Tiết 125: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ;

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng Tổ : Ngữ Văn – Công Nghệ 6 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH NHUẬN

PowerPoint Presentation:

Tiết 124 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

PowerPoint Presentation:

Tiết 124 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ I. Tìm hiểu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: 1. Ví dụ: Văn bản: Khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời (SGK/77,78,79)

PowerPoint Presentation:

Tiết 124 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ I. Tìm hiểu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: 1. Ví dụ: Văn bản: Khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời (SGK/77,78,79) Hãy cho biết vấn đề nghị luận của văn bản trên? Hình ảnh mùa xuân và tình cảm tha thiết của Thanh Hải trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”. Văn bản trên đang nghị luận về một bài thơ, như vậy em hãy cho biết khi nghị luận về một đoạn thơ hay bài thơ, người viết đã trình bày vấn đề gì? Nghị luận là trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy.

PowerPoint Presentation:

Tiết 124 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ I. Tìm hiểu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: 1. Ví dụ: Văn bản: Khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời (SGK/77,78,79) THẢO LUẬN NHOM Hình ảnh mùa xuân và tình cảm tha thiết của Thanh Hải trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”. 1. Trong phần thân bài của văn bản trên, người viết trình bày mấy luận điểm? Nội dung của từng luận điểm? 2. Người viết đã sử dụng những luận cứ nào để làm sáng tỏ những luận điểm đó.

PowerPoint Presentation:

Tiết 124 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ I. Tìm hiểu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: 1. Ví dụ: Văn bản: Khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời SGK/77,78,79) Người viết thể hiện sự cảm nhận bằng những nhận xét, đánh giá, bình giảng nội dung và nghệ thuật của bài thơ qua 3 luận điểm chính: - Hình ảnh mùa xuân của Thanh Hải mang nhiều ý nghĩa. - Mùa xuân của thiên nhiên, đất nước trong cảm xúc thiết tha của tác giả. - Mùa xuân nho nhỏ thể hiện khát vọng dâng hiến. - Hình ảnh mùa xuân của Thanh Hải mang nhiều ý nghĩa. - Mùa xuân của thiên nhiên, đất nước trong cảm xúc thiết tha của tác giả. - Mùa xuân nho nhỏ thể hiện khát vọng dâng hiến.

PowerPoint Presentation:

Tiết 124 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ I. Tìm hiểu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: 1. Ví dụ: Văn bản: Khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời (SGK/77,78,79) Để chứng minh cho những luận điểm, người viết đã phân tích nội dung và nghệ thuật qua những câu thơ có nội dung đặc sắc, những hình ảnh, giọng điệu và kết cấu của bài thơ. Để chứng minh cho những luận điểm, người viết đã phân tích nội dung và nghệ thuật qua những câu thơ có nội dung đặc sắc, những hình ảnh, giọng điệu và kết cấu của bài thơ.

PowerPoint Presentation:

Tiết 124 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ I. Tìm hiểu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: 1. Ví dụ: Văn bản: Khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời (SGK/77,78,79) Qua phần phân tích trên, em hãy cho biết nội dung của bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ phải đạt nhựng yêu cầu gì?

PowerPoint Presentation:

Tiết 124 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ I. Tìm hiểu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: 1. Ví dụ: Văn bản: Khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời (SGK/77,78,79) Bố cục mạch lạc 3 phần: Luận điểm và luận cứ hợp lí, chặt chẽ, rõ ràng. Chỉ ra các phần mở bài, thân bài, kết bài của văn bản trên. Từ đó nêu nhận xét về bố cục và hệ thống luận điểm của bài nghị luận này? Bố cục mạch lạc 3 phần: Luận điểm và luận cứ hợp lí, chặt chẽ, rõ ràng.

PowerPoint Presentation:

Tiết 124 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ I. Tìm hiểu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: 1. Ví dụ: Văn bản: Khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời (SGK/77,78,79) Cách diễn đạt (lời văn) của bài nghị luận trên có gì đáng chú ý?

PowerPoint Presentation:

Tiết 124 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ I. Tìm hiểu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: 1. Ví dụ: Văn bản: Khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời (SGK/77,78,79) Qua tiến trình mà chúng ta đã phân tích bạn nào có thể nêu được: 1.Thế nào là bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ? 2.Yêu cầu về nội dung đối với kiểu bài này? 3.Yêu cầu về hình thức?

PowerPoint Presentation:

Tiết 124 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ I. Tìm hiểu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: 1. Ví dụ: Văn bản: Khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời (SGK/77,78,79) 2. Bài học: Ghi nhớ SGK/78

PowerPoint Presentation:

Tiết 124 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ I. Tìm hiểu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: II. Luyện tập: 1. Bài tập trang 79

PowerPoint Presentation:

Tiết 124 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ I. Tìm hiểu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: II. Luyện tập: 1. Bài tập trang 79 2. Bài tập bổ sung Lập dàn ý đại cương cho bài Nghị luận về bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương. 1. Mở bài: Giới thiệu bài thơ. 3. Kết bài: Khái quát, nêu cảm nhận chung. 2. Thân bài: Phân tích tình cảm, cảm xúc của tác giả khi: -Đứng trước lăng (hình ảnh hàng tre). -Vào trong lăng (hình ảnh Bác, mặt trời). -Khi ra về (hình ảnh con chim, bông hoa).

PowerPoint Presentation:

Tiết 124 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ I. Tìm hiểu nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: II. Luyện tập: 1. Bài tập trang 79 2. Bài tập bổ sung Củng cố

Hướng dẫn học và soạn bài:

Hướng dẫn học và soạn bài Đối với bài vừa học: 2. Đối với bài mới: -Nắm được đặc điểm và yêu cầu đối với bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. -Tập làm dàn ý đại cương cho một số bài thơ quen thuộc. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. -Tìm hiểu các đề văn SGK/79,80. -Đọc và tìm hiểu kĩ phần II SGK/80,83. -Trả lời những câu hỏi SGK/83. -Tìm hiểu trước mục ghi nhớ SGK.

PowerPoint Presentation:

Chân thành cám ơn quý thầy cô và các em học sinh đã tham dự tiết học Tổ : Ngữ Văn – Công Nghệ 6 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH NHUẬN