Chương III, Bài 26: HĐT giữa 2 đầu dụng cụ điện

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

- Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ nào ? - Đơn vị hiệu điện thế là gì ? - Hiệu điện thế được tạo ra ở thiết bị điện nào ? Trả lời : Đo hiệu điện thế bằng vôn kế. Đơn vị hiệu điện thế là vôn (V). Hiệu điện thế được tạo ra bởi hai cực của nguồn điện.

PowerPoint Presentation:

Bài 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN I. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 1.Bóng đèn chưa được mắc vào mạch điện. Thí nghiệm 1 : Nối vôn kế vào hai đầu bóng đèn như hình vẽ . Quan sát số chỉ của vôn kế . Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là bao nhiêu ? Vôn kế chỉ số 0. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0V Khi chưa mắc vào mạch điện

PowerPoint Presentation:

C2: Đọc và ghi số chỉ của ampe kế, của vôn kế khi ngắt và khi đóng công tắc vào bảng 1: + K _ A V _ _ + + Bóng đèn pin Một pin Hình 26.2 Mạch kín Mạch kín Mạch hở Kết quả đo Nguồn điện hai pin 3V Nguồn điện Một pin 1,5V Loại mạch điện Số chỉ của Vôn kế (V) Số chỉ của Ampe kế (A) Mắc mạch điện như sơ đồ hình 26.2

PowerPoint Presentation:

C3: Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 trên, hãy viết đầy đủ các câu sau  Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì.........................dòng điện chạy qua bóng đèn.  Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng............. ........... thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng ....................... không có lớn lớn (nhỏ) (nhỏ)

PowerPoint Presentation:

- Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường. Nếu quá mức đó thì dụng cụ điện sẽ hỏng, chẳng hạn dây tóc bóng đèn sẽ bị đứt. Vậy số vôn ghi trên dụng cụ điện cho ta biết gì? Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn quá lớn thì hiện tượng gì xảy ra? 220V- 800W 110V- 65W

PowerPoint Presentation:

C 4 : Một bóng đèn có ghi 2,5V. Hỏi mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng ? Mắc đèn vào mạch có hiệu điện thế 2,5 V

PowerPoint Presentation:

C 5: Quan sát các hình 26.3 a và b.Từ đó tìm từ, cụm từ thích hợp cho trong ngoặc ( hiệu điện thế, nguồn điện, chênh lệch mực nước, dòng điện, dòng nước ) Điền vào chỗ trống trong các câu sau: a. Có sự ........................................giữa hai điểm A và B thì có.........................chảy từ A đến B b . Khi có .........................giữa hai đầu bóng đèn thì có.....................chạy qua bóng đèn. chênh lệch mức nước hiệu điện thế dòng nước dòng điện c. Máy bơm nước tạo ra sự...................... tương tự như .......................... tạo ra.......................... chênh lệch mức nước nguồn điện hiệu điện thế II. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước. I. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Bài 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN

PowerPoint Presentation:

C6 : Trong những trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng không ? ( không có hiệu điện thế ) Giữa hai đầu bóng đèn điện đang sáng B. Giữa hai cực của pin càng mới C. Giữa hai đầu của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin D. Giữa hai cực của Ắc quy đang thắp sáng đèn của xe máy III.Vận dụng II. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước. I. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Bài 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN

PowerPoint Presentation:

C7 . Cho mạch điện có sơ đồ như hình 26.4. Biết rằng khi công tắc đóng thì đèn sáng.Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế( khác không ) ? A. Giữa hai điểm A và B. B. Giữa hai điểm E và C C. Giữa hai điểm D và E D. Gi ữ a hai điểm A và D. A A D E C B + - K

PowerPoint Presentation:

V + - K + - + - V + - K + - V + - K + - K V + - C8: Vôn kế trong sơ đồ nào trong hình 26.5 có số chỉ khác không ? A B D C Hình 26.5

PowerPoint Presentation:

+ Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế ……………..để dụng cụ đó hoạt động bình thường. CỦNG CỐ + Trong mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tạo ra ……………chạy qua bóng đèn đó. + Đối với một bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng ………thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng ………. lớn lớn dòng điện định mức

PowerPoint Presentation:

- Học thuộc phần ghi nhớ ở SGK - Làm các bài tập 26.1 26.3 trong sách Bài tập trang 27 DẶN DÒ

PowerPoint Presentation:

+ - M¸y b¬m n­íc A B b) H×nh 26.3 Møc nước cao Møc nước thấp a)

authorStream Live Help