Bài 15 : loi van doan van tu su

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

Trường THCS NguyễnTri Phương:

Trường THCS NguyễnTri Phương CHÀO MỪNG THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ Môn NGỮ VĂN 6 GV: Châu Thị Kim Hoàng Năm học :2010-2011

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG TIẾT 20 LỜI VĂN, ĐOẠN VĂN TỰ SỰ GV: Châu Thị Kim Hoàng Năm học :2010-2011

KIỂM TRA BÀI CŨ:

KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Thế nào là lập ý khi làm bài văn tự sự ? 2 .Trình bày cách lập dàn ý khi làm bài văn tự sự ?

PowerPoint Presentation:

1.Lập ý là xác định nội dung sẽ viết theo yêu cầu của đề, cụ thể là xác định : nhân vật, sự việc, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của câu chuyện. 2.Lập dàn ý là sắp xếp việc gì kể trước, việc gì kể sau để người đọc dễ theo dõi được câu chuyện và hiểu được ý nghĩa của câu chuyện.

Thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2010 Tiết 20 Tập làm văn:

Thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2010 Tiết 20 Tập làm văn LỜI VĂN, ĐOẠN VĂN TỰ SỰ

PowerPoint Presentation:

I. Lời văn,đoạn văn tự sự : 1. Lời văn giới thiệu nhân vật : Đọc từng câu trong các đoạn văn sau : Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng. ( Sơn Tinh, Thủy Tinh )

PowerPoint Presentation:

? Hai đoạn văn trên giới thiệu về những nhân vật nào ? (1)Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. (2)Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng.

PowerPoint Presentation:

? Đoạn văn (1) giới thiệu gì về vua Hùng và Mị Nương ? (1)Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, Người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng.

PowerPoint Presentation:

? Đoạn văn (2) giới thiệu gì về Sơn Tinh, Thủy Tinh? ( 2)Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng.

PowerPoint Presentation:

(1)Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, Người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. (2)Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng. ? Những câu giới thiệu trên thường dùng những từ, cụm từ gì ?

PowerPoint Presentation:

1/ Lời văn giới thiệu nhân vật là giới thiệu tên, lai lịch, quan hệ, tính tình, tài năng, ý nghĩa của nhân vật. ? Vậy, theo em thế nào là lời văn giới thiệu nhân vật ?

PowerPoint Presentation:

Đọc đoạn văn sau : ( 3) Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước. ( Sơn Tinh, Thủy Tinh ) 2. Lời văn kể sự việc :

PowerPoint Presentation:

(3)Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương.Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước. ? Đoạn văn trên kể về hành động của nhân vật nào? ? Em hãy gạch dưới những từ chỉ hành động đó ? ? Các hành động đó được kể theo thứ tự nào ?  Các hành động đó được kể theo thứ tự : từ trước đến sau, nguyên nhân đến kết quả.

PowerPoint Presentation:

? Các hành động đó đem lại kết quả gì? (3)Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương.Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.

PowerPoint Presentation:

Lời kể trùng điệp “Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa” gây ấn tượng gì cho người đọc ? Lời kể trùng điệp cho thấy sự liên tiếp của hành động gây ấn tượng mạnh về cơn giận dữ và sự phá hoại khủng khiếp của Thủy Tinh. (3)Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương.Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh. Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.

PowerPoint Presentation:

2/ Lời văn kể sự việc là kể các hành động, việc làm, kết quả và sự thay đổi do các hành động ấy đem lại. ? Lời văn kể sự việc có đặc điểm gì ?

PowerPoint Presentation:

3.Đoạn văn (1) Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. (2) Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng. (3) Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.

PowerPoint Presentation:

(1) Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng 2) Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng (3) Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận,đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.  Vua Hùng kén rể  Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn  Sự giận dữ và tấn công quyết liệt của Thủy Tinh ? Em hãy cho biết nội dung chính của từng đoạn văn ? ? Hãy gạch dưới câu biểu đạt ý chính của từng đoạn ? ? Vậy theo em thế nào là câu chủ đề ?

PowerPoint Presentation:

(1) Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng 2) Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn.Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ […].Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém […].Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.[…],cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng (3) Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận,đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.  Vua Hùng kén rể  Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn  Sự giận dữ và tấn công quyết liệt của Thủy Tinh ? Các câu còn lại quan hệ với câu chủ đề thế nào? ? Hãy xác định những câu diễn đạt ý phụ trong các đoạn văn ? ? Vậy theo em những ý phụ đó có tác dụng gì với ý chính?

PowerPoint Presentation:

3/ Đoạn văn : Đoạn văn tự sự được đánh dấu bằng chữ cái mở đầu viết hoa lùi vào đầu dòng và hết đoạn có dấu chấm xuống dòng. Mỗi đoạn văn tự sự thường có một ý chính, diễn đạt thành một câu gọi là câu chủ đề. Các câu khác diễn đạt những ý phụ dẫn đến ý chính đó, hoặc giải thích cho ý chính, làm cho ý chính nổi lên. ? Em hiểu thế nào về đoạn văn ?

PowerPoint Presentation:

b)Ngày mùa, tôi tớ ra đồng làm cả, phú ông có ba cô con gái thay phiên nhau đưa cơm cho Sọ Dừa. Hai cô chị ác nghiệt, kiêu kì, thường hắt hủi Sọ Dừa ; còn cô em út hiền lành, tính hay thương người, đối đãi với Sọ Dừa rất tử tế. c)Cô không đẹp, chỉ xinh thôi. Và tính cô cũng như tuổi cô còn trẻ con lắm. Thấy khách hàng nói một câu bông đùa, cô đã tưởng người ta chòng ghẹo mình, díu đôi lông mày lại và ngoe nguẩy cái mình. Khách trông thấy chỉ cười. Nhưng cô cũng không giận ai lâu, chỉ một lát cô lại vui tính ngay ! ? Mỗi đoạn văn trên kể về điều gì ? Hãy gạch dưới câu chủ đề có ý quan trọng nhất của mỗi đoạn văn. Các câu triển khai chủ đề ấy theo thứ tự nào? a)Thế là Sọ Dừa đến ở nhà phú ông.Cậu chăn bò rất giỏi. Hằng ngày, Sọ Dừa lăn sau đàn bò ra đồng, tối đến lại lăn sau đàn bò về chuồng.Ngày nắng cũng như ngày mưa, bò con nào con nấy bụng no căng. Phú ông mừng lắm. Bài tập 1: Đọc các đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi:

THẢO LUẬN NHÓM ( 2 phút ):

THẢO LUẬN NHÓM ( 2 phút ) Nhóm 1,2 : đoạn a Nhóm 3,4 : đoạn b Nhóm 5,6 : đoạn c

PowerPoint Presentation:

a)Thế là Sọ Dừa đến ở nhà phú ông.(1)Cậu chăn bò rất giỏi.(2) Hằng ngày, Sọ Dừa lăn sau đàn bò ra đồng, tối đến lại lăn sau đàn bò về chuồng.(3)Ngày nắng cũng như ngày mưa, bò con nào con nấy bụng no căng(4). Phú ông mừng lắm.(5) -> Sọ Dừa chăn bò rất giỏi. + Câu 1 : Hành động bắt đầu. + Câu 2 : Nhận xét chung về hành động. + Câu 3,4,5 : Hành động cụ thể.

PowerPoint Presentation:

b)Ngày mùa, tôi tớ ra đồng làm cả, phú ông có ba cô con gái thay phiên nhau đưa cơm cho Sọ Dừa.(1) Hai cô chị ác nghiệt, kiêu kì, thường hắt hủi Sọ Dừa ; còn cô em út hiền lành, tính hay thương người, đối đãi với Sọ Dừa rất tử tế.(2) -> Hai cô chị ác, hay hắt hủi Sọ Dừa, cô út hiền lành, đối xử tử tế với Sọ Dừa + Câu 1 : Dẫn dắt, giải thích. + Câu 2 : Nhận xét chung về hành động.

PowerPoint Presentation:

-> Tính cô còn trẻ con lắm. c)Cô không đẹp, chỉ xinh thôi.(1) Và tính cô cũng như tuổi cô còn trẻ con lắm. (2)Thấy khách hàng nói một câu bông đùa, cô đã tưởng người ta chòng ghẹo mình, díu đôi lông mày lại và ngoe nguẩy cái mình.(3) Khách trông thấy chỉ cười.(4) Nhưng cô cũng không giận ai lâu, chỉ một lát cô lại vui tính ngay !(5) + Câu 1 : Giải thích. + Câu 2 : Nhận xét chung về tính tình. + Câu 3,4,5 : Biểu hiện tính trẻ con của cô Dần.

PowerPoint Presentation:

Bài tập 2 : Đọc hai câu văn sau, theo em câu nào đúng, câu nào sai, vì sao? a) Người gác rừng cưỡi ngựa, lao vào bóng chiều, nhảy lên lưng ngựa, đóng chắc chiếc yên ngựa. b) Người gác rừng đóng chắc chiếc yên ngựa, nhảy lên lưng ngựa, rồi lao vào bóng chiều. Câu b đúng vì kể có thứ tự : đóng chắc yên ngựa – nhảy lên lưng ngựa – lao vào bóng chiều.

PowerPoint Presentation:

Bài tập 3 : Hãy viết câu giới thiệu các nhân vật : Thánh Gióng, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Tuệ Tĩnh. - Thánh Gióng là người anh hùng có công đánh giặc Ân, bảo vệ đất nước. - Ngày xưa, có một vị thần thuộc nòi Rồng, con trai thần Long Nữ tên là Lạc Long Quân. - Âu Cơ là bà mẹ chung của người Việt, xinh đẹp tuyệt trần thuộc dòng họ Thần Nông. - Thầy Tuệ Tĩnh xưa kia nổi tiếng là một thầy thuốc tài năng và giàu y đức.

PowerPoint Presentation:

- Khi kể người em có thể làm gì ? - Khi kể việc em kể như thế nào ? - Em biết gì về đoạn văn tự sự ?

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ : - Học thuộc Ghi nhớ SGK/59 - Làm tiếp bài tập 4 ( Gợi ý : mỗi đoạn văn viết ngắn khoảng 5 câu ) - Chuẩn bị bài :Trả bài Tập làm văn số 1 Xem và chuẩn bị theo SGK/69

PowerPoint Presentation:

BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC! XIN CẢM ƠN VÀ CHÚC SỨC KHỎE THẦY CÔ

authorStream Live Help