Bài 34 Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ : 

Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ Phạm Thị Phương Hoa Hồ Trần Khánh Hạ Trần Liên Khánh Hoa Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Mục lục : 

Mục lục I, Khái niệm về hợp chất hữu cơ 1, Hợp chất hữu cơ có ở đâu? 2, Hợp chất hữu cơ là gì? 3, Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào? II, Khái niệm về hoá học hữu cơ

I, Khái niệm về hợp chất hữu cơ : 

I, Khái niệm về hợp chất hữu cơ

I, Khái niệm về hợp chất hữu cơ : 

I, Khái niệm về hợp chất hữu cơ 1, Hợp chất hữu cơ có ở đâu? Trong cơ thể sinh vật Trong lương thực, thực phẩm Trong đồ dùng

I, Khái niệm về hợp chất hữu cơ : 

I, Khái niệm về hợp chất hữu cơ 2, Hợp chất hữu cơ là gì? Các bạn cùng cô theo dõi thí nghiệm sau và trả lời câu hỏi. a, Giải thích hiện tượng. b, Điểm chung giữa các chất trong thí nghiệm đốt bông, nến, cồn,…? Định nghĩa về hợp chất hữu cơ: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon

So sánh giữa hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ : 

So sánh giữa hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ

I, Khái niệm về hợp chất hữu cơ : 

I, Khái niệm về hợp chất hữu cơ 3, Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào? Một số ví dụ về hợp chất hữu cơ CH4 C2H6O C2H5O2N C6H6 C2H4 CH3Cl Hợp chất hữu cơ Hiđrôcacbon Phân tử chỉ gồm 2 nguyên tố: hiđrô và cacbon Dẫn xuất của Hiđrôcacbon Ngoài cacbon và hiđrô, trong phân tử còn có các nguyên tố khác. VD: oxi, nitơ, clo,…

Slide 8: 

Sắp xếp các chất: C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na vào các cột thích hợp trong bảng sau: C6H6 C4H10 C2H6O CH3NO2 C2H3O2Na CaCO3 NaNO3 NaHCO3

II, Khái niệm về hoá học hữu cơ : 

II, Khái niệm về hoá học hữu cơ Lịch sử hoá học hữu cơ Wohler “khai sáng” ngành này bằng những phát hiện mới. Tổng hợp hàng loạt chất hữu cơ  bãi bỏ hoàn toàn thuyết “lực sống” Thuyết cấu tạo hoá học ra đời  hình thành nhiều ngành CN hữu cơ Soorlemmer & Jdanov đưa ra quan niệm mới  được duy trì đến tận ngày nay

II, Khái niệm về hoá học hữu cơ : 

II, Khái niệm về hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng. Hóa học hữu cơ có vai trò cực kì quan trọng và được ứng dụng trong tất cả trong mọi lĩnh vực đời sống con người: Đóng góp trong các ngành CN Là cơ sở cho y tế (sản xuất dược phẩm) và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Tuy vậy, nó cũng là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khoẻ con người và ô nhiễm môi trường.

Slide 11: 

Các bạn có câu hỏi nào không? 

Slide 12: 

1 3 4 5 2 6 End!

Slide 13: 

Nhìn và ghi nhớ nhanh những CTHH và tên gọi của các chất hữu cơ sau thật chính xác trong vòng 5 giây. Sau 5 giây, thứ tự tên và CTHH này sẽ bị đảo lên. Hãy sắp xếp lại. Trò chơi đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữ các thành viên nhóm. 1 C2H6O Rượu etylic C2H4O2 Axit axetic CH4 Metan C2H4 Etilen C6H6 Benzen C12H22O11 đường sacarozo C2H2 Acetylene C2H6O Axit axetic C2H4O2 Etilen CH4 Rượu etylic C2H4 Acetylene C6H6 Metan C12H22O11 Benzen C2H2 đường sacarozo Bắt đầu tính giờ! Bắt đầu làm!

Slide 14: 

Năm 1807 ai là người đầu tiên đưa ra danh từ "Hóa học hữu cơ" để chỉ ngành hóa học nghiên cứu các chất lấy ra từ cơ thể động vật và thực vật. 2 A, Berzelius D, Wholerz B, Wohler C, Butlerov Wohler A, Berzelius

Slide 15: 

Hãy nêu cách phân biệt muối ăn và đường bằng phương pháp hóa học. 3 Wohler Trả lời: Đốt cháy muối ăn và đường. Muối ăn (chất vô cơ) sẽ không cháy còn đường (chất hữu cơ) sẽ bị và cháy.

Slide 16: 

Đây là chất hữu cơ gì? Nêu tên và CTHH (bonus 5)? Chất nàytích tụ nhiều ở lòng đất và đại dương, có thể có trong hầm mỏ khai thác than 4 Wohler Trả lời: Mêtan (Methane) – CH4

Slide 17: 

Đây là chất hữu cơ gì? Nêu tên và CTHH? (bonus 5) Rất quen thuộc với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, được sử dụng rộng rãi; được tổng hợp từ thân cây 1 loài thực vật. 5 Wohler Trả lời: Đường saracozo - C12H22O11

Slide 18: 

Năm 1861 đánh dấu sự kiện gì của ngành hoá học hữu cơ; từ đó mang lại rất nhiều lợi ích cho cuộc sống con người? 6 Wohler Trả lời: Năm 1861, thuyết cấu tạo hóa học ra đời đánh dấu 1 thời kì phát triển mới của hóa hữu cơ.Những năm từ giữa TK XIX đến đầu TK XX, sự phát triển của hóa hữu cơ đã dẫn tới việc hình thành nhiều ngành công nghiệp hữu cơ mới như nhiên liệu, dược phẩm, phẩm nhuộm, v.v..........

authorStream Live Help