Chương I, bài 11, Chia đa thức cho đơn thức

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

TRƯỜNG THCS HUỲNH HỮU NGHĨA:

TRƯỜNG THCS HUỲNH HỮU NGHĨA Kính chào quí thầy cô đến dự giờ LỚP 8A7 Đề nghị chúng ta hoan nghênh PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ TÚ ĐT: 0793871126

MÔN TOÁN ĐẠI SỐ 8 TUẦN 08 - TIẾT 16:

MÔN TOÁN ĐẠI SỐ 8 TUẦN 08 - TIẾT 16 BÀI 11 CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC GV thực hiện : HUỲNH ANH NGÔN NĂM HỌC : 2010-2011

PowerPoint Presentation:

Nêu qui tắc chia đơn thức cho đơn thức ? - Tính : a) 12xy 3 : 3xy 2 b) -7x 2 y 5 : 3 x y 2 KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

- Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trong trường hợp A chia hết cho B ) ta làm như sau : - Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B. - Chia luỹ thừa của từng biến trong A cho luỹ thừa của biến đó trong B. -Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau. a) 12xy 3 : 3xy 2 = 4y b) -7x 2 y 5 : 3xy 2 = -7/3xy 3

PowerPoint Presentation:

? Thực hiện phép chia : (12xy 3 – 7x 2 y 5 ) : 3xy 2

PowerPoint Presentation:

TiÕt 16 - Bài 11 Chia ®a thøc cho ®¬n thøc

PowerPoint Presentation:

Chia ®a thøc cho ®¬n thøc ( 12xy 3 – 7x 2 y 5 ) : 3xy 2 = (12xy 3 : 3xy 2 ) + ( - 7 x 2 y 5 : 3xy 2 ) 1/. Qui tắc: Ví dụ 1 : Điền các đơn thức thích hợp vào chỗ trống trong bài toán sau : = …... + ….... = 4y + = 4y - BÀI 11:

PowerPoint Presentation:

* Ví dụ 2 : Tính : ( 24x 3 y 2 + 18x 4 y 5 - 5x 3 y 6) : 6x 3 y = (24x 3 y 2 : 6x 3 y) + (18x 4 y 5 :6x 3 y)+ (-5x 3 y : 6x 3 y) = 4y + 3xy 4 - 5/6

PowerPoint Presentation:

Nêu qui tắc chia đa thức A cho đơn thức B ? Hai ví dụ trên thể hiện qui tắc chia đa thức cho đơn thức.

PowerPoint Presentation:

Qui tắc : Muốn chia đa thức A cho đơn thức B, ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau (trường hợp các hạng tử của A đều chia hết cho đơn thức B).

PowerPoint Presentation:

2/. Áp dụng: BT64 (SGK) : Làm tính chia : (-2x 5 + 3x 2 -4x 3 ) : 2x 2 ?2 Khi t/h phép chia ( 4x 4 – 8x 2 y 2 + 12x 5 y) : (-4x 2 ) Bạn Hoa viết : 4x 4 – 8x 2 y 2 + 12x 5 y = -4x 2 ( -x 2 + 2y 2 -3x 3 y) Nên(4x 4 – 8x 2 y 2 + 12x 5 y ) : (-4x 2 ) = - x 2 + 2y 2 -3x 3 y Em nhận xét xem Bạn Hoa giải đúng hay sai?

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Nắm vững qui tắc chia đa thức cho đơn thức. Linh hoạt sử dụng qui tắc trên . Làm các bài tập 63; 64; 65 (trang 28/SGK).

PowerPoint Presentation:

Chúc các em học tốt cùng quí thầy cô dồi dào sức khoẻ

authorStream Live Help