Chương IV Bài 1 : hình hộp chữ nhật

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

HÌNH HỌC 8 Tiết 55 Chương IV: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG - HÌNH CHÓP ĐỀU GV:Tôn Nữ Bích Vân HÌNH HỘP CHỮ NHẬT TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN ĐÀ NẴNG

PowerPoint Presentation:

1. Hình hộp chữ nhật: - Hình hộp chữ nhật : + Có 6 mặt là hình chữ nhật. + Có 8 đỉnh, 12 cạnh. Hình lập phương: là hình hộp chữ nhật có 6 mặt là hình vuông. Tiết 55 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

PowerPoint Presentation:

2. Mặt phẳng và đường thẳng: A B C D D’ C’ A’ B’ ?1 (sgk) D’ C’ A C B B’ D A’ Các mặt : ABB’A’; DCC’D’; ABCD; A’B’C’D’; BCC’B’; ADD’A’ . Các đỉnh : A, B, C, D, A’, B’, C’, D’ Các cạnh : AB, BC, CD, DA, AA’, BB’, ….. * Ta có thể xem: - Các đỉnh: A, B, C, D, A’, B’ C’ D’ là các điểm. - Các cạnh : AB, BC, CD, DA, AA’, …..là các đoạn thẳng. - Các mặt: ABB’A’; DCC’D’; ABCD; A’B’C’D’; BCC’B’ , ADD’A’ là một phần của mặt phẳng.

PowerPoint Presentation:

3.Hai đường thẳng song song trong không gian: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thứ ba thì chúng song song với nhau. a // c và b // c a // b a//b a và b cùng thuộc một mặt phẳng a và b không có điểm chung B C C’ B’ D A D’ A’ ?1 A B C D D’ C’ A’ B’ Hai đường thẳng phân biệt trong không gian có thể: Cắt nhau Song song Không cùng nằm trong một mặt phẳng nào.

PowerPoint Presentation:

Bài tập SGK: Bài 6: a) Những cạnh song song với CC 1 là: C B A 1 A D B 1 C 1 D 1 AA 1 ; BB 1 ; DD 1 b) Những cạnh song song với A 1 D 1 là: AD; BC; B 1 C 1

PowerPoint Presentation:

Bài 1: BÀI TẬP MỚI Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’có BC = 5 cm, CD = 4 cm, BB’ = 3 cm.Tính DC’ và CB’. D’ C’ A C B B’ D A’

PowerPoint Presentation:

Bài 2: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’ a) Hãy chỉ các đoạn thẳng song song với AB; BC. b) A’C có song song với AD không? Vì sao? D’ C’ A C B B’ D A’ BÀI TẬP MỚI

PowerPoint Presentation:

HÆÅÏNG DÁÙN VÃÖ NHAÌ *Làm bài tập 3, 4 SGK. * Làm bài 1, 2, 3, 4, 5 SBT * Chuẩn bị tiết “ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (TIẾP THEO) ’’ . Bài tập mới: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’ a/ M ặt phẳng (ABCD) và mặt phẳng (ACC’A’) cắt nhau theo giao tuyến nào? b/ M ặt phẳng (BDD’B’) và mặt phẳng (ACC’A’) cắt nhau theo giao tuyến nào?

B/ Phần chuẩn bị cho bài học mới:

B/ Phần chuẩn bị cho bài học mới Quan sát trên mô hình hình hộp chữ nhật, xét xem quan hệ song song giữa các đường thẳng trong không gian có tính chất bắc cầu không ? A B C D A’ B’ C’ D’ Chuẩn bị cho bài mới

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT