Bài 24 Tính chất của phi kim

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo Đến dự giờ lớp 9A4

:

2 TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM TI Ế T 30 CHƯƠNG 3 : PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

PowerPoint Presentation:

3 I– PHI KIM CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÝ NÀO? II - PHI KIM CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT HÓA HỌC NÀO ? NỘI DUNG BÀI HỌC

I - PHI KIM CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÝ NÀO ?:

4 I - PHI KIM CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÝ NÀO ? Phi kim tồn tại ở ba trạng thái : rắn, lỏng, khí . Phần lớn các phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt và có nhiệt độ nóng chảy thấp .

:

5 II - PHI KIM CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT HÓA HỌC NÀO ? Thảo luận nhóm (2 phút) Viết các phương trình phản ứng mà em đã biết trong đó có chất tham gia phản ứng là phi kim ?

PowerPoint Presentation:

6 Nhiều phi kim + Kim lọai  Muối Ôxi + Kim lọai  Ôxit bazơ Ôxi + Hiđro  Nước Phi kim + Hiđro  Hợp chất khí Phi kim + Ôxi  Ôxit axit

Tác dụng với kim lọai : :

7  Tác dụng với kim lọai : 1 – Al + 3S ---> 2 – Na + Cl 2 --> 3 – Zn + O 2 --> t 0 t 0 t 0 Al 2 S 3 NaCl ZnO Em hãy viết phương trình phản ứng xảy ra giữa các chất sau ? 2 2 2 2 2

Tác dụng với kim lọai : :

8  Tác dụng với kim lọai : KẾT LUẬN : Phi kim tác dụng với kim lọai tạo thành muối hoặc ôxit bazơ .

PowerPoint Presentation:

9  -Tác dụng với hiđro : a - O 2 (k) + 2H 2 (k)  2H 2 O (l) Trước PƯ Khi PƯ Sau PƯ t 0 b - Khí hiđro cháy trong khí clo

 -Tác dụng với hiđro : :

10  -Tác dụng với hiđro : KẾT LUẬN : Phi kim phản ứng với hiđrô tạo thành hợp chất khí . H 2(k) + Cl 2(k)  2HCl (k) t 0

 -Tác dụng với ôxi : :

11  -Tác dụng với ôxi :  S (r) + O 2(k)  SO 2(k) (vàng) (không màu) t 0  4P (r) + 5O 2(k)  2P 2 O 5(r) (đỏ) (trắng) t 0 KẾT LUẬN : Nhiều phi kim phản ứng với ôxi tạo thành ôxit axit .

PowerPoint Presentation:

12  - Mức độ hoạt động hóa học của phi kim : Xét các phản ứng sau : H 2(k) + F 2(k)  2HF (k) ĐK : Pư xảy ra trong bóng tối H 2(k) + Cl 2(k)  2HCl (k) ĐK : Pư xảy ra ngòai ánh sáng 2Fe (r) + 3Cl 2(k)  2FeCl 3(r) Fe (r) + S (r)  FeS (r) A B C D t 0 t 0 t 0 t 0

PowerPoint Presentation:

13 - Mức độ hoạt động hóa học của phi kim : Mức độ hoạt động hóa học mạnh hay yếu của phi kim được xét căn cứ vào khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với kim lọai và hiđrô .

PowerPoint Presentation:

14 Người dân phải mua nước sạch từ các xe bồn Nước ô nhiễm

PowerPoint Presentation:

15 1 – Hãy chọn chữ A, B, C hoặc D đứng trước phương án đúng : Về tính chất vật lý chung của phi kim, câu nào là đúng : A Phi kim tồn tại ở 2 trạng thái : rắn , lỏng . B Phi kim tồn tại ở trạng thái rắn . C Phần lớn các nguyên tố phi kim dẫn nhiệt, dẫn điện kém, nhiệt độ nóng chảy thấp . D Phần lớn các nguyên tố phi kim dẫn nhiệt, dẫn điện tốt, nhiệt độ nóng chảy cao . C

PowerPoint Presentation:

16 Cho sơ đồ sau : A B C D (Axit) + O 2 + H 2 O + O 2 Bốn chất A, B, C, D có thể lần lượt là : A . C , CO 2 , CO , H 2 CO 3 . B . S , SO 2 , SO 3 , H 2 SO 4 C . S , SO 2 , SO 3 , H 2 SO 3 D . N 2 , N 2 O 3 , HNO 2 .

PowerPoint Presentation:

17 Viết phương trình phản ứng biểu diễn chuyển hóa sau : S SO 2 H 2 S FeS S + H 2 H 2 S S + O 2 SO 2 S + Fe FeS t 0 t 0 t 0

PowerPoint Presentation:

18 Về nhà :  Học và nắm vững các tính chất hóa học của phi kim, viết đúng các phương trình phản ứng minh họa cho mỗi tính chất  Làm bài tập sau : 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 76 sách giáo khoa .  Chuẩn bị bài mới : CLO . - Tìm hiểu tính chất vật lý, hóa học và một số ứng dụng của clo trong thực tế

PowerPoint Presentation:

19 Hướng dẫn bài tập 6 :  Dựa vào tỉ lệ khối lượng của Fe và S để biết chất nào còn dư sau phản ứng  Hỗn hợp A gồm FeS và chất dư sau phản ứng .  Viết phương trình phản ứng biết được hỗn hợp khí B .  Dựa vào phương trình phản ứng để tính thể tích dung dịch HCl 1M đã phản ứng .

PowerPoint Presentation:

20 CHÚC QUÝ THẦY CÔ DỒI DÀO SỨC KHỎE !