Tiết 2 Cộng trừ số hữu tỷ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THCS HỢP MINH TP YÊN BÁI - TỈNH YÊN BÁI CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI GIỜ HỌC HÔM NAY GIÁO VIÊN: ĐỖ THỊ TUYẾT

PowerPoint Presentation:

TIẾT 2: $ 2 CỘNG TRỪ SỐ HỮU TỈ

PowerPoint Presentation:

I:Kiểm tra bài cũ: Hs1: Thế nào là số hữu tỉ? Cho ví dụ 3 số hữu tỉ (dương, âm, 0) Chữa bài tập 3 (trang 8/sgk) Giải: a) Vì -22 < -21 và 77 > 0 Hs2: Chữa bài tập 5 (t8/sgk)

PowerPoint Presentation:

Hs2: Chữa bài tập 5 (t8/sgk) hay: x < z < y *Gv: Như vậy trên trục số giữa 2 điểm hữu tỉ bao giờ cũng có ít nhất 1 điểm hữu tỉ nữa. Vậy trong tập hợp Q giữa 2 số hữu tỉ phân biệt bất kỳ bao giờ cũng có vô số số hữu tỉ. Đây là sự khác nhau căn bản giữa tập hợp Z và Q

PowerPoint Presentation:

1)Cộng, trừ hai số hữu tỉ: Ta biết mọi số hữu tỉ đều viết được dưới dạng phân số a/b. Vậy để cộng, trừ hai số hữu tỉ ta có thể làm như thế nào? TL: Để cộng, trừ hai số hữu tỉ ta viết chúng về hai phân số rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ hai phân số. Ví dụ:

PowerPoint Presentation:

Hs làm ?1 2)Quy tắc "chuyển vế" Tìm số nguyên x biết: x + 5 = 17 x = 17 – 5 x = 12 Nhắc lại quy tắc chuyển vế trong Z? Khi chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu hạng tử đó.

PowerPoint Presentation:

Tương tự trong Q ta cũng có quy tắc chuyển vế (SGK/9) Với mọi x, y, z Q: x +y = z Ví dụ: Tìm x biết Giải: Theo quy tắc chuyển vế ta có Vậy

PowerPoint Presentation:

?2: Tìm x biết: Giải: Chú ý: Trong Q, ta cũng có những tổng đại số, trong đó có thể đổi chỗ các số hạng, đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý như các tổng đại số trong Z

PowerPoint Presentation:

IV:Luyện tập củng cố: 1) Bài tập 8a;c(t10/sgk) 2) Bài 7 (t10/sgk) Viết số hữu tỉ dưới dạng tổng của hai số hữu tỉ âm?

PowerPoint Presentation:

V:Hướng dẫn về nhà: Học thuộc quy tắc và công thức tổng quát. Bài tập về nhà: 7b; 8b,d;9 (t10/sgk) Ôn quy tắc nhân, chia phân số; các tính chất của phép nhân trong Z, phép nhân phân số.