Lich su 9 Bài 28- Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chố

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10 https://site s.google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ. Môn Lịch sử 9 GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ HÒA TRƯỜNG THCS ẲNG TỞ

:

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) (Tiếp theo) Bài 28 - Tiết 40: III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960). Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960). Cho biết hoàn cảnh dẫn tới cuộc đấu tranh chống Mỹ Diệm ? Trong hoàn cảnh đó Đảng ta có chủ trương gì? - ND miền Nam đấu tranh dưới hình thức đấu tranh chính trị, chống Mĩ-Diệm, đòi chúng thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước... Tại sao sau Hiệp định Gie-ne-vơ, ta chủ trương đấu tranh chính trị ở Miền Nam? Phong trào đấu tranh chính trị chống Mỹ Diệm của nhân dân Miền Nam (1954-1959) diễn ra như thế nào? - Mở đầu là “phong trào hoà bình” ở Sài Gòn - Chợ Lớn. Nhiều ‘‘Ủy ban bảo vệ hòa bình’’ được thành lập.

PowerPoint Presentation:

PHONG TRÀO HÒA BÌNH Ở MIỀN NAM

:

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) (Tiếp theo) Bài 28 - Tiết 40: III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960). Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960). - ND miền Nam đấu tranh dưới hình thức đấu tranh chính trị, chống Mĩ-Diệm, đòi chúng thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước... - Mở đầu là “phong trào hoà bình” ở Sài Gòn - Chợ Lớn. Những ‘‘Ủy ban bảo vệ hòa bình được thành lập’’. Trước tình hình đó Mĩ-Diệm đã làm gì ? - Mỹ Diệm khủng bố, đàn áp PT, mở những chiến dịch ‘‘tố cộng’’, ‘‘diệt cộng’’.

PowerPoint Presentation:

TỘI ÁC CỦA MĨ-NGỤY ĐỐI VỚI NHÂN DÂN TA

:

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) (Tiếp theo) Bài 28 - Tiết 40: III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960). Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960). - ND miền Nam đấu tranh dưới hình thức đấu tranh chính trị, chống Mĩ-Diệm, đòi chúng thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước... - Mở đầu là “phong trào hoà bình” ở Sài Gòn - Chợ Lớn. Những ‘‘Ủy ban bảo vệ hòa bình được thành lập’’. - Mỹ Diệm khủng bố, đàn áp PT, mở những chiến dịch ‘‘tố cộng’’, ‘‘diệt cộng’’. Bước sang 1958-1959 mục tiêu, hình thức đấu tranh có gì thay đổi ? - 1958-1959 Phong trào đấu tranh chuyển sang kết hợp giữa ĐT chính trị với đấu tranh vũ trang. Em có nhận xét gì về hình thức và phương pháp đấu tranh trong giai đoạn này?

:

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) (Tiếp theo) Bài 28 - Tiết 40: III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960). Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960). 2. Phong trào “Đồng khởi” 1959-1960. - Hoàn cảnh: Phong trào “Đồng khởi” của nhân dân Miền Nam bùng nổ trong hoàn cảnh nào? + Từ 1957-1959 Mỹ Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp cách mạng Miền Nam. Ra sắc lệnh “đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật’’, Thực hiện “đạo luật 10-59”.

PowerPoint Presentation:

MÁY CHÉM

:

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) (Tiếp theo) Bài 28 - Tiết 40: III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960). Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960). 2. Phong trào “Đồng khởi” 1959-1960. - Hoàn cảnh: + Từ 1957-1959 Mỹ Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp cách mạng Miền Nam. Ra sắc lệnh “đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật’’, Thực hiện “đạo luật 10-59”. Trên cơ sở nhận định tình hình Miền Nam, Đảng ta có chủ trương gì? + Hội nghị TW lần thứ 15 của Đảng (1959) xác định con đường cơ bản của cách mạng Miền Nam là K /N giành chính quyền về tay nhân dân. - Diễn biến:

:

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) (Tiếp theo) Bài 28 - Tiết 40: III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960). Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960). 2. Phong trào “Đồng khởi” 1959-1960. - Hoàn cảnh: - Diễn biến: Em hãy trình bày diễn biến của phong trào “Đồng khởi” ở Miền Nam?

PowerPoint Presentation:

CAMPUCHIA L À O B I Ể N Đ Ô N G QĐ Trường Sa QĐ Hoàng Sa Huế Đà Nẵng Quảng Ngãi Sài Gòn Phú Yên Ninh Thuận 2/1959 Cần Thơ Bến Tre Tây Ninh Tuy Hoà Bình Thuận 17/1/1960 CHÚ THÍCH Nơi MTDTGP miền Nam ra đời Nơi có các trận đánh và nổi dậy đầu tiên Nơi quần chúng nổi dậy QuảngTrị Bình Định Vĩnh Bình Lâm Đồng Đắc Lăc Bình Dương Kiên Giang Bà Rịa 2/1959 8/1959 Lược đồ: phong trào “Đồng khởi” + Từ Bến Tre phong trào “Đồng khởi” lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Trung Bộ. - Diễn biến: + Phong trào đấu tranh lúc đầu còn lẻ tẻ ở Vĩnh Thạnh (Bình Định), Trà Bồng (Quảng Ngãi), sau lan rộng khắp Miền Nam, thành cao trào “Đồng khởi” + 17.1.1960, “Đồng khởi” nổ ra ở huyện Mỏ Cày (Bến Tre) sau đó nhanh chóng lan ra toàn tỉnh, phá vỡ từng mảng lớn chính quyền của địch ở thôn, xã.

PowerPoint Presentation:

Nhân dân nổi dậy ở Trà Bồng ( Quảng Ngãi – 8/ 1959 )

PowerPoint Presentation:

Nữ tướng Nguyễn Thị Định, khởi xướng phong trào “ Đồng khởi”. Đài tưởng niệm phong trào Đồng khởi ngày nay.

:

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) (Tiếp theo) Bài 28 - Tiết 40: III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960). Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960). 2. Phong trào “Đồng khởi” 1959-1960. - Hoàn cảnh: - Diễn biến: Cho biết kết quả của phong trào “Đồng khởi”? - Kết quả: - Phá vở từng mảng bộ máy cai trị và hệ thống kìm kẹp của địch. Thành lập Uỷ ban nhân dân tự quản. - Chính quyền cách mạng được thành lập ở một vùng rộng lớn. Phong trào “Đồng khởi” thắng lợi có ý nghĩa gì? - Ý nghĩa: + Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm. Tạo ra bước nhảy vọt của cách mạng Miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công. + Tạo điều kiện đưa đến sự ra đời của mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam. (20/12/1960). Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời có tác dụng gì ?

:

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) (Tiếp theo) Bài 28 - Tiết 40: III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960). IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH (1961-1965). 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) - Hoàn cảnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong hoàn cảnh lịch sử nào? + Miền Bắc giành thắng lợi trong nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế. + Miền Nam: CM có bước nhảy vọt với PT “Đồng khởi”. => 9/1960 Đảng Lao Động Việt Nam họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III tại HN.

PowerPoint Presentation:

16 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

:

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) (Tiếp theo) Bài 28 - Tiết 40: III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960). IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH (1961-1965). 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) - Hoàn cảnh: + Miền Bắc giành thắng lợi trong nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế. + Miền Nam: CM có bước nhảy vọt với PT “Đồng khởi”. => 9/1960 ĐLĐ Việt Nam họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III tại HN. - Nội dung: Trình bày nội dung chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III? (sgk - tr 136) Đại hội toàn quốc lần thứ 3 của Đảng có ý nghĩa lịch sử gì? - Ý nghĩa:

:

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) (Tiếp theo) Bài 28 - Tiết 40: III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954-1960). IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH (1961-1965). 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) - Hoàn cảnh: - Nội dung: - Ý nghĩa: Nghị quyết của đại hội là nguồn ánh sáng mới cho toàn Đảng, toàn dân xây dựng thắng lợi CNXH ở Miền Bắc và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP CỦNG CỐ Lựa chọn đáp án đúng nhất. Nội dung cơ bản của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng là: A. Xây dựng CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất nước nhà. B. Thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH ở MB. C. Thực hiện nhiệm vụ chung là hoàn thành CM DTDCND trong cả nước. D. Đấu tranh chống đế quốc Mĩ xâm lược và bè lũ tay sai. A. Xây dựng CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất nước nhà.

PowerPoint Presentation:

20 Bài học đến đây là kết thúc CHÀO TẠM BIỆT