Bài 45 Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất hệ sinh thái

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ - Những nguyên nhân làm cho nồng độ khí CO 2 trong bầu khí quyển tăng? Hậu quả và cách hạn chế?

PowerPoint Presentation:

Tiết 48 - Bài 45 DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI

PowerPoint Presentation:

I. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI 1. Phân bố năng lượng trên trái đất

PowerPoint Presentation:

PHÂN BỐ NĂNG LƯỢNG TRÊN TRÁI ĐẤT

PowerPoint Presentation:

I. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI 2. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái: Cành, lá rụng Chất thải, xương, lông Hô hấp (1) (2) (3) (4) Năng lượng trong hệ sinh thái Năng lượng mất đi trong hệ sinh thái (5) Mặt trời Hãy mô tả dòng năng lượng trong hệ sinh thái ? a. Khái niệm

PowerPoint Presentation:

2. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái: I. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI (a) Năng lượng ánh sáng mặt trời Sinh vật tự dưỡng (thực vật, vsv tự dưỡng) Năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng Sinh vật dị dưỡng (động vật, vsv phân giải) Năng lượng trở lại môi trường Chu trình dinh dưỡng (b) b. Đặc điểm

PowerPoint Presentation:

I. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI 2. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái: Cành, lá rụng Chất thải, xương, lông Hô hấp (1) (2) (3) (4) Năng lượng trong hệ sinh thái Năng lượng mất đi trong hệ sinh thái (5) Mặt trời Vì sao càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng giảm dần ? a. Khái niệm

PowerPoint Presentation:

I. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI 2. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái: - Các sinh vật sản xuất trong hệ sinh thái ? - Những sinh vật nào đóng vai trò quan trọng trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình sinh dưỡng ? - Vai trò của vi khuẩn và nấm trong việc truyền năng lượng ? - Nêu tóm tắt con đường truyền năng lượng trong hệ sinh thái

PowerPoint Presentation:

I. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI II. HIỆU SUẤT SINH THÁI Ví dụ : Cho biết hệ sinh thái một hồ, có sản lượng toàn phần ở SVSX là 1113 kcal/m2/năm. sản lượng sinh vật toàn phần ở SVTT cấp 1 là 131 kcal/m2/năm , hiệu suất sinh thái ở SVTT bậc 2 là 12,3%. Xác định hiệu suất sinh thái ở SVTT cấp 1 và sản lượng sinh vật toàn phần của SVTT cấp 2. Hiệu suất sinh thái là gì ?

PowerPoint Presentation:

Phần lớn năng lượng bị tiêu hao do đâu? Năng lượng đầu vào Năng lượng nhận từ bậc dinh dưỡng dưới Bậc dinh dưỡng (Năng lượng tích lũy 10%) Năng lương mất qua hô hấp tạo nhiệt (70%) Năng lượng mất qua chất tải, rơi rụng (10%) Năng lương chuyển lên bậc dinh dưỡng cao hơn (10%) Năng lượng đầu ra 100% - Phần lớn năng lượng truyền trong hệ sinh thái bị tiêu hao qua hô hấp (khoảng 70%), tạo nhiệt, chất thải (khoảng 10%) ... chỉ có khoảng 10% năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn. I. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI II. HIỆU SUẤT SINH THÁI

PowerPoint Presentation:

H 2/1 = 10% H 3/2 = 10% H 4/3 = 10% II. HIỆU SUẤT SINH THÁI - Năng lượng tích lũy sản sinh ra chất sống ở mỗi bậc dinh dưỡng chiếm khoảng 10% năng lượng nhận từ bậc dinh dưỡng liền kề thấp hơn.

PowerPoint Presentation:

Trong một hệ sinh thái sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ cái. Trong đó A = 500Kg; B = 50Kg; C = 5Kg; D = 5000Kg Hệ sinh thái nào có chuỗi thức ăn sau là có thể xảy ra? a . A → B → C → D b. C → A → B → D c. B → C → A → D d. D → A → B → C Áp dụng :

PowerPoint Presentation:

Cho chuỗi thức ăn: Cỏ → Thỏ → Cáo → Hổ Giả sử mỗi loài trong chuỗi thức ăn trên đều có hệ số: Dị hóa: Đồng hóa = 10% a. Hãy xác định năng lượng tích lũy ở sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc 2 và bậc 3 khi mỗi loài chỉ nhận được 10% số năng lượng từ mắt xích trước, cho biết sinh vật sản xuất tích lũy được 10 10 kcal. b. Vẽ hình tháp sinh thái năng lượng. c. Giải thích tại sao trong tự nhiên các chuỗi thức ăn thường có ít bậc dinh dưỡng. Bài tập về nhà: