Bai 30 SilicCong nghiep silicat

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trường THCS Bãi Cháy Bãi Cháy ngày 7 tháng 1 năm 2008 Tiết 38 – Bài 39 Silic. Công nghiệp silicat Kí hiệu hoá học: Si Nguyên tử khối: 28. Giáo viên: Lưu Thị Huyền. silic - c«ng nghiÖp silicat Ti ết 38 – Bài 30 Trường THCS Bãi Cháy Giáo viên: LưuThị Huyền Kí hiệu hoá học: Si. Nguyên tử khối: 28

PowerPoint Presentation:

? Em hãy cho biết trạng thái tự nhiên của silic? I/Silic. Trong tự nhiên Silic không tồn tại ở dạng đơn chất mà chỉ ở dạng hợp chất: trong cát trắng, đất sét (cao lanh) 1.Trạng thái thiên nhiên

PowerPoint Presentation:

2.Tính chất a)Tính chất vật lí. - Si là chất rắn, màu xám khó nóng chảy, có vẻ sáng kim loại - Dẫn điện, dẫn nhiệt (kém) -> dùng làm chất bán dẫn trong kĩ thuật điện tử, chế tạo pin mặt trời. b)Tính chất hoá học. - Si là phi kim HĐHH yếu hơn Clo, Cacbon. Si tác dụng với O 2 ở nhiệt độ cao -> silicđioxit. Si (r ) + O 2(k ) t 0 SiO 2(r) Slic đioxit

PowerPoint Presentation:

II/ Silic đioxit. (SiO 2 ) SiO 2 là oxit axit: tác dụng với dd kiềm, với oxit bazơ tạo ra muối silicat ở nhiệt độ cao. 1.Tác dụng với kiềm: SiO 2(r) + NaOH (r ) Na 2 CO 3(r ) + H 2 O (h ) t 0 (Natri silicat) 2 2.Tác dụng với oxit bazơ . SiO 2(r ) + CaO (r ) t 0 CaSiO 3(r ) (Canxi silicat) 3.SiO 2 không tác dụng với nước.

PowerPoint Presentation:

III/ Sơ lược về công nghiệp silicat Thu ỷ tinh Đồ gốm, sứ Xi măng

PowerPoint Presentation:

Thảo luận nhóm hoàn thành vào nội dung sau: Nhóm 1,2 Sản xuất đồ gốm, sứ 1.Nguyên liệu chính: 2.Các công đoạn chính: 3. Sản phẩm: 4.Cơ sở sản xuất: Nhóm 2,3 Sản xuất xi măng Nhóm 4,5 Sản xuất thuỷ tinh

PowerPoint Presentation:

Làng gốm, sứ Hải Dương Gạch chịu lửa Sứ Bác Hồ thăm nhà máy gốm sứ Hải Dương 1.Sản xuất gốm, sứ.

PowerPoint Presentation:

1.Sản xuất gốm, sứ. §Êt sÐt, th ạch anh Khối dẻo Nhào với H 2 O Tạo hình, sấy khô Các đồ vật Nung ở nhiệt độ cao Đồ gốm Các công đoạn chính:

PowerPoint Presentation:

Minh hoạ lò quay sản xuất clanhke Đất sét, đá vôi, cát... Khí thải Chất đốt Clanhke Nhà máy xi măng Tam Điệp 2.Sản xuất xi măng

PowerPoint Presentation:

2. Sản xuất xi măng §¸ v«i, ®Êt sÐt Bïn NghiÒn nhá, trén víi c¸t vµ H 2 O Nung ë 1400 o C  1500 o C Clanhke r¾n §Ó nguéi,råi nghiÒn cïng víi chÊt phô gia Xi m¨ng Các công đoạn chính:

PowerPoint Presentation:

Thổi thuỷ tinh thế kỉ 9 Dây cáp quang được làm từ thuỷ tinh thạch anh Thuỷ tinh màu xanh ngọc có pha thêm Cr 2 O 3 Thuỷ tinh màu xanh nước biển có thêm CoO 3.Sản xuất thuỷ tinh

PowerPoint Presentation:

NÊu ch¶y ë 900 o C Thñy tinh dÎo Lµm nguéi tõ tõ C¸c ®å vËt Ð p, thæi Hçn hîp: SiO 2 , CaCO 3 , Na 2 CO 3 Thñy tinh nh·o 3.Sản xuất thuỷ tinh Các công đoạn chính : Các PTHH: CaCO 3 t o CaO + CO 2 CaO + SiO 2 t o CaSO 3 Na 2 CO 3 + SiO 2 t o Na 2 SiO 3 Hỗn hợp của CaCO 3 và Na 2 CO 3 là thành phần chính của thuỷ tinh thường. + CO 2

PowerPoint Presentation:

Xưởng gốm Bát Tràng Các cơ sở sản xuất: 1. Đồ gốm, sứ

PowerPoint Presentation:

Làng gốm, sứ Hải Dương

2.Xi măng:

2.Xi măng Nhà máy sản xuất xi măng Tân Phú

PowerPoint Presentation:

Nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên

PowerPoint Presentation:

Xi măng Sông Đà - Ialy

PowerPoint Presentation:

Nhà máy xi măng Hoà Bình

PowerPoint Presentation:

Nhà máy Xi măng Lam Thạch II

PowerPoint Presentation:

Nhµ m¸y xi m¨ng Bót S¬n – Hµ Nam

PowerPoint Presentation:

Silic. Công Nghiệp silicat 1.Silic (Si): - Là chất rắn, màu xám, dẫn điện, nhiệt (kém) Si là phi kim HĐHH yếu: +Tác dụng với Oxi ở nhiệt độ cao -> silic đioxit: 2.Silic đioxit (SiO 2 ) - Là oxit axit: tác dụng với kiềm, với oxit bazơ, với muôí cacbonat -> Muối silicat. 3.Công nghiệp silicat: Sản xuất gốm, sứ Sản xuất thuỷ tinh Sản xuất xi măng

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà: Học bài, trả lời câu hỏi SGK – T95. - Đọc mục “Em có biết” Chuẩn bị bảng hệ thống tuần hoàn các NTHH.