TIET_18_TOM_TAT_VAN_BAN_TU_SU

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHAO MỪNG CÁC EM HỌC SINH

PowerPoint Presentation:

TIẾT 18 TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự ? Ví dụ SGK/60 Nhận xét: ? Ngoài ra tác phẩm tự sự còn có những yếu tố nào khác? ? Khi tóm tắt cần dựa vào những yếu tố nào là chính? ? Em hãy kể tên các văn bản tự sự đã học? ? Hãy cho biết những yếu tố quan trọng nhất trong văn bản tự sự? - Những yếu tố quan trọng nhất: sự việc và nhân vật chính (cốt truyện và nhân vật chính) - Những yếu tố khác: miêu tả, biểu cảm, các nhân vật phụ, các chi tiết phụ... - Dựa vào sự việc và nhân vật chính để tóm tắt . Vậy thế nào là tóm tắt văn bản tự sự? * Ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự bằng lời văn của mình. Tóm tắt văn bản tự sự là ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự bằng lời văn của mình. II. Cách tóm tắt văn bản tự sự: 1. Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt: a. Ví dụ SGK/60

PowerPoint Presentation:

TIẾT 18 TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự ? Ví dụ SGK/60 Nhận xét: ? Nội dung đoạn văn trên nói về văn bản nào ? Tại sao em biết được điều đó?. Tóm tắt văn bản tự sự là ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự bằng lời văn của mình. II. Cách tóm tắt văn bản tự sự: 1. Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt: Ví dụ SGK/60 Nhận xét: ? So sánh đoạn văn trên với nguyên văn của văn bản. - Nói về văn bản ''Sơn tinh, Thuỷ tinh'' - Biết được nhờ vào các nhân vật chính, sự việc chính và các chi tiết tiêu biểu. - Khác: + Nguyên văn truyện dài hơn. + Số lượng nhân vật và và các chi tiết trong truyện nhiều hơn. + Lời văn trong truyện khách quan hơn. ? Vậy em hãy cho biết các yêu cầu đối với 1 văn bản tóm tắt ?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 18 TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự ? Ví dụ SGK/60 Nhận xét: Tóm tắt văn bản tự sự là ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự bằng lời văn của mình. II. Cách tóm tắt văn bản tự sự: 1. Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt: Ví dụ SGK/60 Nhận xét: - Phải trung thành với văn bản được tóm tắt, không thêm bớt chi tiết, sự việc không có trong tác phẩm , không đưa ý kiến khen chê của mình. - Phải có tính hoàn chỉnh (mở đầu, ..., kết thúc) giúp người đọc hình dung được toàn bộ câu chuyện. - Phải đảm bảo tính cân đối cho từng phần phù hợp. - Đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu cần tóm tắt.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 18 TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự ? Ví dụ SGK/60 Nhận xét: Tóm tắt văn bản tự sự là ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự bằng lời văn của mình. II. Cách tóm tắt văn bản tự sự: 1. Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt: Ví dụ SGK/60 Nhận xét: 2) Các bước tóm tắt + Bước 1: đọc kỹ toàn bộ văn bản cần tóm tắt để nắm chắc nội dung của nó. + Bước 2: Lựa chọn những sự việc chính và nhân vật chính. + Bước 3: Sắp xếp cốt truyện tóm tắt theo 1 trình tự hợp lý. + Bước 4: Viết bản tóm tắt bằng lời văn của mình. ? Muốn viết được văn bản tóm tắt theo em phải làm những việc gì? ? Những việc ấy phải thực hiện theo trình tự nào?  Ghi nhớ SGK/61

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI!

authorStream Live Help