Bài 11 Tiến hoá của hệ vận động – Vệ sinh hệ vận động

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN CAO LÃNH TRƯỜNG THCS MỸ HỘI Ở đâu có thầy ở đó có sự sáng tạo GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 8 GV:Trần Thị Đỗ Uyên

PowerPoint Presentation:

Tiết 11, bài 11: TIẾN HOÁ HỆ VẬN ĐỘNG. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG I. SỰ TIẾN HOÁ BỘ XƯƠNG NGƯỜI SO VỚI BỘ XƯƠNG THÚ. II. SỰ TIẾN HOÁ HỆ CƠ NGƯỜI SO VỚI HỆ CƠ THÚ. III.VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG .

PowerPoint Presentation:

Tiết 11, bài 11: TIẾN HOÁ HỆ VẬN ĐỘNG. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG I.Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú. Quan sát hình

PowerPoint Presentation:

Các phần so sánh Bộ xương người Bộ xương thú - Tỉ lệ sọ / mặt -Lồi cằm ở xương mặt - Cột sống - Lồng ngực -Xương chậu -Xương đùi Xương bàn chân Xương gót (thuộc nhóm xương cổ chân) Bảng11:Sự khác nhau giữa bộ xương người và bộ xương thú -Lớn -Nhỏ -Phát triển - Không có - Cong ở 4 chỗ - Cong hình cung - Nở sang 2 bên - Nở theo chiều lưng -bụng - Nở rộng - Hẹp - Bình thường - Phát triển, khoẻ - Bàn chân hình vòm, xương ngón ngắn - Bàn chân phẳng, xương ngón dài - Lớn, phát triển về phía sau - Nhỏ

PowerPoint Presentation:

Các phần so sánh Bộ xương người Bộ xương thú - Tỉ lệ sọ / mặt -Lồi cằm ở xương mặt - Lớn - Phát triển - Nhỏ - Không có - Cột sống - Lồng ngực - Cong ở 4 chỗ - Nở sang 2 bên - Cong hình cung - Nở theo chiều lưng bụng -Xương chậu -Xương đùi Xương bàn chân Xương gót - Nở rộng - Phát triển , khoẻ - Bàn chân hình vòm,xương ngón ngắn - Lớn , phát triển về phía sau - Hẹp - Bình thường - Bàn chân phẳng , xương ngón dài - Nhỏ Tiết 11, bài 11: TIẾN HOÁ HỆ VẬN ĐỘNG. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG Những đặc điểm nào của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân? Tiết 11, bài 11: TIẾN HOÁ HỆ VẬN ĐỘNG. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG

PowerPoint Presentation:

Tiết 11, bài 11: TIẾN HOÁ HỆ VẬN ĐỘNG. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG Những đặc điểm thích nghi : Cột sống cong ở 4 chỗ , lồng ngực nở sang 2 bên Xương chậu nở , xương đùi lớn , bàn chân hình vòm . Tay , chân phân hóa, khớp cổ tay , cổ chân linh hoạt

PowerPoint Presentation:

Tiết 11, bài 11: TIẾN HOÁ HỆ VẬN ĐỘNG. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG I.Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú. Những đặc điểm thể hiện sự tiến hoá bộ xương người so với bộ xương thú? Hộp sọ phát triển. - Cột sống cong ở 4 chỗ. Lòng ngực nở rộng sang 2 bên. Xương chậu nở, xương đùi lớn. Bàn chân hình vòm. - Xương gót phát triển về phía sau. Các phần so sánh Bộ xương người Bộ xương thu ù - Tỉ lệ sọ / mặt -Lồi cằm ở xương mặt - Lớn - Phát triển - Nhỏ - Không có - Cột sống - Lồng ngực -Cong ở 4 chỗ - Nở sang 2 bên -Cong hình cung -Nở theo chiều lưng bụng -Xương chậu -Xương đùi Xương bàn chân Xương gót - Nở rộng - Phát triển , khoẻ - Xương ngón ngắn , bàn chân hình vòm - Lớn , phát triển về phía sau - Hẹp - Bình thường - Xương ngón dài , bàn chân phẳng - Nhỏ

PowerPoint Presentation:

Tiết 11, bài 11: TIẾN HOÁ HỆ VẬN ĐỘNG. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG I . Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú. II. Sự tiến hoá của hệ cơ người so với hệ cơ thú. Các cơ chi trên được phân hoá như thế nào? Ý nghĩa sự phân hoá đó? Tay có nhiều cơ phân hoá thành nhóm nhỏ phụ trách các phần khác nhau giúp tay cử động linh hoạt, phức tạp. Ngón cái có 8 cơ phụ trách.Thích nghi với lao động . - Tay có nhiều cơ phân hoá thành nhóm nhỏ phụ trách các phần khác nhau giúp tay cử động linh hoạt, phức tạp. Các cơ chi dưới phân hoá như thế nào? Ý nghĩa của sự phân hoá đó? Cơ chân lớn khoẻ, cử động chân chủ yếu là gấp và duỗi. Thích nghi với tư thế đứng và đi thẳng người. - Cơ chân lớn khoẻ, cử động chân chủ yếu là gấp và duỗi.

PowerPoint Presentation:

Tiết 11, bài 11: TIẾN HOÁ HỆ VẬN ĐỘNG. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG I. Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú. II. Sự tiến hoá của hệ cơ người so với hệ cơ thú. - Cơ tay: - Cơ chân: - Cơ vận động lưỡi phát triển. Cơ vận động lưỡi ở người có đặc điểm gì khác với ở thú? Vì sao? → Cơ vận động lưỡi phát triển hơn do con người có tiếng nói phong phú.

PowerPoint Presentation:

Tiết 11, bài 11: TIẾN HOÁ HỆ VẬN ĐỘNG. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG I. Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú. II. Sự tiến hoá của hệ cơ người so với hệ cơ thú. - Cơ tay: - Cơ chân: - Cơ vận động lưỡi phát triển . - Cơ nét mặt phân hoá giúp con người biểu hiện tình cảm: như vui, buồn, lo âu, sợ hãi… Cơ nét mặt có vai trò gì? Giúp con người biểu hiện tình cảm như vui , buồn , lo âu , sợ hãi …

PowerPoint Presentation:

Tiết 11, bài 11: TIẾN HOÁ HỆ VẬN ĐỘNG. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG I. Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú. II. Sự tiến hoá của hệ cơ người so với hệ cơ thú. III.Vệ sinh hệ vận động Thảo luận Để chống cong vẹo cột sống trong lao động và học tập phải chú ý những điểm gì? Để cơ và xương phát triển tốt chúng ta cần làm gì ?

PowerPoint Presentation:

Tiết 11, bài 11: TIẾN HOÁ HỆ VẬN ĐỘNG. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG I. Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú. II. Sự tiến hoá của hệ cơ người so với hệ cơ thú. III.Vệ sinh hệ vận động Câu 1:Để cơ và xương phát triển tốt chúng ta cần làm gì ? Có chế độ dinh dưỡng hợp lí : đủ chất và đủ lượng phù hợp với đặc điểm sinh lí , lứa tuổi . Tắm nắng để cơ thể chuyển hoá tiền vitamin D thành vitamin D giúp chuyển hoá canxi tạo xương . - Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao , lao động vừa sức . Có chế độ dinh dưỡng hợp lí. Tắm nắng. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, lao động vừa sức.

PowerPoint Presentation:

Em có nhận xét gì về tư thế ngồi học ở hình 11.5

PowerPoint Presentation:

Câu 2: Để chống cong vẹo cột sống trong lao động và học tập phải chú ý những điểm gì? - Lao động, mang vác phải vừa sức, khi mang vác phải đều 2 bên vai. - Học tập: Ngồi ngay ngắn, không nghiêng vẹo, gò lưng. Khi tham gia giao thông hay vui chơi em cần làm gì để tránh gãy xương và tổn thương cho người khác? Chấp hành tốt luật giao thông,khi vui chơi tránh va chạm mạnh… Chấp hành tốt luật giao thông,khi vui chơi tránh va chạm mạnh…

PowerPoint Presentation:

Tiết 11, bài 11: TIẾN HOÁ HỆ VẬN ĐỘNG. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG I. Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú. II. Sự tiến hoá của hệ cơ người so với hệ cơ thú. III.Vệ sinh hệ vận động - Có chế độ dinh dưỡng hợp lí. - Tắm nắng. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, lao động vừa sức. Để chống cong vẹo cột sống trong lao động và học tập phải chú ý những điểm gì? - Lao động, mang vác phải vừa sức, khi mang vác phải đều 2 bên vai. - Học tập: Ngồi ngay ngắn, không nghiêng vẹo, gò lưng. Khi tham gia giao thông hay vui chơi em cần làm gì để tránh gãy xương và tổn thương cho người khác? Đi, đứng, ngồi phải đúng tư thế, mang vác phải đều 2 bên để tránh cong vẹo cột sống. Chấp hành tốt luật giao thông,khi vui chơi tránh va chạm mạnh…

PowerPoint Presentation:

Xương sọ lớn hơn xương mặt. Cơ nét mặt phân hoá. Xương gót lớn phát triển về phiá sau. Chọn đặc điểm chỉ có ở người không có ở thú Cột sống cong hình cung. Lòng ngực nở sang hai bên. Cơ nhai phát triển . Khớp cổ tay kém linh hoạt. Bàn chân hình vòm. 1 8 5 4 3 7 6 2

*Dặn dò: - Học bài và chuẩn bị cho tiết thực hành - Mỗi tổ chuẩn bị :-Hai thanh nẹp dài 30-40 cm,rộng 4-5 cm. Nẹp bằng gỗ bào nhẵn,dày chừng 0,6-1cm hoặ¨c bằng tre vót nhẵn có kích thước tương đương. - Bốn cuộn băng y tế, mỗi cuộn dài 2m hoặc vải sạch (rộng 4-5cm, khâu lại thành băng dài 2m) - Bốn miếng vải sạch, kích thước 20*40 cm,hoặc thay bằng gạc y tế . :

*Dặn dò: - Học bài và chuẩn bị cho tiết thực hành - Mỗi tổ chuẩn bị :-Hai thanh nẹp dài 30-40 cm,rộng 4-5 cm. Nẹp bằng gỗ bào nhẵn,dày chừng 0,6-1cm hoặ¨c bằng tre vót nhẵn có kích thước tương đương. - Bốn cuộn băng y tế, mỗi cuộn dài 2m hoặc vải sạch (rộng 4-5cm, khâu lại thành băng dài 2m) - Bốn miếng vải sạch, kích thước 20*40 cm,hoặc thay bằng gạc y tế .

PowerPoint Presentation:

CÁM ƠN QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM