Ngu van 10 tiet 1, 2 Tong quan van hoc Viet Nam

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

Câu hỏi chuẩn bị ở nhà tiết 1: Chia nhóm. Phần I & II : Bài tổng quan VHVN gồm mấy phần? những phần nào ? 2- Em hiểu gì về từng bộ phận văn học Việt Nam ( kniệm, thể loại, chữ viết…) 3- VHVN được chia làm mấy thời kỳ? Trình bày hiểu biết của em về Văn học trung đại và Văn học hiện đại ?(gợi ý : Qúa trình phát triển và những thành tựu tác giả-tác phẩm? Phần III :1/ Theo em,đối tượng của văn học là gì? 2/ Hình ảnh con người Việt Nam được thể hiện trong văn học qua những mối quan hệ nào? 3/ Nêu những biểu hiện cụ thể về h/ả con người VN qua từng mối quan hệ? Lấy vd minh họa (tác phẩm-tác giả tiêu biểu). Cần lưu ý điều gì khi được học bài tổng quan.:

Câu hỏi chuẩn bị ở nhà tiết 1: Chia nhóm. Phần I & II : Bài tổng quan VHVN gồm mấy phần? những phần nào ? 2- Em hiểu gì về từng bộ phận văn học Việt Nam ( kniệm, thể loại, chữ viết…) 3- VHVN được chia làm mấy thời kỳ? Trình bày hiểu biết của em về Văn học trung đại và Văn học hiện đại ?(gợi ý : Qúa trình phát triển và những thành tựu tác giả-tác phẩm? Phần III : 1/ Theo em,đối tượng của văn học là gì? 2/ Hình ảnh con người Việt Nam được thể hiện trong văn học qua những mối quan hệ nào? 3/ Nêu những biểu hiện cụ thể về h/ả con người VN qua từng mối quan hệ? Lấy vd minh họa (tác phẩm-tác giả tiêu biểu). Cần lưu ý điều gì khi được học bài tổng quan.

PowerPoint Presentation:

Tiết 1+2 Đọc văn Tổng quan văn học Việt Nam ------------------------------------------------------- A/ Muc tiêu cần đạt :Giúp học sinh : - Nắm kiến thức chung nhất tổng quát nhất về 2 bộ phận VHVN (VHDG & VHV)+ qtrình ptriển. - Nắm hệ thống thể loại VHVN. Con người VN qua VH. - Bồi dưỡng niềm tự hào về truyền thống văn hoá, dân tộc qua văn học  long say mê văn học.

PowerPoint Presentation:

B/Phương tiện thực hiện : - Sách giáo khoa và sgv ngữ văn 10. - Các tài liệu về lịch sử văn học Việt Nam, tài liệu tham khảo. C/Phương pháp : - Nêu vấn đề - Trao đổi thảo luận nhóm. - Sử dung bảng phụ và sơ đồ hoá để củng cố kiến thức. D/Tiến trình lên lớp : I- Bài cũ : không.

PowerPoint Presentation:

II - Bài mới : Tiết 1 Giới thiệu : Lịch sử VHDT chính là lịch sử tâm hồn mỗi dân tộc, trải qua nghìn năm tồn tại và phát triển và tuỳ thuộc vào từng giai đoan lịch sử, chịu tác động của quá trình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, hình thành những tác phẩm phản ánh muôn màu muôn vẻ đời sống tinh thần dân tộc để có cơ sở hiểu sâu thể loại nội dung và quá trình phát triển cơ bản của văn học VN chúng ta tìm hiểu bài Tổng quan văn học Việt Nam.

PowerPoint Presentation:

I/ Các bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam : 1/Văn học dân gian : Là sáng tác tập thể và truyền miệng của nhdân lao động. - Loại thể :VHDG có khỏang 12 loại thể (SGK) - Đặc trưng tiêu biểu : + Tính truyền miệng. + Tính tập thể. + Tính thực hành. 2/ Văn học viết : - Là sáng tác của trí thức được ghi lại bằng chữ viết, tác phẩm văn học mang dấu ấn cá nhân.. - Chữ viết : chữ Hán,chữ Nôm, chữ Quốc ngữ. - Thể loại của văn học viết đa dạng,phong phú.

PowerPoint Presentation:

II/ Qua trình phát triển của văn học Việt Nam : 3 thời kỳ : -Văn học từ TKỉ X-XIX || Văn học trung đại -Văn học từ thế kỷ XX-CMT8 1945. ||Văn học hđại - Văn học từ CMT8 1945 đến nay ||

PowerPoint Presentation:

1/Văn học trung đại ( thế kỷ X- XIX) : -Hthành và phát triển trong khỏang10 thế kỷ, gắn liền với những thịnh suy, thăng trầm của xhpk Việt Nam và có quan hệ giao lưu với nhiều nền văn học ở khu vực Đông Á, Đông Nam .Á. - Văn học được viết bằng chữ Hán và chữ Nôm (còn gọi là văn học Hán-Nôm).

PowerPoint Presentation:

+ Văn học chữ Hán có vai trò là chiếc cầu nối về tư tưởng và thể loại ,thi pháp với văn học cổ -trung đại Trung Quốc và đạt nhiều thành tựu . +Văn học chữ Nôm : ra đời muộn, chịu ảnh hưởng sâu sắc của VHDG, tiếp nối truyển thống lớn văn học trung đại ,: yêu nước, nhân ái, dân tộc, dân chủ .

PowerPoint Presentation:

2/ Văn học hiện đại : -Từ thế kỷ XX – nay - Viết bằng chữ quốc ngữ, phát triển trong một điều kiện lịch sử xã hội có nhiều biến động.có đội ngũ nhà văn, có đời sống vhọc, nhiều thể loại mới hình thành, và hệ thống thi pháp mới.

PowerPoint Presentation:

+ Văn học từ đầu thế kỷ XX đến cách mạng tháng Tám 1945 : giai đọan giao thời văn học truyền thống, lại vừa tiếp nhận ảnh hưởng của văn học thế giới để hiện đại hóa .

PowerPoint Presentation:

+Văn học từ 1945 đến nay : Văn học phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ,đạt được nhiều thành tựu lớn. - Hệ thống thể loại mới trong văn học không ngừng được phát triển và hòan thiện .

PowerPoint Presentation:

. III/ Con người Việt Nam qua văn học : - Đối tượng của văn học : con người và xã hội loài người.=> Văn học là nhân học . - Hình ảnh con người Việt Nam trong văn học được thể hiện qua các mối quan hệ : + với thế giới tự nhiên.( giải thích : nhận thức cải tạo chinh phục thế giới, yêu thiên nhiên)

PowerPoint Presentation:

+ với quốc gia dân tộc (Yêu nc’, yêu quê hương, tụ hào truyền thốngdân tộc) + với quan hệ xã hội. (xã hội xưa : ông bụt, cô tiên, xã hội phong kiến : vua sáng tôi hiền, XHCN : giải phóng, xây dựng xh. + với ý thức về bản thân. (khi vì nước vì dân, khi thì hạnh phúc ca nhân, khát vọng được sống)….

PowerPoint Presentation:

. IV/ Ghi nhớ : SGK

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn chuẩn bị bài : Họat động giao tiếp bằng ngôn ngữ. + Đọc ngữ liệu và trả lời các câu hỏi trong sgk (khi đọc nhớ ai nói, ai nghengười nói người nghe có quan hệ gì? Tác động ntn đến NDGT,MĐGT... + Tìm thêm các ngữ liệu khác trong họat động giao tiếp hàng ngày để bổ sung cho kiến thức của bài học.

authorStream Live Help