Lịch sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( Phần từ năm 1917

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10 Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

chào các em ! Chúc các em một tiết học hiệu quả ! GV: Phạm Thị Thu Hoa Lịch Sử 8 TRƯỜNG THCS TRƯƠNG QUANG TRỌNG

PowerPoint Presentation:

Lịch Sử 8 Bài 23 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GiỚI HIỆN ĐẠI ( Phần từ năm 1917 đến năm 1945) GV: Phạm Thị Thu Hoa Trường: THCS Trương Quang Trọng – TT Sơn Tịnh

Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến 1945):

Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( Phần từ năm 1917 đến 1945) I. Những sự kiện lịch sử chính của lịch sử thế giới hiện đại (từ 1917 đến 1945) . Niên đại Sự kiện 2/1917 7/11/1917 1918-1923 1922 1921-1941 1929-1933 1939-1945 Cách mạng dân chủ tư sản Nga thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi Liên bang CHXHCN Xô Viết được thành lập Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới . Chiến tranh thế giới thứ hai 1 2 4 5 6 7 Cho biết thời gian diễn ra các sự kiện sau ? Cao trào CM ở châu Âu , châu Á 3

Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến 1945):

Niên đại Sự kiện Kết quả 2/1917 Cách mạng dân chủ tư sản Nga thắng lợi 7/11 1917 Cách tháng Mười Nga thắng lợi 1918-1923 Cao trào CM ở châu Âu , châu Á 1922 Liên bang CHXHCN Xô Viết được thành lập 1921-1941 Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô 1929-1933 Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. 1939-1945 Chiến tranh thế giới thứ hai Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( Phần từ năm 1917 đến 1945) I. Những sự kiện lịch sử chính . - Lật đổ chế độ Nga hoàng - Hai chính quyền song song tồn tại . - Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời - Thành lập nước Cộng hoà Xô viết Liên Xô đi theo con đường XDCNXH Trở thành cường quốc công nghiệp XHCN Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở I- ta - li -a, Đức , Nhật với ý đồ gây chiến tranh chia lại thế giới Chủ nghĩa phát xít thất bại hoàn toàn . Thắng lợi thuộc về Liên Xô , các nước Đồng minh và nhân loại tiến bộ Các ĐCS lần lượt ra đời . QTCS thành lập và lãnh đạo p/ tr CM

Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến 1945):

I. Những sự kiện lịch sử chính . II. Những nội dung chủ yếu : 1 – Thắng lợi của CM XHCN tháng Mười Nga 1917 mở ra 1 thời đại mới : Lịch sử thế giới Hiện đại . 2- Phong trào đ/ tr CM ở các nước tư bả n Âu - Mĩ lên cao . Quốc tế cộng sản thành lập lãnh đạo p/ tr CM thế giới … 3- Phong trào đ/ tr giành độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc ↑ , g/c vô sản trưởng thành . 4- Sau ch / tr TG I, cuộc khủng hoảng kinh tế TG (1929-1933) của các nước TB dẫn tới hậu quả : chủ nghĩa phát xít thắng thế ở I- ta - li -a, Đức và Nhật Bản . 5- Ch/ tr TG II (1939-1945) gây tổn thất khủng khiếp nhất trong LS nhân loại , đã kết thúc một thời kì ↑ của LSTGHĐ . Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( Phần từ năm 1917 đến 1945) ( SGK tr 113) Hãy trình bày các nội dung chính của LSTG hiện đại 1917-1945 bằng sơ đồ tư duy .

PowerPoint Presentation:

Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( Phần từ năm 1917 đến 1945) II. Những nội dung chủ yếu :

Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến 1945):

Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( Phần từ năm 1917 đến 1945) I. Những sự kiện lịch sử chính của lịch sử thế giới hiện đại (từ 1917 đến 1945) . Niên đại Sự kiện 2/1917 7/11/1917 1918-1923 1922 1921-1941 1929-1933 1939-1945 Cách mạng dân chủ tư sản Nga thắng lợi Cách tháng Mười Nga thắng lợi Liên bang CHXHCN Xô Viết được thành lập Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới . Chiến tranh thế giới thứ hai 1 2 4 5 6 7 Cho biết sự kiện nào phù hợp với các thời gian diễn sau ? Cao trào CM ở châu Âu , châu Á 3

Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến 1945):

I. Những sự kiện lịch sử chính . II. Những nội dung chủ yếu : 5 sự kiện chủ yếu : 1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga thành công 2. Cao trào cách mạng 1918- 1923 ở châu Âu 3.Phong trào độc lập dân tộc lên cao ở Châu Á 4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 5. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( Phần từ năm 1917 đến 1945) Em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất của LSTG từ 1917 đến 1945 và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó ?

Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến 1945):

I. Những sự kiện lịch sử chính . II. Những nội dung chủ yếu : SGK tr 113 Nội dung của LSTG thời kì này là sự phát triển có tính chất bước ngoặt của phong trào CMTG , với thắng lợi mở đầu của CM tháng Mười Nga , sự phát triển thăng trầm đầy kịch tính của CNTB , cuộc đ.tr dân tộc và giai cấp rộng lớn , quyết liệt trong phạm vi từng nước và trên TG nhằm giành hoà bình , độc lập dân tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội . Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( Phần từ năm 1917 đến 1945)

PowerPoint Presentation:

* Làm và ôn tập theo đề cương thi HKI . * Sau khi thi HKI , soạn Phần hai : Lịch sử Việt Nam - Bài 24 theo 3 câu hỏi sgk -119 . - Vẽ lược đồ hình 86 ( SGK tr 118) 19/06/2012 Hướng dẫn học tập:

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM SỨC KHOẺ , CHĂM HỌC !