Chương IV Bài 3 Bất phương trình 1 ẩn

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN Đại số 8 Tiết 59 Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ: 1.Em hãy nêu liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 2.Em hãy nêu liên hệ giữa thứ tự và phép nhân. .Với m bất kỳ, chứng tỏ: 5 + m < 7 + m Xác định dấu của a nếu : a) 4a < 2a b)  6a < 3a

PowerPoint Presentation:

Gọi số quyển vở mà bạn Nam có thể mua được là x thì x phải thỏa mãn điều kiện gì? 1. Mở đầu a)Bài toán:(sgk/41) BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN Tiết 59 2200x + 4000 25000 là bất phương trình với ẩn x 2200x + 4000 là vế trái 25000 là vế phải Gọi số quyển vở mà bạn Nam có thể mua được là x thì x phải thỏa mãn : 2200x + 4000 25000 ?1 Thực hiện sgk

PowerPoint Presentation:

1. Mở đầu : Tiết 59 (Sgk) 2.Tập nghiệm của bất phương trình : Tập hợp của tất cả các nghiệm của một bất phương trình được gọi là tập nghiệm của bất phương trình. Giải bất phương trình là tìm tập nghiệm của bất phương trình đó. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

PowerPoint Presentation:

Ví dụ 1 : Tiết 59 (Sgk) Tập nghiệm của BPT x > 3 là tập hợp các số lớn hơn 3, tức là tập hợp {x | x > 3}. (Trong hình vẽ trên, tất cả các điểm bên trái điểm 3 và cả điểm 3 bị gạch bỏ). Ví dụ 2: Tập nghiệm của BPT x   4 là tập hợp {x | x   4 }. 0 ]//////////////////// ////////////////////////// -4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

PowerPoint Presentation:

3. Bất phương trình tương đương : Tiết 59 Bất phương trình x > 3 và bất phương trình 3 < x có cùng tập nghiệm là {x | x > 3}. Người ta gọi hai bất phương trình có cùng tập nghiệm là hai bất phương trình tương đương và dùng ký hiệu “  ” để chỉ sự tương đương đó. Ví dụ 3 : 3 < x  x > 3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

PowerPoint Presentation:

Bài tập SGK 0 )////////// 4 a) Tập nghiệm b) Tập nghiệm Bài 16: Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau: a) x< 4 b) x -2 c) x > - 3 d) x 1 0 ]/////////////////////////// -2 Giải: c) Tập nghiệm /////////////( 0 -3 d) Tập nghiệm //////////////////////[ 1 0

PowerPoint Presentation:

Bài tập SGK BÀI 17: Thực hiện ở 2 bảng phụ Hai đội chơi A và B Mỗi đội 4 em sắp thành hàng dọc, mỗi đội có một viên phấn Sau hiệu lệnh “Bắt đầu” em thứ nhất viết một bất phương trình ứng với hình a) rồi chuyền phấn cho em thứ hai..... cứ như thế cho đến em cuối cùng Đội nào xong trước và làm đúng là đội thắng cuộc Trò chơi tiếp sức:

PowerPoint Presentation:

2 ( 0 Bài tập trắc nghiệm : Hình vẽ trên biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây : A. 2x - 4< 0 B. 2x - 4 > 0 C. 2x- 4 ≤ 0 D. 2x- 4 ≥ 0

PowerPoint Presentation:

Bài tập trắc nghiệm : Hình vẽ trên biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây: A . x- 5 > - 6 B. 2x + 2 ≤ 0 C. x +1 ≥ 0 D. x - 6 < -7 [ -1 0

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà Soạn bài tập 35 , 36 SBT/ 44 - Chuẩn bị bài “Bất phương trình bậc nhất một ẩn”.

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT