Bài 19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

2/17/2012

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 CÂU 1: Theo giả thuyết siêu trội, để con lai có kiểu hình vượt trội so với bố mẹ. Phép lai nào là phù hợp? A. ♀ aaBBdd     x  ♂ AABBdd. B. ♀ aaBBdd     x  ♂ AAbbDd. C. ♀ AABBDD   x  ♂ aabbdd. D. ♀ AABBDD   x  ♂ aaBBDD.

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 CÂU 2: Theo giả thuyết siêu trội, con lai có kiểu hình vượt trội so với bố mẹ khi có kiểu gen: A. AaBBDd. B. aaBBddEE. C. AaBbDd. D. AaBBDDee.

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 CÂU 3: Ưu thế lai là hiện tượng: A. con lai có sức sống, năng suất co hơn hẳn bố mẹ. B. con lai có NS cao hơn P nhưng bất thụ. C. con lai mang kiểu gen đồng hợp trội. D. con lai có kiểu hình mới so với bố mẹ.

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 CÂU 4: Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi cây trồng được tạo ra bằng cách: A. gây đột biến nhân tạo. B. tạo ADN tái tổ hợp nhờ công nghệ di truyền C. lai giống tạo biến dị tổ hợp. D. gây ĐB nhân tạo, lai giống , tạo ADN tái tổ hợp nhờ CN gen

BÀI 19: TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO:

2/17/2012 BÀI 19: TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

I. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN:

2/17/2012 I. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN - Mỗi một kiểu gen nhất định của giống chỉ cho một năng suất nhất định. - Muốn tăng năng suất, cần thay đổi kiểu gen gây đột biến tạo ra những biến dị di truyền. Cơ sở khoa học của việc gây đột biến để tạo giống mới ?

I. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN:

2/17/2012 I. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN 1.QUY TRÌNH: + Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến thích hợp + Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn + Tạo dòng thuần chủng. - Lưu ý : phương pháp này đặc biệt có hiệu quả với vi sinh vật

Tại sao khi xử lí mẫu vật phải lựa chọn tác nhân, liều lượng, thời gian phù hợp ?:

2/17/2012 Tại sao khi xử lí mẫu vật phải lựa chọn tác nhân, liều lượng, thời gian phù hợp ? ĐỘT BIẾN phần lớn là có hại vì thế nếu không chọn được tác nhân đột biến cũng như liều lượng và thời gian xử lí thích hợp thì đối tượng sinh vật bị xử lí có thể bị chết, hoặc giảm sức sống và mất khả năng sinh sản.

Sau khi xử lí mẫu vì sao cần có khâu chọn lọc các thể đột biến?:

2/17/2012 Sau khi xử lí mẫu vì sao cần có khâu chọn lọc các thể đột biến? Vì đột biến là vô hướng. Tác nhân gây đột biến có thể gây ra rất nhiều loại đột biến khác nhau. Không phải tất cả các đột biến đã tạo ra điều có kiểu hình mong muốn.

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 I. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN 2. Một số thành tựu tạo giống ở Việt Nam Hãy nêu một số thành tựu chọn giống bằng phương pháp gây đột biến mà em biết?

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 CAM CARA CARA KHÔNG HẠT ( HIỆN TRỒNG Ở ĐÀ LẠT)

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 BƯỞI TAM BỘI KHÔNG HẠT

QUY TRÌNH TẠO CÂY TAM BỘI (3n):

2/17/2012 QUY TRÌNH TẠO CÂY TAM BỘI (3n) 2n 4n cônsixin 2n Dạng 2n Dạng 4n Dạng 2n X 3n Dạng 3n

I. TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO:

2/17/2012 I. TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 1. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT : a. Lai tế bào sinh dưỡng :( dung hợp tế bào trần ) ví dụ: lai tế bào sinh dưỡng giữa cà chua và khoai tây

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 Dung hợp 2 tế bào trần khác loài 2n= 24 (2n) Cây lai P omato 72 NST (24+48) TB lai 72 NST (24+48 ) Dung hợp t ế bào chất, nhân Loại bỏ thành xenlulozo (2n) 2n= 48 Mục đích của phương pháp này là gì? Tạo giống mới (C ây lai ) mang đặc điểm di truyền của cả hai loài khác xa nhau , sinh sản được . ( lai hữu tính không thể tiến hành ) Nuôi cấy tế bào lai

I. TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO:

2/17/2012 I. TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 1. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT : a. Lai tế bào sinh dưỡng : Gồm các bước : * Loại bỏ thành tế bào trước khi đem lai. * Cho các tế bào đã mất thành của 2 loài vào môi trường đặc biệt để dung hợp với nhau  tế bào lai. * Đưa tế bào lai vào nuôi cấy trong môi trường đặc biệt cho chúng phân chia và tái sinh thành cây lai khác loài.

I. TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO:

2/17/2012 I. TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 1. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT: a. Lai tế bào sinh dưỡng: b. Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 GIẢM PHÂN Aa TẾ BÀO MẸ HẠT PHẤN A a NUÔI TRONG Ống nghiệm Mô đơn bội ( a ) Mô đơn bội ( A ) CÂY n ( a ) CÂY n ( A ) HẠT PHẤN * Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh trong ống nghiệm rồi cho phát triển thành cây đơn bội (n).

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 GIẢM PHÂN Aa TẾ BÀO MẸ HẠT PHẤN A a NUÔI TRONG Ống nghiệm Mô đơn bội ( a ) Mô đơn bội ( A ) CÔNSIXIN CÂY 2n ( aa ) CÂY 2n ( AA ) HẠT PHẤN * Tế bào đơn bội được nuôi trong ống nghiệm với các hoá chất đặc biệt  phát triển thành mô đơn bội  xử lí hoá chất gây lưỡng bội hoá thành cây lưỡng bội hoàn chỉnh.

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 2. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỘNG VẬT a. Nhân bản vô tính ở động vật

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 Cho nhân TB tuyến vú Cho TBC của trứng Chuyển nhân TB tuyến vú vào TBC của trứng Nuôi cây trong ống nghiệm Phôi sớm Cừu 1 Cừu 2 Cừu 3 Cấy phôi vào tử cung Cừu con ra đời (Dolly) 

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 * Các bước tiến hành : * Tách tế bào tuyến vú của cá thể cho nhân và nuôi trong phòng thí nghiệm ; tách tế bào trứng của cá thể khác và loại bỏ nhân của tế bào này. * Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã loại nhân. * Nuôi cấy tế bào đã chuyển nhân trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi. * Chuyển phôi vào tử cung của cơ thể mẹ để mang thai và sinh con.

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 * Ý nghĩa : - Nhân nhanh giống vật nuôi quý hiếm - Tạo ra các giới ĐV mang gen người nhằm cung cấp cơ quan nội tạng cho người bệnh Hãy nêu ý nghĩa của nhân bản vô tính?

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 2. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỘNG VẬT Nhân bản vô tính ở động vật Cấy truyền phôi:

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 11.Đàn con mang tiềm năng tốt của bò cho phôi 5.Bò nhận phôi động dục 8.Cấy phôi cho bò nhận 10.Bò nhận phôi có chửa 3.Gây động dục hàng loạt 7.Thu hoạch phôi 4.Gây rụng trứng nhiều ở bò cho phôi 1.Chọn bò cho phôi X 9.Bò cho phôi trở lại bình thường chờ chu kỳ tiếp theo 2.Chọn bò nhận phôi Bò cho phôi Phối giống 6.Bò đực giống tốt

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 2. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỘNG VẬT Nhân bản vô tính ở động vật Cấy truyền phôi: - Lấy phôi từ động vật cho  tách phôi thành hai hay nhiều phần  phôi riêng biệt  Cấy các phôi vào động vật nhận (con cái) và sinh con.

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 CỦNG CỐ

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 1. Phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu quả với đối tượng sinh vật: A. nấm. B. động vật. C. vi sinh vật. D. thực vật.

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 2. Phương pháp gây đột biến nhân tạo ít có hiệu quả đối với đối tượng sinh vật: A. thực vật. B. vi sinh vật. C. động vật. D. nấm.

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 3. Điểm giống nhau giưa lai tế bào và lai hữu tính là: A. có quá trình kết hợp các giao tử. B. cây lai có bộ NST dạng song nhị bội không cần đa bội hoá. C. tạo ra cây dị đa bội. D. dễ thực hiện cho kết quả tốt.

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 4. Điều nào sau đây không đúng với nhân bản vô tính ở động vật bằng kỹ thuật chuyển nhân? A. Cần có sự tham gia của nhân tế bào sinh dục. B. ĐV có vú có thể nhân bản từ tế bào xôma. C. Cần có sự tham gia tế bào chất của noãn bào. D. Có thể tạo ra giống ĐV mang gen người.

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 5. Trong các bước sau đây: I. Chọn lọc cá thể có kiểu hình mong muốn. II. Tạo dòng thuần. III. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến. Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến theo trình tự nào sau đây? A. I --> --> II --> III. B. III --> II --> I. C. II --> III --> I. D. III --> I --> II.

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 6. Vì sao phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu quả đối với vi sinh vật?. A. Vì vi sinh vật dễ đối với việc xử lí các tác nhân gây đột biến. B. Vì vi sinh vật có tốc độ sinh sản nhanh nên dễ phân lập được các dòng đột biến. C. Vì vi sinh vật rất mẫn cảm với tác nhân đột biến. D. Vì việc xử lí vi sinh vật không tốn nhiều thời gian và công sức.

PowerPoint Presentation:

2/17/2012 BÀI TẬP VỀ NHÀ LÀM BÀI TẬP CUỐI BÀI Ở SGK

authorStream Live Help