Lịch sử 7 Tiết 58 : Làm bài tập lịch sử

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ Môn Lich sử Lớp 7a5 Người thực hiện: GV Nguyễn Thị Yến

PowerPoint Presentation:

I. NỘI DUNG Tiết 58: BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG

PowerPoint Presentation:

II. LUYỆN TẬP 1/ Lập bảng thống kê 2/ Bài tập trắc nghiện 3/ Bài tập điền khuyết 4/ Trị chơi rung chuông vàng Tiết 58: BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG

PowerPoint Presentation:

1. Lập bảng thống kê Nhóm 1.2 : Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI theo mẫu : Nhóm 3.4 : Lập bảng thống kê những việc làm của Quang Trung từ năm 1771 - 1792 Năm Sự kiện chính 1771 1777 1785 1786 1788 1789 1789 - 1792 Thời gian Lãnh đạo Địa bàn hoạt động Thảo luận : 4 nhóm – 4 phút 1511 1512 1515 1516 Tiết 58: BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG

PowerPoint Presentation:

1. Lập bảng thống kê Nhóm 1.2 : Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI theo mẫu : Nhóm 3.4 : Lập bảng thống kê những việc làm của Quang Trung từ năm 1771 - 1792 Năm Sự kiện chính 1771 1777 1785 1786 1788 1789 1789 - 1792 Thời gian Lãnh đạo Địa bàn hoạt động Thảo luận : 4 nhóm – 4 phút - Trần Tuân Sơn Tây - Lê Hy, Trịnh Hưng Nghệ An, Thanh Hoá - Phùng Chương Tam Đảo - Trần Cảo Đông Triều 1511 1512 1515 1516 Dựng cờ khởi nghĩa Lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong Lật đổ chúa Trịnh ở Đàng Ngoài Đánh tan quân xâm lược Xiêm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung Đánh tan quân xâm lược Thanh Củng cố và xây dựng đất nước Tiết 58: BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG

PowerPoint Presentation:

Hậu quả của chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn như thế nào ? Chọn ý đúng a b c d Nhân dân chán ghét chúa Nguyễn – chúa Trịnh. Sản xuất đình đốn. Đồng ruộng bỏ hoang , kinh tế chậm phát triển. Chia cắt đđất nước làm hai mièn tổn hại đếnnhân dân và đất nước. II. LUYỆN TẬP . 2. Bài tập trắc nghiệm Tiết 58: BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG

PowerPoint Presentation:

Chọn ý Đúng Chiến tranh Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn đều là : d c b a Chiến tranh xâm lược phi nghĩa Nội chiến phong kiến Nội chiến phong kiến phi nghĩa Chiến tranh phi nghĩa II. LUYỆN TẬP . 2. Bài tập trắc nghiệm Tiết 58: BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG

PowerPoint Presentation:

Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc lần III là để : Chọn ý đúng a b c d Mở rộng vùng chiếm đóng. Cả ba ý trên Dẹp mầm loạn ở Thăng Long chặn nguy cơ cát cứ . Giúp nhà Lê cai trị Bắc Hà. II. LUYỆN TẬP . 2. Bài tập trắc nghiệm Tiết 58: BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG

PowerPoint Presentation:

Chọn ý đúng Nhà Lê bắt đầu suy thoái vào thời gian nào ? d c b a Đầu thế kỉ XVI Giữa thế kỉ XVI Đầu thế kỉ XVIII Giữa thế kỉ XVIII II. LUYỆN TẬP . 2. Bài tập trắc nghiệm Tiết 58: BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG

PowerPoint Presentation:

Dòng sông nào là ranh giới giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài ? Chọn ý đúng a b c d Sông Tranh Sông Mã Sông Gianh Sông Bến Hải II. LUYỆN TẬP . 2. Bài tập trắc nghiệm

PowerPoint Presentation:

II. LUYỆN TẬP . Điền từ thích hợp vào chỗ……sao cho đúng thông tin về khởi nghĩa Tây Sơn trong thời kì lật đổ chính quyền họ Nguyễn . 3. Bài tập điền khuyết Mùa thu năm 1773, nghĩa quân tây Sơn đã kiểm soát phần lớn …………………. Tháng 9 năm đó , nghĩa quân hạ được phủ thành . Chỉ trong vòng một năm nghĩa quân kiểm soát một vùng rộng lớn từ ………………..đến …………………. Biết tin Tây Sơn nổi dậy, chúa Trịnh ở …………… phái mấy vạn quân vào đánh chiếm Phú Xuân . Chúa Nguyễn chống lại không nổi , vượt biển vào …………… …Trong lần tiến quân năm 1777, Tây Sơn bắt giết được ……………., chỉ còn Nguyễn Ánh chạt thoát . Chính quyền họ Nguyễn ở …………… đến đây bị lật đổ . Phủ Quy Nhơn Quảng Nam Bình Thuận Đàng Ngoài Gia Định Chúa Nguyễn Đàng Trong Thảo luận theo cặp – 3 phút Tiết 58: BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG

PowerPoint Presentation:

II. LUYỆN TẬP . 3. Bài tập điền khuyết Điền từ thích hợp vào chỗ……sao cho đúng thông tin về khởi nghĩa Tây Sơn. Đêm 30 tết Kỉ Dậu quân Tây Sơn vượt sông ………………tiêu diệt gọn toàn bộ quân địch ở đồn tiền tiêu. Đêm mồng 3 tết , quân ta bí mật vây đồn ……………. Quân giặc bị đánh bất ngờ , hoảng sợ , hạ khí giới đầu hàng .Mờ sáng mồng 5 tết quân ta đánh đồn ………………. Trưa mồng 5 tết Kỉ Dậu , vua QuangTrung trong bộ chiến bào xạm đen khói thuốc súng cùng đoàn quân chiến thắng tiến vào ……………….giữa muôn tiếng reo hò . Gián khẩu Hà Hồi Ngọc Hồi Thăng Long Thảo luận theo cặp – 2 phút Tiết 58: BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG

PowerPoint Presentation:

II. LUYỆN TẬP . 3. Bài tập điền khuyết Đàng Trong Đàng Ngoài Thành quả quan trọng nhất của phong trào Tây Sơn 1771 - 1788 ………………………………………… ………………………………………….. - Lật đổ chính quyền Nguyễn năm 1777 - Đánh tan quân Xiêm năm 1785 - Lật đổ chính quyền Trịnh năm 1786 - Đánh tan quân Thanh năm 1789 Tiết 58: BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG

PowerPoint Presentation:

RUNG CHUÔNG VÀNG Nhân vật lịch sử Ai là người có công sáng lập ra triều đại nhà Hồ? 00 02 03 10 04 08 05 09 06 07 01 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu hỏi 1 Hồ Quý Ly Tiết 58: BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG

PowerPoint Presentation:

RUNG CHUÔNG VÀNG Nhân vật lịch sử Câu hỏi 1 Tiết 58: BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG Ai người bóp nát quả cam Hờn vua đã chẳng cho bàn việc quân “ Phá cường địch báo hồng ân” Dựng nên cờ nghĩa xả thân diệt thù (Là ai ?) Trần Quốc Toản