Tiết 112 Liệt kê - Ngữ văn 7

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng các thầy cô giáo va ̀ toàn thê ̉ các em học sinh !

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ: Cho câu sau : “ Năm Thạch Sanh bắt đầu biết dùng búa , Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy cho đu ̉ các môn vo ̃ nghê ̣ va ̀ mọi phép thần thông ” ? Xác định cụm chu ̉-vị làm thành phần câu hoặc thành phần cụm tư ̀ va ̀ cho biết cụm chu ̉-vị làm thành phần gi ̀ trong câu ?

PowerPoint Presentation:

Ví dụ 1 ( I. Tr 104 – sgk ) “ Bên cạnh ngài , mé tay trái , bát yến hấp đường phèn , đê ̉ trong khay khảm , khói bay nghi ngút ; tráp đồi mồi chư ̃ nhật đê ̉ mơ ̉, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng , cau đậu , rê ̃ tía , hai bên nào ống thuốc bạc , nào đồng hô ̀ vàng , nào dao chuôi nga ̀, nào ống vôi chạm , ngoáy tai, vỉ thuốc , quản bút , tăm bông trông mà thích mắt (…) Ngoài kia , tuy mưa gio ́ ầm ầm , dân phu rối rít , nhưng trong này xem chừng tĩnh mịch , nghiêm trang lắm (…)”

PowerPoint Presentation:

Ghi nhơ ́: Liệt kê là sắp xếp nối tiếp hàng loạt tư ̀ hay cụm tư ̀ cùng loại đê ̉ diễn ta ̉ được đầy đu ̉ hơn,sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tê ́ hay của tư tưởng , tình cảm

PowerPoint Presentation:

Bài tập củng cô ́: 1. “ Dân phu kê ̉ hàng trăm nghìn con người , tư ̀ chiều đến giơ ̀ hết sức giư ̃ gìn , ke ̉ thi ̀ thuổng , người thi ̀ cuốc , ke ̉ đội đất , ke ̉ vác tre,nào đắp , nào cư ̀, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân , người nào người nấy ướt như chuột lôt ”. 2. “ Sống , chiến đấu , lao động va ̀ học tập theo gương Bác Hô ̀ vĩ đại .” 3. Em thích thơ Nguyễn Trãi , Nguyễn Bỉnh Khiêm , Hô ̀ Xuân Hương , Truyện Kiều .

PowerPoint Presentation:

Ví dụ 1 ( II. Tr 104 – sgk ) “ Toàn thê ̉ dân tộc Việt Nam quyết tâm đem tất cả tinh thần , lực lượng , tính mạng , của cải đê ̉ giư ̃ vững quyền tư ̣ do , độc lập ”. => Liệt kê không theo cặp . b) “ Toàn thê ̉ dân tộc Việt Nam quyết tâm đem tất cả tinh thần va ̀ lực lượng , tính mạng va ̀ của cải đê ̉ giư ̃ vững quyền tư ̣ do, độc lập ấy ”. => Liệt kê theo cặp .

PowerPoint Presentation:

Ví dụ 1 ( II. Tr 104 – sgk ) “ Tre,nứa , trúc , mai , vầu mấy chục loại khác nhau , nhưng cùng một mầm non măng mọc thẳng ”. => Liệt kê không tăng tiến . b) “ Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sư ̣ hình thành va ̀ trưởng thành của xa ̃ hội Việt Nam va ̀ của dân tộc Việt Nam, của tập thê nho ̉ là gia đình , họ hàng , làng xóm va ̀ của tập thê ̉ lớn là dân tộc , quốc gia ”. => Liệt kê tăng tiến .

PowerPoint Presentation:

CÁC KIỂU LIỆT KÊ Sơ đô ̀ Xét theo cấu tạo Xét theo ý nghĩa Liệt kê theo từng cặp Liệt kê không theo cặp Liệt kê tăng tiến Liệt kê không tăng tiến

PowerPoint Presentation:

Ghi nhơ ́: * Xét theo cấu tạo , Có thê ̉ phân biệt kiểu liệt kê theo từng cặp với kiểu liệt kê không theo từng cặp . * Xét theo ý nghĩa , Có thê ̉ phân biệt kiểu liệt kê tăng tiến với liệt kê không tăng tiến .

PowerPoint Presentation:

Bài tập củng cô ́: Lòng yêu nước của Tô ́ Hữu trước hết làlòng yêu những người nông dân chịu thương chịu kho ́, làm nhiều mà nói ít , hiền lành mà anh dũng , giản di ̣ mà trung hậu ; bền gan , bền chí, rất dê ̃ vui … ( Nguyễn Đình Thi ) “ Hắn đọc , ngẫm nghi ̃, tìm tòi , nhận xét va ̀ suy tưởng không biết chán .” ( Nam Cao)

PowerPoint Presentation:

II. LUYỆN TẬP Bài tập 1 : Chỉ ra phép liệt kê trong đoạn trích sau , cho biết tác dụng của việc sư ̉ dụng phép liệt kê đo ́? “ Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước . Đo ́ là truyền thống quy ́ báu của ta . Tư ̀ xưa đến nay, mỗi khi tô ̉ quốc bị xâm lăng , thi ̀ tinh thần ấy lại sôi nổi , nó kết thành một làn vô cùng mạnh mẽ, to lớn , nó lướt qua mọi sư ̣ nguy hiểm , kho ́ khăn,no ́ nhấn chìm tất cả bè lu ̃ bán nước va ̀ cướp nước ”… II. LUYỆN TẬP Bài tập 1 : Chỉ ra phép liệt kê trong đoạn trích sau , cho biết tác dụng của việc sư ̉ dụng phép liệt kê đo ́? “ Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước . Đo ́ là truyền thống quy ́ báu của ta . Tư ̀ xưa đến nay, mỗi khi tô ̉ quốc bị xâm lăng , thi ̀ Tinh thần ấy lại sôi nổi , nó kết thành một làn vô cùng mạnh mẽ, to lớn , nó lướt qua mọi sư ̣ nguy hiểm , kho ́ khăn,no ́ nhấn chìm tất cả bè lu ̃ bán nước va ̀ cướp nước ”…

PowerPoint Presentation:

II. LUYỆN TẬP Bài tập 2 :Tìm phép liệt kê trong đoạn trích sau : “ Va ̀ đo ́ cũng là lần đầu tiên trong đời mình , hai con mắt của ông Va-ren được thấy hiển hiện cái huyền diệu của một thành phô ́ Đông Dương , dưới lòng đường , trên vỉa hẻ, trong cửa tiệm . Những cu li kéo xe tay phóng cật lực , đôi bàn chân trần giẫm lạch bạch trên mặt đường nóng bỏng ; những quả dưa hấu bô ̉ phanh đo ̉ lòm lòm ; những xâu lạp xường lủng lẳng dưới mái hiên các hiệu cơm ; cái rốn một chu ́ khách trưng ra giữa trời ; một viên quan uê ̉ oải bước qua, tay phe phẩy cái quạ,ngực đeo tấm Bắc đầu bội tinh hình chư ̃ thập . Thật là lộn xộn ! Thật là nhốn nháo ! ”

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn học bài : Thê ́ nào là phép liệt kê ? Các kiểu liệt kê thường gặp ?

PowerPoint Presentation:

Ô CHỮ VUI HỌC 2 3 4 1 T H Ý C ứ Ạ O C O A D H N A C H Đ Í X Ạ O

authorStream Live Help