Bài 49 : Đa dạng của thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

PHÒNG GD - ÐT QuÕ vâ Trường THCS Yên Giả BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH 7 Giáo viên: Nguyễn Thị Nhung Yên Giả, ngày 28 tháng 2 năm 2011 Tiết 51 ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT

KIỂM TRA BÀI CŨ:

Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay ? KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

Bài 50 Tiết 51 ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tiếp theo) BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT

PowerPoint Presentation:

Hãy kể tên một số đại diện thuộc bộ ăn sâu bọ mà em biết ?

PowerPoint Presentation:

I. BỘ ĂN SÂU BỌ

Một số đại diện thuộc bộ Ăn sâu bọ:

Một số đại diện thuộc bộ Ăn sâu bọ Chuột chũi Chuột chù Nhím gai châu Âu Chuột Desman

PowerPoint Presentation:

Bộ răng của bộ Ă n sâu bọ có đặc điểm gì, thích nghi với đời sống ăn sâu bọ? Bộ răng chuột chù I. Bộ ăn sâu bọ TL: Các răng đều nhọn

PowerPoint Presentation:

Chân của bộ Ăn sâu bọ thích nghi với lối sống tìm mồi như thế nào ? TL: Chân trước ngắn, bàn rộng, ngón tay to khỏe.

Cấu tạo, đời sống và tập tính của một số đại diện thuộc bộ Ăn sâu bọ:

Cấu tạo, đời sống và tập tính của một số đại diện thuộc bộ Ăn sâu bọ Bộ Thú Loài động vật Môi trường sống Đời sống Cấu tạo răng Cách bắt mồi Chế độ ăn Ăn sâu bọ Chuột chù Chuột chũi

Cấu tạo, đời sống và tập tính của một số đại diện thuộc bộ Ăn sâu bọ:

Cấu tạo, đời sống và tập tính của một số đại diện thuộc bộ Ăn sâu bọ Bộ Thú Loài động vật Môi trường sống Đời sống Cấu tạo răng Cách bắt mồi Chế độ ăn Ăn sâu bọ Chuột chù Trên mặt đất Đơn độc Các răng đều nhọn Tìm mồì Ăn động vật Chuột chũi Đào hang trong đất Đơn độc Các răng đều nhọn Tìm mồi Ăn động vật

I. Bộ ăn sâu bọ:

I. Bộ ăn sâu bọ Em hãy cho biết đặc điểm chung của bộ ăn sâu bọ?

I. Bộ ăn sâu bọ:

I. Bộ ăn sâu bọ - Mõm kéo dài thành vòi, răng nhọn, có đủ 3 loại răng, răng hàm có 3 - 4 mấu nhọn. - Chân trước ngắn, bàn rộng, ngón tay to khỏe để đào hang - Đại diện: chuột chù, chuột chũi... Bài 50 Tiết 48 ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tiếp theo) BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT

II. BỘ GẶM NHẤM:

II. BỘ GẶM NHẤM

II: Bộ gặm nhấm:

II: Bộ gặm nhấm Chuột đồng: có tấp tính đào hang chủ yếu bằng răng cửa ăn tạp, sống đàn Sóc có đuôi dài, xù giúp con vật giữ thăng bằng, khi chuyền cành, đi ăn theo đàn hàng chục con, ăn quả, hạt

II: Bộ gặm nhấm:

II: Bộ gặm nhấm Bộ răng điển hình của bộ gặm nhấm Bộ răng sóc Bộ răng của bộ Gặm nhấm có đặc điểm gì, thích nghi với đời sống ăn gặm nhấm? TL: Răng cửa lớn sắc, luôn mọc dài, thiếu răng nanh.

Cấu tạo, đời sống và tập tính của một số đại diện thuộc bộ Gặm nhấm:

Bộ Thú Loài động vật Môi trường sống Đời sống Cấu tạo răng Cách bắt mồi Chế độ ăn Gặm nhấm Chuột đồng Trên mặt đất Đàn Các răng đều nhọn Tìm mồi Ăn tạp Sóc Trên cây Đàn Các răng đều nhọn Tìm mồi Ăn thực vật Cấu tạo, đời sống và tập tính của một số đại diện thuộc bộ Gặm nhấm

II: Bộ gặm nhấm:

II: Bộ gặm nhấm Các em hãy cho biết đặc điểm chung của bộ gặm nhấm là gì ?

II: Bộ gặm nhấm:

Một số hình ảnh về bộ gặm nhấm II: Bộ gặm nhấm Chuột hải ly Chuột nhảy Chuột lang

I. Bộ ăn sâu bọ:

I. Bộ ăn sâu bọ - Mõm kéo dài thành vòi, răng nhọn, có đủ 3 loại răng, răng hàm có 3 - 4 mấu nhọn. - Chân trước ngắn, bàn rộng, ngón tay to khỏe để đào hang - Đại diện: chuột chù, chuột chũi... Bài 50 Tiết 48 ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tiếp theo) BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT - Răng cửa lớn, sắc, luôn mọc dài, thiếu răng nanh. - Đại diện: Chuột đồng, sóc, nhím II. Bộ gặm nhấm

PowerPoint Presentation:

III. BỘ ĂN THỊT

III. Bộ ăn thịt:

III. Bộ ăn thịt Mời các bạn quan sát những hình ảnh về bộ ăn thịt chúng tôi

III. Bộ ăn thịt:

III. Bộ ăn thịt Đây là hình ảnh một số “anh bạn” trong bộ ăn thịt Hổ, thường săn mồi vào ban đêm, săn mồi đơn độc bằng cách rình và vồ mồi Báo hoa mai

III. Bộ ăn thịt:

III. Bộ ăn thịt Răng cửa Răng nanh Răng hàm TL: Có đủ 3 loại răng: răng cửa ngắn sắc, răng nanh lớn dài nhọn, răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc. Bộ răng của bộ Ăn thịt có đặc điểm gì, thích nghi với đời sống ăn thịt?

III. Bộ ăn thịt:

III. Bộ ăn thịt Vuốt mèo TL: các ngón chân có vuốt cong, dưới có đêm thịt dày nên đi rất êm. Chân của bộ Ăn thịt thích nghi với lối sống săn mồi như thế nào ?

Cấu tạo, đời sống và tập tính của một số đại diện thuộc bộ Ăn thịt:

Cấu tạo, đời sống và tập tính của một số đại diện thuộc bộ Ăn thịt Bộ Thú Loài động vật Môi trường sống Đời sống Cấu tạo răng Cách bắt mồi Chế độ ăn Ăn thịt Báo Sói

Cấu tạo, đời sống và tập tính của một số đại diện thuộc bộ Ăn thịt:

Cấu tạo, đời sống và tập tính của một số đại diện thuộc bộ Ăn thịt Bộ Thú Loài động vật Môi trường sống Đời sống Cấu tạo răng Cách bắt mồi Chế độ ăn Ăn thịt Báo Trên mặt đất và trên cây Đơn độc Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp bên sắc Rình mồi, vồ mồi Ăn động vật Sói Trên mặt đất Đàn Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp bên sắc Đuổi mồi, bắt mồi Ăn động vật

III. Bộ ăn thịt:

III. Bộ ăn thịt Qua các hình ảnh trên hãy rút ra đặc điểm chung của bộ ăn thịt?

III. Bộ ăn thịt:

Một số loài vật thuộc bộ ăn thịt III. Bộ ăn thịt Chó sói xám Chó sói đỏ Sư tử Gấu

I. Bộ ăn sâu bọ:

I. Bộ ăn sâu bọ - Mõm kéo dài thành vòi, răng nhọn, có đủ 3 loại răng, răng hàm có 3 - 4 mấu nhọn. - Chân trước ngắn, bàn rộng, ngón tay to khỏe để đào hang - Đại diện: chuột chù, chuột chũi... Bài 50 Tiết 48 ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tiếp theo) BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT - Răng cửa lớn, sắc, luôn mọc dài, thiếu răng nanh. - Đại diện: Chuột đồng, sóc, nhím II. Bộ gặm nhấm - Bộ răng: răng cửa sắc nhọn. Răng nanh dài nhọn. Răng hàm có mấu dẹt - Móng chân có vuốt cong, dưới có đệm thịt êm. - Đại diện: mèo, chó,sư tử, gấu... III. Bộ ăn thịt

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ:

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 1. Hoàn thành phiếu học tập sau Phân biệt cấu tạo của bộ răng, chân của 3 bộ trên thích nghi với đời sống của chúng Đặc điểm Bộ Ăn sâu bọ Bộ Gặm nhấm Bộ Ăn thịt Răng Chân

PowerPoint Presentation:

Đặc điểm Bộ Ăn sâu bọ Bộ Gặm nhấm Bộ Ăn thịt Răng Có 3 loại răng, các răng đều nhọn. Răng cửa sắc lớn, luôn mọc dài, thiếu răng nanh. Có 3 loại răng, răng cửa, răng nanh, răng hàm. Chân Chân trước ngắn, bàn rộng ngón tay to khỏe. Chân trước ngắn, bàn rộng ngón tay to khỏe. Ngón chân có vút cong , dưới có đệm thịt êm .

PowerPoint Presentation:

Xin kính chào! chóc c¸c em häc tËp tèt

authorStream Live Help