Chương III, Bài 10 Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Gv: Bùi Ngọc Hoàng Chào các em học sinh thân mến! và quý thầy cô về dự tiết học Giáo viên: Bùi Ngọc Hoàng Trường THCS Nguyễn Du - Đăkrlấp – Đăk Nông

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ: 1. Viết công thức tính chu vi đường tròn bán kính R? 2. Nêu cách tính độ dài cung n0 bán kính R? Áp dụng tính độ dài cung 450, bán kính 10cm. Đáp án: 1. C = 2R = d ( R là bán kính, d là đường kính) 2. Cách tính: Cung 3600 có độ dài 2R Cung 10 có độ dài Cung n0 có độ dài Độ dài cung 450 bán kính 10cm là

Slide 3: 

Người ta tính diện tích mặt bàn như thế nào để ước lượng Gỗ khi làm bàn?

Slide 4: 

Để tính diện tích phần giấy khi làm chiếc quạt người ta tính như thế nào?

Slide 5: 

1. Công thức tính diện tích hình tròn Trong đó S: Diện tích hình tròn R: Bán kính hình tròn d: là đường kính  ≈ 3,14 Bài 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN O R VD: Hình tròn bán kính 3cm thì có diện tích là: S = .32 = 9  (cm2)

Slide 6: 

1. Công thức tính diện tích hình tròn: S = πR2 2. Công thức tính diện hình quạt tròn: Hình như thế nào thì được gọi là hình quạt tròn? Và Cách tính diện tích của nó ra sao? A B O n0 Hình quạt tròn là một phần của hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó. Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau: - Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600) có diện tích là: ….. - Vậy hình quạt tròn bán kính R, cung 10 có diện tích là: …….. - Vậy hình quạt tròn bán kính R, cung n0 có diện tích: S = ….. πR2 (ℓ là độ dài cung n0 của hình quạt tròn) Một phần của hình tròn Giới hạn bởi cung AB và hai bán kính OA, OB. Bài 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN

Slide 7: 

Bài tập 1: Một chiếc quạt có các kích thước như hình vẽ. Hãy tính diện tích phần giấy của chiếc quạt. BÀI TẬP CỦNG CỐ: Giải: Diện tích hình quạt có bán kính R = 14cm là: Diện tích hình quạt có bán kính R = 4cm là: Diện tích phần giấy của chiếc quạt là: Đáp số: 60 cm2 Bài 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN S = πR2

Slide 8: 

Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 40m, AD = 30m. Người ta buộc hai con dê ở hai góc vườn A, B. Có hai cách buộc: Mỗi dây thừng dài 20m. - Một dây thừng dài 30m và dây thừng kia dài 10m. Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn? BÀI TẬP 80(Sgk) S = πR2 Bài 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN Công thức

Slide 9: 

Trường hợp 1: Mỗi dây thừng dài 20m. Ta thấy S1 < S2. Vậy cách buộc thứ hai cả hai con dê sẽ ăn được diện tích cỏ lớn hơn. Diện tích cỏ hai con dê có thể ăn được là: Trường hợp 2: Một dây thừng dài 30m và dây kia dài 10m. Diện tích cỏ hai con dê có thể ăn được là: BÀI TẬP 80(Sgk) Giải: S = πR2 Bài 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN Công thức

Slide 10: 

Bài 82 (SGK/Tr99): Điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất): C = 2πR S = πR2 Ký hiệu diện tích hình quạt tròn: Sq Bài 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN

Slide 11: 

ĐÁP ÁN C = 2πR S = πR2 Bài 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN

Slide 12: 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Nắm các công thức tính diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn. BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 77, 78, 79, 81, 84Trang 98, 99 SGK S = πR2 Bài 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN

Slide 13: 

XIN CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM NHIỀU SỨC KHOẺ CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM NHIỀU SỨC KHOẺ CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM NHIỀU SỨC KHOẺ