Bai 50 Phan xa khong dieu kien va phan xa co dieukien

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Phản xạ không điều kiện & Phản xạ có điều kiện Tiết 54 – Bài 52 GV dạy; Nguyễn Dũng ĐC Mail: [email protected]

Slide 2: 

Phản xạ không điều kiện & Phản xạ có điều kiện Tiết 54 – Bài 52 Kiểm tra bài cũ: 2- Phản xạ là gì ? 1- Hãy chỉ ghi chú các thành phần cấu tạo của tai. Xác định Đâu là tai ngoài, tai giữa, tai trong ? 1- vành tai 2 – Màng nhỉ 3- chuổi xương tai 4- Ống bán khuyên 5- ốc tai 6- dây TK thính giác 7- vòi tai 8- ống tai CẤU TẠO CỦA TAI Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh

Slide 3: 

Phản xạ không điều kiện & Phản xạ có điều kiện Tiết 54 – Bài 52 1-Phản xạ có điều kiện và Phản xạ không điều kiện: Em rút ra kết luận thế nào là PX K ĐK và PX C ĐK ? Phản xạ không ĐK Phản xạ có ĐK

Slide 4: 

Phản xạ không điều kiện & Phản xạ có điều kiện Tiết 54 – Bài 52 1-Phản xạ có điều kiện và Phản xạ không điều kiện: * Phản xạ không điều kiện là phản xạ bẩm sinh, không cần tập luyện * Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể , là kết quả của quá trình luyện tập. 2- Sự hình thành phản xạ có điều kiện: Dự vào sự hiểu biết về quá trình thành lập và ức chế phản xạ, giải thích sự thành lập và ức chế phản xạ ở các hình ở SGK – Thí nghiệm của L.P.Paplôp a) Sự hình thành

Slide 5: 

Vùng thị giác ở thùy chẩm Vùng ăn uống ở vỏ não Trung khu tiết nước bọt Đường dây liên hệ tạm thời Kết luận như thế nào về sự thành lập PXCĐK?

Slide 6: 

Phản xạ không điều kiện & Phản xạ có điều kiện Tiết 54 – Bài 52 1- Phản xạ có điều kiện và Phản xạ không điều kiện: 2- Sự hình thành phản xạ có điều kiện: a) Sự hình thành Phản xạ có điều kiện được hình thành khi có sự kết hợp giữa một kích thích gây phản xạ không điều kiện với một kích thích bất kỳ ( tín hiệu) và phải được lặp đi lặp lại nhiều lần. b) Ức chế phản xạ có điều kiện: Khi đã có PX CĐK như ví dụ,Nếu ta bật đèn nhưng không cho ăn- nhiều lần, em hãy dự đoán xem phản xạ của chó sẽ như thế nào, tại sao ? Nếu không được củng cố , dần dần phản xạ có điều kiện đã hình thành sẽ mất. Đó là ức chế tắt dần PXCĐK.

Slide 7: 

Phản xạ không điều kiện & Phản xạ có điều kiện Tiết 54 – Bài 52 1- Phản xạ có điều kiện và Phản xạ không điều kiện: 2- Sự hình thành phản xạ có điều kiện: So sánh tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện:

Slide 8: 

3- Bền vững. 2- Được hình thành trong đời sống, qua học tập, rèn luyện. 4- Có tính chất cá thể, không di truyền. 5- Số lượng hạn chế 7- Trung ương TK chủ yếu có sự tham gia của vỏ não

Slide 9: 

Phản xạ không điều kiện & Phản xạ có điều kiện Tiết 54 – Bài 52 1- Phản xạ có điều kiện và Phản xạ không điều kiện: 2- Sự hình thành phản xạ có điều kiện: 3- Tính chất và ý nghĩa của phản xạ có điều kiện : * Phản xạ có điều kiện được hình thành qua quá trình luyện tập, dể mất nếu không được củng cố, không di truyền. Phản xạ có điều kiện có ý nghĩa gì với đời sống sinh vật ? * Phản xạ có điều kiện dễ thay đổi giúp cơ thể thích nghi với điều kiện sống mới.

Slide 10: 

Cho biết hình ảnh nào là PXCĐK, hình ảnh nào là PXKĐK ?

Slide 11: 

Phản xạ không điều kiện & Phản xạ có điều kiện Tiết 54 – Bài 52 1- Phản xạ có điều kiện và Phản xạ không điều kiện: 2- Sự hình thành phản xạ có điều kiện: 3- Tính chất và ý nghĩa của phản xạ có điều kiện : 1- Phản xạ không điều kiện khác PXCĐK như thế nào ? 2- Sự hình thành và ức chế PXCĐK xảy ra như thế nào? 3- PXCĐK có ý nghĩa gì với đời sống ?

Slide 12: 

TRÒ CHƠI Ô CHỮ Số 1= 8 chữ cái Đây là việc phải làm lặp đi lặp lại để hình thành nên đường dây liên hệ tạm thời tạo PX có điều kiện. Số 2= 6 chữ cái- Đây là động tác lấy chất dinh dưỡng từ ngoài vào cơ thể. Số 3 = 8 chữ cái, Đây là một tính chất của PX có ĐK giúp cho các thế hệ luôn có phản xạ nầy. Số 4 = có 6 chữ cái đây là hiện tượng ức chế PX có ĐK nếu không được củng cố. Số 5 = có 6 chữ cái, Đây là tên của nhà bác học thực hiện thí nghiệm PX có ĐK tiết nước bọt ở chó. Số 6 = Có 7 chữ cái , Đây là từ chỉ tính chất vốn có từ khi mới sinh ra. Số 7 = có 6 chữ cái, Đây là cơ chế mà cơ thể trả lời các kích thích từ môi trường thông qua hệ thần kinh. Số 8 = có 10 chữ cái, Đây là loại phản xạ mà khi nghe kể món Chanh tươi chấm muối- chua ơi là chua thì ta tiết nhiều nước bọt. Câu khóa có 8 chữ cái. Đây là việc ta nên thực hiện để bảo đảm sức khỏe hoặc thực hiện để bỏ thói quen xấu. CÂU KHÓA LUYỆN TẬP Thời gian HẾT GiỜ

Slide 13: 

Phản xạ không điều kiện & Phản xạ có điều kiện Tiết 54 – Bài 52 1- Phản xạ có điều kiện và Phản xạ không điều kiện: 2- Sự hình thành phản xạ có điều kiện: 3- Tính chất và ý nghĩa của phản xạ có điều kiện : GHI NHỚ Phản xạ có điều kiện là những phản xạ được hình thành trong đời sống qua một quá trình học tập, rèn luyện. Phản xạ có điều kiện dễ thay đổi, tạo điều kiện cho cơ thể thích nghi với điều kiện sống mới. Phản xạ có điều kiện dễ mất nếu không được thường xuyên củng cố.