Tiết 3 :Từ ghép (Ngữ văn 7)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Từ ghép Ngữ Văn 7 Tiếng Việt

I – Các loại từ ghép:

I – Các loại từ ghép VD 1: Bà ngoại (chính;phụ) Thơm phức (chính; phụ) <<Từ VD trên, ta gọi đây là từ ghép chính phụ

PowerPoint Presentation:

VD 2: Quần áo (bình đẳng) Trầm bổng (bình đẳng) <<Từ VD trên, ta gọi đây là từ ghép đẳng lặp

PowerPoint Presentation:

Từ ghép có hai loại: từ ghép chính phục và từ ghép đẳng lập Từ ghép chính phụ có tiếng chính và tiếng phụ bổng sung nghĩa cho tiếng chính (trật tự: chính, phụ) Từ ghép đẳng lập có các tiếng bình đẳng về mặt ngữ pháp (Không phân biệt chính, phụ) Kiến thức cơ bản

II– Nghĩa của từ ghép:

VD 1: Bà ngoại<bà +bà ngoại: chỉ người phụ nữ sinh ra mẹ +bà: chỉ người phụ nữ sinh ra bố hoặc mẹ, hay chỉ mang tính người phụ nữ đứng tuổi nói chung. II– Nghĩa của từ ghép <<Nghĩa của từ ghép chính phụ hẹp hơn nghĩa của tiếng chính

PowerPoint Presentation:

VD 2: Quần áo>quần Quần áo>áo +quần áo: chỉ trang phục nói chung +quần: chỉ trang phục mặc ở dưới +áo: chỉ trang phục mặc ở trên <<Nghĩa của từ ghép đẳng lập khái quát hơn nghĩa của từng tiếng tạo thành

PowerPoint Presentation:

Từ ghép chính phụ có tính chất phân nghĩa. Nghĩa của từ ghép chính phụ hẹp hơn nghĩa của tiếng chính. Từ ghép đẳng lập có tính chất hợp nghĩa. Nghĩa của từ ghép đẳng lập khái quát hơn nghĩa của các tiếng tạo nên nó. Kiến thức cơ bản

III– Luyện tập:

4. Tại sao có thể nói một cuốn sách, một cuốn vở mà không thể nói một cuốn sách vở? III– Luyện tập - sách: khi kết hợp với cuốn tạo thành cuốn sách mang nghĩa cá thể. Bởi vậy ta có thể nói: một cuốn sách, hai cuốn sách. - Sách vở: là danh từ mang nghĩa tổng hợp nên không thể kết hợp với cuốn mang nghĩa cá thể, nên ta không thể nói: một cuốn sách vở, ba cuốn sách vở,…được.

Bài tập về nhà:

Bài tập về nhà Nắm vững những kiến thức cơ bản của bài học Học thuộc ghi nhớ (trg 14/sgk) Làm bài tập 6,7 sgk và 8 sbt Tìm hiểu trước về bài “Liên kết trong văn bản”

PowerPoint Presentation:

XIN CHÀO!

authorStream Live Help