Bài 14 Một số bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

PHÒNG GD - ÐT QuÕ vâ Trường THCS Ch âu Phong BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 7 Giáo viên: Nguyễn Đức Quý Châu Phong, ngày 12 tháng 11 năm 2009 Tiết 24 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 1

PowerPoint Presentation:

Câu 4 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Bạn chọn số nào?

PowerPoint Presentation:

Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k thì ta có công thức y = 27 Kiểm tra bài cũ Tìm chỗ sai và sửa lai cho đúng Sửa: y = kx (k là hằng số khác 0) Câu 1 Trở lại

PowerPoint Presentation:

Nếu x 1 ,x 2 và y 1 ,y 2 lần lượt là các giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận thì ta có = Kiểm tra bài cũ Tìm chỗ sai và sửa lai cho đúng Sửa : = Câu 2 Trở lại = hoặc

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Tìm chỗ sai và sửa lai cho đúng Với v là thể tích của vật có khối lượng m thì khối lượng riêng của vật là: D = Sửa: D = Câu 3 Trở lại

PowerPoint Presentation:

= = = Kiểm tra bài cũ Tìm chỗ sai và sửa lai cho đúng Nếu x,y,z tỉ lệ với 1;2;3 thi ta có Sửa: = = = Câu 4 Trở lại

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 1. Bài toán 1 Hai thanh chì có thể tích là 12cm 3 và 17cm 3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 g Thể tích và khối lượng của hai thanh chì là hai đại lượng có quan hệ như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 1. Bài toán 1 Hai thanh chì có thể tích là 12cm 3 và 17cm 3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 g Ta dựa vào kiến thức nào để có thể tính được m 1 và m 2 ?

PowerPoint Presentation:

Vậy: m 2 = 17………=…….. Và m 1 = 12..……=…….. Giả sử khối lượng của hai thanh chì tương ứng là m 1 gam và m 2 gam. Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, nên Điền vào chỗ trống(….) để được lời giải đúng của bài toán 1 = Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: = = = = ……... Vậy: m 2 = 17………=…….. Và m 1 = 12..……=…….. Trả lời: Hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1g m 2 -m 1 56,5 11,3 .11,3 .11,3 192,1 135,6 Giả sử khối lượng của hai thanh chì tương ứng là m 1 gam và m 2 gam. Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, nên Điền vào chỗ trống(….) để được lời giải đúng của bài toán 1 = Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: = = = = Trả lời: Hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1g

PowerPoint Presentation:

Hãy nêu lại các bước giải bài toán 1?

PowerPoint Presentation:

?1 Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm 3 và 15cm 3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g Khối lượng của hai thanh kim loại đồng chất có tỉ lệ với 10 và 15 không? Vì sao?

PowerPoint Presentation:

Giả sử khối lượng của hai thanh chì tương ứng là m 1 gam và m 2 gam. Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, nên = Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: = = = = ……... Vậy: m 2 = 17………=…….. Và m 1 = 12..……=…….. Trả lời: Hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1g m 2 -m 1 56,5 11,3 .11,3 .11,3 192,1 135,6

PowerPoint Presentation:

? Chia số 222,5 ra thành 2 phần tỉ lệ với với 10 và 15 ta làm như thế nào ? Chú ý : bài toán ?1 ta có thể phát biểu đơn giản: chia số 222,5 ra thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15

PowerPoint Presentation:

Bài tập 6 SGK tr 55 Thay cho việc đo chiều dài của các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam. a) Giả sử x mét dây nặng y gam. Hãy biểu diễn y theo x. b) Cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng 4,5kg? Hướng dẫn Một mét dây nặng 25g nên x met dây sẽ có cân nặng là: 25.x (g) => y = 25x

PowerPoint Presentation:

Ban gái trong hình vẽ đang suy nghĩ về bài toán gì vậy?em hãy phát biểu bằng lời nội dung bài toán đó? ?

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 1. Bài toán 1 2. Bài toán 2 Tam giác ABC có số đo các góc là , , lần lượt tỉ lệ với 1;2;3. Tính số đo các góc của tam giác ABC Nêu cách làm bài toán 2?

PowerPoint Presentation:

Bài tập 9 SGK tr 56 Đồng bạch là một loại hợp kim của niken, kẽm, và đồng với khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3; 4 và 13. Hỏi cần bao nhiêu kilôgam niken, kẽm và đồng để sản xuất 150 kg đồng bạch ? Hướng dẫn Gọi cân nặng của niken, kẽm, đồng để sản xuất 150kg đồng bạch lần lượt là x;y;z (kg; x,y,z >0) khối lượng đồng bạch cần sản xuất là 150kg: Khối lượng niken, kẽm, đồng tỉ lệ với 3;4;13 ta có: = = Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau: …. x+y+z = 150(kg)

PowerPoint Presentation:

Ghi nhớ công thức về hai đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất dãy tỉ số bằng nhau Xem lại các bước giai một bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận. Bài tập về nhà: 5;6;7;9;10 SGK tr 55;56 Hướng dẫn về nhà 29 Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

PowerPoint Presentation:

Xin kính chào! chóc c¸c em häc tËp tèt

authorStream Live Help