Chương III, Bài 4 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TẬP THỂ LỚP 9A1 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1. Điền vào chỗ trống (…) để được khẳng định đúng: *) Có vô số nghiệm nếu … *) Vô nghiệm nếu … *) Có một nghiệm duy nhất nếu … Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Slide 3: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế Giải Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y)=(1;1)

Slide 4: 

Ta có Có cách biến đổi nào nhanh hơn không?

Slide 5: 

TiÕt 40 GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ Muốn giải một hệ phương trình hai ẩn, ta tìm cách biến đổi hệ phương trình đã cho để được một hệ phương trình mới tương đương, trong đó một phương trình của nó chỉ còn một ẩn. Mục đích đó cũng có thể đạt được bằng cách áp dụng quy tắc cộng đại số.

Slide 6: 

Cách làm trên có đúng cho mọi hệ phương trình không? GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40 Ta đã biết Đó chính là Quy tắc cộng đại số

Slide 7: 

Bước 1. Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được một phương trình mới. Bước 2. Dùng phương trình ấy thay thế cho một trong hai phương trình của hệ (và giữ nguyên phương trình kia). GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40 1. Quy tắc cộng đại số ?1

Slide 8: 

Bước 1. Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được một phương trình mới. Bước 2. Dùng phương trình ấy thay thế cho một trong hai phương trình của hệ (và giữ nguyên phương trình kia). GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40 1. Quy tắc cộng đại số ?1

Slide 9: 

Bước 1. Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được một phương trình mới. 1. Quy tắc cộng đại số hay hay GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40 ?1 Bước 2. Dùng phương trình ấy thay thế cho một trong hai phương trình của hệ (và giữ nguyên phương trình kia).

Slide 10: 

C¸c c©u sau ®óng hay sai? GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40

Slide 11: 

Bước 1. Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được một phương trình mới. 1. Quy tắc cộng đại số hay hay GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40 Bước 2. Dùng phương trình ấy thay thế cho một trong hai phương trình của hệ (và giữ nguyên phương trình kia).

Slide 12: 

2. Áp dụng a)Trường hợp thứ nhất GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40 Ví dụ1: Giải hệ phương trình

Slide 13: 

2. Áp dụng a)Trường hợp thứ nhất + = = 6 0 6 = 4x – 3y = - 2 + x = 1 y = 2 Hệ pt này có bao nhiêu nghiệm? GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40 Ví dụ1: Giải hệ phương trình Có gì đặc biệt trong hệ số ? Làm cách nào khử bớt 1 ẩn? Ở bước 1, dùng phép cộng từng vế!

Slide 14: 

Cộng từng vế hai phương trình của hệ (II) ta được Do đó Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y)=(3;-3) Ví dụ 2: Giải hệ phương trình Giải: 2. Áp dụng GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40

Slide 15: 

2. Áp dụng GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40 Ví dụ3: Giải hệ phương trình ?3

Slide 16: 

+ = = 0 5 5 = 2x – 3y = 4 + x = y = 1 2. Áp dụng Hệ pt này có bao nhiêu nghiệm? GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40 Ví dụ3: Giải hệ phương trình Có gì đặc biệt trong hệ số ? Giải bằng cách nào? ?3 Ở bước 1, dùng phép toán trừ!

Slide 17: 

2. Áp dụng Vẫn chưa xuất hiện pt một ẩn!!! Vì sao??? Các hệ số của cùng một ẩn trong hai phương trình không bằng nhau, cũng không đối nhau!!! GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40 Chưa xuất hiện pt một ẩn!!! b)Trường hợp thứ hai

Slide 18: 

2. Áp dụng x 2 x 3 Còn cách nào khác không??? GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40 b)Trường hợp thứ hai ?4 ?5 Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y)=(3;-1)

Slide 19: 

Giải hệ phương trình x 3 x (-2) Còn cách nào khác không??? GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40 2. Áp dụng b)Trường hợp thứ hai ?5 Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y)=(3;-1)

Slide 20: 

C¸c c©u sau ®óng hay sai? GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40

Slide 21: 

GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40 1. Giải hệ phương trình Bài tập (20a SGK) (20d SGK) Tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số (SGK trang 18)

Slide 22: 

KIẾN THỨC CẦN NẮM + Cách biến đổi hệ phương trình bằng quy tắc cộng đại số. + Kĩ năng giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. *) Các hệ số của cùng một ẩn nào đó trong 2 phương trình Bằng nhau Ở bước 1 của quy tắc cộng đại số thực hiện phép toán trừ; Đối nhau Ở bước 1 của quy tắc cộng đại số thực hiện phép toán cộng; *) Các hệ số của cùng một ẩn nào đó trong 2 phương trình nếu không bằng nhau và không đối nhau thì nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau (gợi ý: bằng cách tìm bội chung nhỏ nhất các hệ số cùng một ẩn). GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40

Slide 23: 

Bài tập về nhà: 20, 21, 22, 23 SGK trang 19 Chuẩn bị tiết sau Các bài tập phần luyện tập Hướng dẫn Bài 24, 27 Bằng cách đặt ẩn phụ để đưa các hệ phương trình về dạng hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn đơn giản, dễ giải Bài 25 Dùng điều kiện tất cả các hệ số của đa thức bằng 0 đưa về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn m, n. Bài 26 Xem lại điều kiện khi nào đồ thị y = a x + b đi qua điểm A(x; y) GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ TiÕt 40

CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE, CHÚC CÁC EM HỌC TỐT! : 

CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE, CHÚC CÁC EM HỌC TỐT! Bài 21b) Hãy giải hệ phương trình với ba phương pháp đã học, sau đó đưa ra nhận xét xem phương pháp nào giải nhanh nhất? TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC!

authorStream Live Help