/Khái niệm II / Các quá trình hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ III/ Các nhân tố giao tiếp IV/ Luyện t ập củng cố B/ THỰC HÀNH( Tiết2) NỘI DUNG BÀI HỌC

Tìm hiểu văn bản 1: Đọc theo phân vai nhân vật và trả lời câu hỏi ( SGK trang 14 ):

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 7 Tìm hiểu văn bản 1: Đọc theo phân vai nhân vật và trả lời câu hỏi ( SGK trang 14 ) Vua Trần Các bô lão HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 8 Cuộc đối thoại giữa vua Trần và các bô lão có phải là hoạt động giao tiếp ? Hình thức giao tiếp của họ? Câu Hỏi : Trả lời: _ Hoạt động giao tiếp _ Ngôn ngữ nói

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 9 Họ giao tiếp với cương vị và quan hệ như thế nào? Câu Hỏi : Trả lời: _Cương vị : Vua Trần : Người lãnh đạo tối cao Các bô lão: nhân dân Đại Việt _ Quan hệ: Vua - Tôi Trao đổi: Nói - Nghe

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 10 Cương vị và quan hệ giữa các nhân vật giao tiếp như thế có thể tạo nên sự khác nhau trong ngôn ngữ giao tiếp không? Tìm dẫn chứng trong văn bản đối thoại trên Câu Hỏi Trả lời: _Khác nhau về cương vị, quan hệ sẽ tạo sự khác nhau trong ngơn ngữ giao tiếp _ Ngôn ngữ Vua: Trịnh trọng hỏi,hỏi lại … Bô lão: Xin, th ưa …

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 11 Trả lời: Vua Trần : Khi hỏi ý kiến bô lão Các bô lão : Khi trả lời và bày tỏ quyết tâm Lời nói + giọng điệu, thái độ… Vua Trần : Khi lắng nghe ý kiến bô lão Các bô lão : Khi tiếp nhận lời vua phán truyền Trong khi giao tiếp,,nhân vật có đổivai người nói- người ngheđược không?Khi nói hoặc nghe,nhân vật dùng những cách thức nào kèm theo để biểu đạt? Lời nói + giọng điệu, thái độ… Nghe N ói Đổi vai CÂU HỎI

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 12 Trả lời _ Thế nước khó khăn: Giặc Nguyên –Mông xâm lược _Cần đánh giặc giữ nước như thế nào?  Vua Trần phải triệu tập hội nghị DH CAU HỎI Hoạt động giao tiếp của Hội nghị Diên Hồng được hình thành từ hoàn cảnh nào?

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 13 Câu Hỏi : Trả lời _ ND giao tiếp : Từ hoàn cảnh ấy,cuộc giao tiếp trong hội nghị DH sẽ có nội dung,mục đích như thế nào?Phương tiện và cách thức nào được sử dụng để làm nên cuộc giao tiếp ấy? Hoà hayĐánh ? _ MĐgiao tiếp : Tìm ra kế sách đánh giặc hợp với lòng dân Ph ươngtiện: Ngôn ngữ NÓI

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 14 Như vậy,qua tìm hiểu văn bản HNDH thì một hoạt động giao tiếp diễn ra cần phải cĩ sự tham gia của những nhân tố nào? Câu Hỏi : Trả lời _ Nh ân vật giao tiếp _ Ho àn cảnh giao tiếp NH ÂN TỐ GIAO TIẾP _ Nội dung giao tiếp _ Mục đích giao tiếp _ Phương tiện, cách thức giao tiếp

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 15 Tìm hiểu văn bản 2: Quan s át và trả lời câu hỏi ( Trang 5 SGK ) TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 16 CÂAU HỎI: Hoạt động giao tiếp diễn ra ở văn bản 1 là hoạt động giao tiếp bằng hình thức ngơn ngữ nào? .Ngồi hình thức giao tiếp ấy, hoạt động giao tiếp bằng ngơn ngữ của con người cịn ở hình thức nào?Khi tiếp xúc văn bản 2 ,hoạt động giao tiếp nào đã diễn ra ? Trả lời *Văn bản1 :Giao tiếp bằng ngôn ngữ Nói *Ngoài dạng Nói để giao tiếp( Trao đổi thông tin cho nhau : Nói- Nghe) còn có dạng Viết ( Trao đổi thông tin: Viết- Đọc ) *Khi tiếp xúc VB2: Hoạt động giao tiếp giữa người đọc ( học sinh) với người viết SGK đã diễn ra

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 17 CÂAU HỎI: Hãy phân tích các nhân tố tham gia chi phối hoạt động giao tiếp khi học sinh tiếp xúc văn bản 2? Trả lời * NH ÂN VẬT GT? : *HO ÀN CẢNH GT? *N ỘI DUNG GT? Người Viết: T.giả SGK Nguời Đọc: H.sinh Do yêu cầu giáo dục của ĐN,Trường Vấn đề VH, đề tài”TQVH Việt Nam ( 3 đề mục SGK) *MỤC ĐÍCHGT Cung cấp kiến thứcVHVN (T.giả ) Giúp học sinh hiểu biết VHVN * PHƯƠNG TIỆNGT? Ngôn ngữ Viết, trình bày theo PCKH

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 18 CÂAU HỎI: Từ khảo sát 2 văn bản:Nĩi (VB1 )và Viết(VB2),hãy rút ra những kiến thức sau : Ghi nhớ I/ thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ ?: _ Là hoạt động trao đổi thông tin … _ Bằng phương tiện ngôn ngữ( nói ,viết) _Thực hiện mục đích về nhận thức,tình cảm, hành động… II/Các quá trình của HĐGT bằng ngôn ngữ 2 quá trình: - Lập VB ( Người nói, người viết) - Lĩnh hội VB ( người nghe,người đọc) III/ Các nhân tố giao tiếp: Quan hệ Tương tác Nhân vật GT- H.cảnh GT- N.dung GT- M.đíchGT- P.tiện, cách thức GT

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 19 Hãy phân tích cácnhân tố giao tiếp trong HĐGT mua bán giữa người mua v à ngư ờ i bán ở chợ… TRẢ lỜI: _ Nhân vật GT : Người mua- Người bán _ Hoàn cảnh GT : ở chợ,chợ đang hoạt động _ Nội dung GT Trao đổi thoả thuậngiá cả, mặt hàng, số lượng _ Mục đích GT : Người bán được hàng- Kẻ mua vừa ý LUYỆNTẬP

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 20  Dặn dò : Chuẩn bị bài tiếp theo : KHÁIQUÁTVĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM c- củng cố - dặn dò --- HẾT ---

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 21 CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THAM DỰ BUỔI HỌC NÀY .

PowerPoint Presentation:

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 22 CHÚC QUÝ THẦY CÔ DỒI DÀO SƯC KHỎE CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC TẬP TỐT

authorStream Live Help