Lich su 7 bài 13 tiet 22 NUOC DAI VIET THE KY XIII

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐẾN DỰ TIẾT HỌC:

CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐẾN DỰ TIẾT HỌC Lịch sử lớp 7 Giáo viên : LÊ THỊ HỒNG NHÂN Tr ường THCS Phan Bội Châu

Kiểm tra bài củ ::

Kiểm tra bài củ : Nêu những thành tựu giáo dục và văn hóa thời Lý . a/Giáo dục : - Năm 1070 nhà Lý dựng Văn Miếu . Năm 1075 mở khoa thi đầu tiên . Năm 1076 trường Quốc Tử Giám thành lập. Nội dung học là chử Hán và sách Nho. b/Văn hóa : - Đạo Phật rất phát triển . - Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc phát triển như chùa Một Cột , Tháp Báo Thiên…. - Ca nhạc lễ hội phát triển mạnh.

CHƯƠNG III.NƯỚC ĐẠI ViỆT THỜI TRẦN(THẾ KỶ XIII-XIV):

CHƯƠNG III . NƯỚC ĐẠI ViỆT THỜI TRẦN(THẾ KỶ XIII-XIV) Tiết 23 Bài 13 . NƯỚC ĐẠI ViỆT Ở THẾ KỶ XIII I. Nhà Trần thành lập : 1.Nhà Lý sụp đổ:

- Em hảy nhắc lại nhà Lý lên ngôi vào năm nào?:

- Em hảy nhắc lại nhà Lý lên ngôi vào năm nào? - Nguyên nhân nào dẩn đến nhà Lý suy yếu ? -Quan lại ăn chơi sa đọa, chính quyền không quan tâm đến đời sống nhân dân

-:

- Tiết 23 Bài 13 . NƯỚC ĐẠI ViỆT Ở THẾ KỶ XIII I. Nhà Trần thành lập : 1.Nhà Lý sụp đổ: - Cuối thế kỷ XIII , quan lại nhà Lý ăn chơi sa đọa, không chăm lo đời sống nhân dân.

-Việc làm trên của vua quan nhà Lý đã dẫn đến hậu quả gì ?:

-Việc làm trên của vua quan nhà Lý đã dẫn đến hậu quả gì ? - Lụt lội hạn hán mất mùa liên tiếp xảy ra. Dân nghèo phải bán con đi làm nô tì cho nhà giàu hay bỏ vào chùa kiếm sống. Nông dân nhiều nơi nổi dậy đấu tranh.

-:

- Tiết 23 Bài 13 . NƯỚC ĐẠI ViỆT Ở THẾ KỶ XIII I. Nhà Trần thành lập : 1.Nhà Lý sụp đổ: -Cuối thế kỷ XIII , quan lại nhà Lý ăn chơi sa đọa, không chăm lo đời sống nhân dân. - Lụt lội hạn hán xảy ra liên miên, nhân dân khổ cực , nhiều nơi nổi dậy dấu tranh.

- Trước tình hình một số thế lực phong kiến ở địa phương đánh giết lẫn nhau, chống lại triều đình . Nhà Lý đã làm gì?:

- Trước tình hình một số thế lực phong kiến ở địa phương đánh giết lẫn nhau, chống lại triều đình . Nhà Lý đã làm gì? - Nhà Lý dựa vào thế lực họ Trần để trấn áp các lực lượng nổi loạn.

- Tháng 12-1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh > Nhà Trần thành lập.:

- Tháng 12-1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh > Nhà Trần thành lập. Tiết 23 Bài 13 . NƯỚC ĐẠI ViỆT Ở THẾ KỶ XIII I. Nhà Trần thành lập : 1.Nhà Lý sụp đổ: -Cuối thế kỷ XIII , quan lại nhà Lý ăn chơi sa đọa, không chăm lo đời sống nhân dân. - Lụt lội hạn hán xảy ra liên miên, nhân dân khổ cực , nhiều nơi nổi dậy dấu tranh. 2.Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền :

Sau khi lên nắm chính quyền nhà Trần đã làm gì?:

Sau khi lên nắm chính quyền nhà Trần đã làm gì? Dẹp yên nội loạn, xây dựng bộ máy nhà nước mới. Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức như thế nào? Theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền gồm 3 cấp: + Triều đình . + Các đơn vị hành chính trung gian + Các cấp hành chính cơ sở.

- Bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền gồm 3 cấp: + Triều đình. + Các đơn vị hành chính trung gian ( Lộ đến Phủ., Huyện , Châu.) + Các cấp hành chính cơ sở.(Xã):

- Bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền gồm 3 cấp: + Triều đình. + Các đơn vị hành chính trung gian ( Lộ đến Phủ., Huyện , Châu.) + Các cấp hành chính cơ sở.(Xã) Tiết 23 Bài 13 . NƯỚC ĐẠI ViỆT Ở THẾ KỶ XIII I. Nhà Trần thành lập : 1.Nhà Lý sụp đổ: 2.Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền :

PowerPoint Presentation:

CÁC QUAN ĐẠI THẦN- HỆTHỐNG QUAN LẠI VUA – THÁI THƯỢNG HOÀNG Triều Đình Các đơn vị hành chính trung gian 12 LỘ PHỦ PHỦ PHỦ CHÂU HUYỆN Cấp cơ sở XÃ SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI TRẦN

- Nhà Trần đặt ra một số chức quan mới nào?:

- Nhà Trần đặt ra một số chức quan mới nào? -Hà đê sứ,Đồn điền sứ,Khuyến nông sứ - Một số cơ quan mới nào? - Quốc sử viện , Thái Y viện,Tôn nhân phủ

- Bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền gồm 3 cấp: + Triều đình. + Các đơn vị hành chính trung gian ( Lộ đến Phủ., Huyện , Châu.) + Các cấp hành chính cơ sở.(Xã):

- Bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền gồm 3 cấp: + Triều đình. + Các đơn vị hành chính trung gian ( Lộ đến Phủ., Huyện , Châu.) + Các cấp hành chính cơ sở.(Xã) Tiết 23 Bài 13 . NƯỚC ĐẠI ViỆT Ở THẾ KỶ XIII I. Nhà Trần thành lập : 1.Nhà Lý sụp đổ: 2.Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền : - Đặt thêm một số chức quan mới như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ. -Một số cơ quan mới: Quốc sử viện , Thái Y viện, Tôn Nhân Phủ. -Cả nước chia 12 Lộ,dưới Lộ là Phủ , Huyện , Xã. 3.Pháp luật thời Trần :

PowerPoint Presentation:

Nhà Trần ban hành bộ luật mới gì? Quốc triều hình luật. Nội dung của bộ quốc triều hình luật như thế nào? Nội dung xác nhận quyền tư hữu tài sản và quy định việc mua bán ruộng đất.

- Bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền gồm 3 cấp: + Triều đình. + Các đơn vị hành chính trung gian ( Lộ đến Phủ., Huyện , Châu.) + Các cấp hành chính cơ sở.(Xã):

- Bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền gồm 3 cấp: + Triều đình. + Các đơn vị hành chính trung gian ( Lộ đến Phủ., Huyện , Châu.) + Các cấp hành chính cơ sở.(Xã) Tiết 23 Bài 13 . NƯỚC ĐẠI ViỆT Ở THẾ KỶ XIII I. Nhà Trần thành lập : 1.Nhà Lý sụp đổ: 2.Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền : - Đặt thêm một số chức quan mới như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ. -Một số cơ quan mới: Quốc sử viện , Thái Y viện, Tôn Nhân Phủ. -Cả nước chia 12 Lộ,dưới Lộ là Phủ , Huyện , Xã. 3.Pháp luật thời Trần : -Nhà Trần ban hành bộ luật mới là Quốc Triều Hình Luật. - Nội dung xác nhận quyền tư hữu tài sản và quy định việc mua bán ruộng đất. -Đặt cơ quan Thẩm hình viện để sử kiện.

PowerPoint Presentation:

- Nhắc lại : Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào ? - Bộ máy nhà nước thời Trần gồm có mấy cấp ? Luật pháp thời Trần có gì đổi mới so với thời Lý ?

PowerPoint Presentation:

-Bài Tập : + Hảy chọn ý đúng nhất. 1/ Nhà Trần được thành lập vào năm A.1224 B. 1225 C. 1226 D. 1227 2/Vị hoàng đế cuối cùng của nhà Lý là A. Lý Công Uẩn . B. Lý Huệ Tông . C. Lý Nhân Tông. D. Lý Chiêu Hoàng.

authorStream Live Help