Tiết 54 Luện tập Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP HÌNH HỌC 9 Tiết 54 Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân Trường: THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng

PowerPoint Presentation:

Nêu công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn. Kiểm tra bài cũ Cho h ình vẽ, tính diện tích phần tô màu xám, biết OA= OB = 4cm, góc AOB vuông. A O B Diện tích phần trắng là: S 1 = Diện tích hình quạt AOB : S 2 = Diện tích phần tô màu xám : S 2 – S 1 = 4π - 2π = 2π(cm 2 ) GIẢI:

PowerPoint Presentation:

a)Vẽ nửa đường tròn đường kính HI =10 cm, tâm M Tiết 54: LUYỆN TẬP Trên đường kính HI lấy HO = BI = 2cm . Vẽ hai nửa đường tròn đường kính HO và BI cùng phía với nửa đường tròn (M). Qua M vẽ đường vuông góc với HI cắt nửa đường tròn (M) tại N và nửa đường tròn đường kính OB tại N. Vẽ nửa đường tròn đường kính OB = 6cm khác phía với nửa đường tròn (M). Bài 83/ tr99 sgk b)S HOABINH = Diện tích hình tròn đường kính NA: S’= .4 2 =16. (cm 2 ) V ậy: S= S’ A B N O H M I

PowerPoint Presentation:

Luyện tập: Bài 85 /100 sgk S viên phân = S quạt – S AOB S quạt = (cm 2 ) S ABC = S viên phân = - = 60 0 A O B Thay R= 5,1cm ta có: S viên phân = 2,4 cm 2

PowerPoint Presentation:

Luyện tập: Bài 86 /99 sgk R 2 R 1 a)Diện tích hình tròn (O;R 1 ): S 1 = .R 1 2 Diện tích hình tròn (O;R 2 ): S 2 = .R 2 2 Diện tích hình vành khăn: S = S 1 – S 2 = .R 1 2 - .R 2 2 = .(R 1 2 -R 2 2 ) b)S = 3,14(10,5 2 - 7,8 2 ) 155,1(cm 2 )

PowerPoint Presentation:

TRẮC NGHIỆM: Cho tam giác ABC có góc A bằng 60 0 , nội tiếp đường tròn tâm (O,R). Diện tích hình quạt tròn BOC ứng với cung nhỏ BC là: a. b. d. c. sai đúng sai sai

PowerPoint Presentation:

b)Nếu n 0 = 45 0 c)Nếu n 0 = 30 0 S quạt = ; độ dài cung = S quạt = ; độ dài cung = ? ? ? ? S quạt = ; độ dài cung = Nếu n 0 = 60 0 Xem bạn nào tính nhanh nhất? ? ? Hãy điền vào dấu ?

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP MỚI Cho nửa đường tròn đường kính AB và điểm C trên đường tròn, vẽ CD vuông góc với AB tại D. Vẽ hai nửa đường tròn đường kính AD và BD cùng phía với nửa đường tròn đường kính AB. Chứng minh diện tích phần tô màu bằng diện tích đường tròn đường kính CD. D A B C Gọi S là diện tích phải tìm. Giải: = Diện tích hình tròn đường kính CD

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà: Lý thuyết : Xem lại cách tính diện tích của hình viên phân; hình quạt; hình vành khăn. Xem phần định nghĩa định lí của phần “Tóm tắt các kiến thức cần nhớ” Bài tập : Làm các bài tập 88; 89; 90 tr 103; 104 sgk. BÀI TẬP MỚI 1.Cho tam giác đều ABC có độ dài mỗi cạnh là a. Lấy A, B, C làm tâm dựng ba đường tròn cùng bán kính là a. Hãy tính diện tích chung của ba hình tròn nói trên. 2.Cho tam giác ABC đều nội tiếp trong (O; R). Tính theo R diện tích giới hạn bởi cung nhỏ BC và dây BC(hình viên phân)

PowerPoint Presentation:

CH ÚC C Á C EM HỌ C T Ố T