Bài 43 Cấu tạo trong của chim bồ câu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 43 CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU

I.Cơ quan sinh dưỡng.:

I.Cơ quan sinh dưỡng. 1.Tiêu hoá:  Hệ tiêu hoá của chim gồm :  Ống tiêu hoá .  Tuyến tiêu hoá.  Quan sát tranh, nêu cấu tạo ống tiêu hoá chim bồ câu? :  Ống tiêu hoá chim bồ câu :hầu diều dạ dày(mề) ruột lỗ huyệt. Last

PowerPoint Presentation:

2.Tuần hoàn: +Tim có cấu tạo 4 ngăn: 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất . +Có 2 nửa: nửa phải chứa máu đỏ thẫm nửa trái chứa maú đỏ tươi. +Mỗi nửa tim : tâm nhĩ và tâm thất thông với nhau , có van giữ cho máu chỉ chảy theo một chiều. +Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. B©y giê chóng ta cïng thö lµm mét bµi tËp nhÐ !

PowerPoint Presentation:

3.Hô hấp:

Phôỉ gồm :hệ thống ống khí dày đặc tạo một bề mặt trao đổi khí rất rộng . Phổi nằm bên hốc sườn 2 bên sống lưng . Phổi có 9 túi khí Giảm nhẹ trọng lượng cơ thể. Khi chim bay hô hấp nhở túi khí.Khi chim đậu hô hấp nhờ lồng ngực. Cấu tạo hệ thống ống dẫn khí: Khí quản phế quản 2 lá phổi (9 túi khí) :

Phôỉ gồm :hệ thống ống khí dày đặc tạo một bề mặt trao đổi khí rất rộng . Phổi nằm bên hốc sườn 2 bên sống lưng . Phổi có 9 túi khí Giảm nhẹ trọng lượng cơ thể. Khi chim bay hô hấp nhở túi khí.Khi chim đậu hô hấp nhờ lồng ngực. Cấu tạo hệ thống ống dẫn khí: Khí quản phế quản 2 lá phổi (9 túi khí) Đọc sách giáo khoa phần hệ hô hấp ,hoàn thành bảng sau: Tên Nội dung Vị trí phổi Cấu tạophổi Các cách hô hấp

PowerPoint Presentation:

Em hãy đánh dấu  vào  ở đầu câu trả lời đúng:  Hệ hô hấp có thêm hệ thống túi khí.  Phổi có nhiều ống khí ,thông với hệ thống túi khí.  Tim 4 ngăn,máu không bị pha trộn.  Sự thông khí phổi là nhờ sự co dãn của các túi khí khi bay cũng như khi co dãn của các cơ sườn.    

4.Bài tiết và sinh dục: Hệ bài tiết có thận sau giống bò sát nhưng không có bóng đái . :

4.Bài tiết và sinh dục:  Hệ bài tiết có thận sau giống bò sát nhưng không có bóng đái .  Hệ sinh dục chim trống có đôi tinh hoàn và các ống dẫn tinh .Chim mái chỉ có buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái phát triển.

Bài tập: Điền thông tin còn thiếu vào chỗ chấm ::

Bài tập: Điền thông tin còn thiếu vào chỗ chấm :  Chim thích nghi với đời sống bay còn được thể hiện ở cấu tạo các cơ quan bên………… cơ thể ,hệ hô hấp có thêm ……………………………… thông với phổi , tim …….. ngăn ,……….. có bóng đái ,ở chim ……….chỉ có buồng trứng và ống dẫn trứng ……………. phát triển. trong hệ thống túi khí bốn không mái trái

II.Thần kinh và giác quan::

II.Thần kinh và giác quan:

PowerPoint Presentation:

*Bộ não chim phát triển liên quan đến đời sống phức tạp và phạm vi hoạt động rộng . *Trong bộ não thì não trước (đại não ), não giữa (2 thùy thị giác ) và não sau (tiểu não )phát triển hơn bò sát . *Mắt tinh, mắt có mí thứ 3 rất mỏng nên chim vẫn bảo vệ được mắt khi bay. *Tai đã có ống tai ngoài nhưng chưa có vành tai. *Mỏ cấu tạo bằng vảy sừng giúp nhẹ cơ thể khi bay. First

authorStream Live Help