BAI 39 BENZEN

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ LỚP 9A TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY Môn Hóa Học 9 Giáo viên: HỒ HỮU PHƯỚC

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 KIỂM TRA BÀI CŨ Điền từ thích hợp”có” hoặc “không” vào ô trống trong bảng sau: Có liên k ết đôi Có liên k ết ba Mất màu dung dịch brom Tác dụng với oxi Metan Etilen Axtilen Cho biết : Phân tử axetilen cộng tối đa được mấy phân tử brom? 3 2 1 phút

PowerPoint Presentation:

ĐÁP ÁN Có liên đôi Có liên ba Mất màu dung dịch brom Tác dụng với oxi Metan không không không có Etilen Có không có có Axtilen Không Có có có Điền đúng mỗi từ có 0.75 đ (0.75 x 7 = 5.25 đ) Điền đúng mỗi từ không 0.75 đ (0.75 x 5 = 3.75 đ) Phân tử axetilen cộng tối đa được 2 phân tử brom (1 đ)

PowerPoint Presentation:

Năm 1825 Faraday, nhà bác học người Anh đã phát hiện ra Benzen khi ngưng tụ khí thắp sáng và điều chế từ canxi benzoat. Sau khi phân tích nguyên tố và xác định khối lượng mol phân tử đã thiết lập công thức phân tử của benzen là C 6 H 6 .

PowerPoint Presentation:

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ Em hãy quan sát trạng thái, màu sắc của benzen và làm thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1 : Nhỏ vài giọt benzen vào ống nghiệm đựng nước, lắc nhẹ, sau đó để yên Thí nghiệm 2 : Cho 1- 2 giọt dầu ăn vào ống nghiệm đựng benzen, lắc nhẹ. Quan sát tính tan trong nước, khả năng hoà tan dầu ăn của benzen 1 BENZEN CTPT: C 6 H 6 PTK: 78 Bài 39 Tiết 49 Phút 2 3

PowerPoint Presentation:

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ Nêu tính chất vật lí của benzen mà em biết? Benzen là chất lỏng, không màu, không tan trong nước. - Nhẹ hơn nước. - Hoà tan được nhiều chất: dầu ăn, cao su, iốt. - Benzen rất độc.  BENZEN CTPT: C 6 H 6 PTK: 78 Bài 39 Tiết 49

PowerPoint Presentation:

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ 1) Em hãy lắp mô hình phân tử benzen dạng rỗng bằng bộ dụng cụ . 2) Viết công thức cấu tạo. 3) Nêu nhận xét về đặc điểm cấu tạo của benzen. I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 1 Phút BENZEN Bài 39 Tiết 49 Dạng rỗng Dạng đặc 2 3 4

PowerPoint Presentation:

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ  Đặc điểm cấu tạo Sáu nguyên tử cacbon liên kết với nhau tạo thành vòng 6 cạnh đều , có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn. I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ  Công thức cấu tạo   BENZEN CTPT: C 6 H 6 PTK: 78 Bài 39 Tiết 49 hoặc

PowerPoint Presentation:

Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau Hãy cho biết công thức nào viết đúng, viết sai. Tại sao? Bài tập 2 trang 125 Theo Kê- ku- lê cho rằng là một vòng 6 cạnh có 3 liên kết đôi và 3 liên kết đơn xen kẽ nhau ở benzen luôn “đổi chổ” cho nhau.

PowerPoint Presentation:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 1. Benzen có cháy không ? Benzen cháy trong không khí → cacbonđioxit, hơi nước và muội than. 2. Benzen có phản ứng thế với brom không ? I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ II. CẤU TẠO PHÂN TỬ BENZEN CTPT: C 6 H 6 PTK: 78 Bài 39 Tiết 49

PowerPoint Presentation:

Dung dịch NaOH C 6 H 6 Br 2 Bột Fe Thí nghiệm benzen tác dụng với brom có mặt bột sắt Ống dẫn khí o o o HBr

PowerPoint Presentation:

2. Benzen có phản ứng thế với brom không ? + Br- Br + H Br Br Viết gọn: Benzen có phản ứng thế với brom cần có xúc tác là bột sắt và đun nóng III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 1. Benzen có cháy không ? I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ II. CẤU TẠO PHÂN TỬ    BENZEN CTPT: C 6 H 6 PTK: 78 Bài 39 Tiết 49 (Chất lỏng, không màu)

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì benzen là chất lỏng B. Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì phân tử có cấu tạo vòng. C. Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì phân tử có ba liên kết đôi D. Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì phân tử có cấu tạo vòng, trong đó có ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn

PowerPoint Presentation:

- Benzen không làm mất màu dung dịch brom. - Trong điều kiện thích hợp benzen có phản ứng cộng với một số chất, thí dụ: Hiđro 3. Benzen có phản ứng cộng không ?   2. Benzen có phản ứng thế với brom không ? III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 1. Benzen có cháy không ? I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ II. CẤU TẠO PHÂN TỬ BENZEN CTPT: C 6 H 6 PTK: 78 Bài 39 Tiết 49

PowerPoint Presentation:

 Kết luận : Do phân tử có cấu tạo đặc biệt nên benzen vừa có phản ứng thế , vừa có phản ứng cộng . Những Hiđro cacbon nào sau đây khi tham gia phản ứng có phản ứng cộng và phản ứng thế? Metan B. Etilen C. Axetilen D.Benzen Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Giải thích sự lựa chọn D.Benzen 3. Benzen có phản ứng cộng không ? 2. Benzen có phản ứng thế với brom không ? III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 1. Benzen có cháy không ? I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ II. CẤU TẠO PHÂN TỬ BENZEN CTPT: C 6 H 6 PTK: 78 Bài 39 Tiết 49

PowerPoint Presentation:

IV. ỨNG DỤNG Em hãy nêu một số ứng dụng của benzen mà em biết?  - Benzen là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp - Làm dung môi hoà tan các chất. 3. Benzen có phản ứng cộng không ? 2. Benzen có phản ứng thế với brom không ? III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 1. Benzen có cháy không ? I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ II. CẤU TẠO PHÂN TỬ BENZEN CTPT: C 6 H 6 PTK: 78 Bài 39 Tiết 49

PowerPoint Presentation:

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất . Benzen và etilen có những điểm khác nhau về A. Cấu tạo hoá học B. Etilen dễ tham gia cộng hơn benzen C. Etilen làm mất màu dung dịch brom còn benzen thì không. D. Tất cả các ý trên đều đúng. D. Tất cả các ý trên đều đúng. Câu 1 BÀI TẬP

PowerPoint Presentation:

Hãy cho biết những chất nào trong các chất sau làm mất màu dung dịch brom. Giải thích (a) CH 2 = CH - CH = CH 2 (b) CH 3 - C ≡ CH (c) CH 3 - CH 3 (d) Câu 2 CH 2 = CH - CH = CH 2 (b) CH 3 –C ≡ CH (c) BÀI TẬP

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Về nhà làm bài tập 3 ,4/125 SGK Đọc trước bài 40, Ôn lại các bài học thuộc loại Hiđrocacbon.Tìm hiểu tác hại của sự cố tràn dầu ra biển Hướng dẫn làm BT 3/125 sgk (PTHH) H = 80 % a)

PowerPoint Presentation:

CHÚC SỨCKHỎE QUÝ THẦY CÔ CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI

PowerPoint Presentation:

VIẾT PTHH