Bai 44 Tru nao tieu nao nao trung gian

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

htpps://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THCS PHAN TAÂY HOÀ TẬP THỂ HỌC SINH LỚP 8/9 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi: Tr ình bày cấu tạo và chức năng dây thần kinh tủy?

PowerPoint Presentation:

Hệ thần kinh Bộ phận trung ương Bộ phận ngoại biên dây thần kinh hạch thần kinh não bộ tủy sống

PowerPoint Presentation:

TIẾT 48 TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN BÀI 46:

I. Vị trí và các thành phần của não bộ:

I. Vị trí và các thành phần của não bộ TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN BÀI 46:

PowerPoint Presentation:

Hình: Não bộ bổ dọc

PowerPoint Presentation:

Trụ não tiếp liền với tuỷ sống ở phía dưới. Nằm giữa trụ não và đại não là...........................Trụ não gồm ...................,……….…. ..........., .....................Não giữa gồm ...................ở mặt trước và............................ở mặt sau . Phía sau trụ não là ................... não trung gian hành não cầu não não giữa tiểu não cuống não củ não sinh tư (2) (1) (4) (3) (5) (7) (6)

I. Vị trí và các thành phần của não bộ:

I. Vị trí và các thành phần của não bộ TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN BÀI 46: Não bộ gồm: trụ não, tiểu não, não trung gian

I. Vị trí và các thành phần của não bộ:

I. Vị trí và các thành phần của não bộ TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN BÀI 46: II. Cấu tạo và chức năng của trụ não

PowerPoint Presentation:

Câu hỏi: - Em hãy nêu cấu tạo của trụ não? - Trình bày chức năng của trụ não?

PowerPoint Presentation:

Các dây thần kinh não

PowerPoint Presentation:

Tủy sống Trụ não Bộ phận trung ương Chất xám Chất trắng Bộ phận ngoại biên Vị trí Vị trí Chức năng Chức năng 3 1 2 5 4 6 7 9 10 8 Ở giữa tủy sống Bao quanh chất xám Căn cứ thần kinh Căn cứ thần kinh Dẫn truyền dọc Bao phía ngoài các nhân xám Dẫn truyền dọc và nối hai bán cầu tiểu não 31 đôi dây thần kinh pha 12 đôi dây(cảm giác,vận động và dây pha) Phân thành các nhân xám

PowerPoint Presentation:

TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN BÀI 46: II. Cấu tạo và chức năng của trụ não - Gồm: chất trắng (ngoài ) và chất xám (trong)  Điều khiển hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng (tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp…)

I. Vị trí và các thành phần của não bộ:

I. Vị trí và các thành phần của não bộ TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN BÀI 46: II. Cấu tạo và chức năng của trụ não III. Não trung gian

PowerPoint Presentation:

Em hãy xác định vị trí và chức năng của não trung gian?

PowerPoint Presentation:

TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN III. Não trung gian BÀI 46: - Nằm giữa trụ não và đại não - Điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt

I. Vị trí và các thành phần của não bộ:

I. Vị trí và các thành phần của não bộ TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN BÀI 46: II. Cấu tạo và chức năng của trụ não III. Não trung gian IV. Tiểu não

PowerPoint Presentation:

IV. Tiểu não Tiểu não

PowerPoint Presentation:

Thí nghiệm: - Phá tiểu não chim bồ câu, con vật đi lảo đảo, mất thăng bằng. - Phá hủy một bên tiểu não ếch  ếch nhảy và bơi lệch về phía bị hủy tiểu não. Qua thí nghiệm trên  chức năng của tiểu não.

PowerPoint Presentation:

TRỤ NÃO, TiỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN BÀI 46: IV. Tiểu não Tiểu não điều hòa , phối hợp các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể

PowerPoint Presentation:

Củng cố

PowerPoint Presentation:

1) Chức năng của tiểu não: a) Điều hòa phối hợp các hoạt động phức tạp của cơ thể. b) Giữ thăng bằng cho cơ thể. c) Dẫn truyền các xung thần kinh từ tủy sống lên não bộ và ngược lại. d) Cả a và b

PowerPoint Presentation:

2) Hãy sắp xếp chức năng tương ứng với từng bộ phận của não: 1) Trụ não 2) Tiểu não 3) Não trung gian a) Điều hòa và phối hợp các hoạt động phức tạp. b) Điều khiển và điều hòa hoạt động các nội quan (tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp.) c) Điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt

PowerPoint Presentation:

3) Người say rượu thường biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi là do: a) Trụ não bị rối loạn, điều khiển các hoạt động không chính xác. b) Não trung gian bị rối loạn không thực hiện được chức năng. c) Tiểu não bị rối loạn không điều hòa phối hợp được các hoạt động. d) Cả a, b và c

PowerPoint Presentation:

Dặn dò: H ọc bài trong vở, trả lời các câu hỏi SGK. Xem trước bài 47: Đại não, quan sát kĩ các hình 47-1 47-4 Tìm các tư liệu có liên quan đếnđại não

PowerPoint Presentation:

CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN