Bài 39 : Cấu tạo trong của thằn lằn

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

PowerPoint Presentation:

I. Bé X¦¥NG Xác định vị trí các xương của thằng lằn 1 2 3 4 5 6 7 8

PowerPoint Presentation:

I/ Bé X¦¥NG So sánh khác nhau giữa xương ếch và thằn lằn - Đốt sống cổ có 8 đốt cử động linh hoạt , cột sống dài,đai vai khớp với cột sống chi trước linh hoạt -Thằn lằn xuất hiện xương sườn tham gắn với mỏ ác tạo thành lồng ngực gia quá trình hô hấp và bảo vệ các cơ quan bên trong - Đốt sống đuôi nhiều tạo ma sát tiếp đất tạo thăng bằng cao khi di chuyển.

PowerPoint Presentation:

I. BỘ XƯƠNG Hãy nêu cấu tạo bộ xương thằn lằn Gồm: - Xương đầu - Cột sống có các xương sườn khớp với xương mỏ ác tạo thành lồng ngực - Xương chi: Chi trước, chi sau. - Xương đai: đai vai, đai hông.

PowerPoint Presentation:

II/ CƠ QUAN DINH DƯỠNG Quan sát Tranh cấu tạo trong của thằn lằn, đối chiếu H39.2 SGK, chú thích , xác định vị trí của hệ cơ quan

PowerPoint Presentation:

II/ CƠ QUAN DINH DƯỠNG 1/ Hệ tiêu hoá: - ống tiêu hoá phân hóa rõ : (thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, lỗ huyệt. Có các cơ quan tham gia tiêu hóa như gan, mật, tụy.) - Ruột già có khả năng hấp thụ lại nước ? Hệ tiêu hoá của thằn lằn gồm những bộ phận nào Những đặc điểm nào khác so với hệ tiêu hóa của ếch. Khả năng hấp thụ lại nước có ý nghĩa gì với thằn lằn khi sống ở cạn? Để giảm mất nước

PowerPoint Presentation:

II. CƠ QUAN DINH DƯỠNG 1/ Hệ tiêu hoá: - ống tiêu hoá phân hóa rõ ràng, phức tạp hơn ếch. - Ruột già có khả năng hấp thụ lại nước. Thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già Lỗ huyệt

PowerPoint Presentation:

- Tuần hoàn: + Tim 3 ngăn( 2 tâm nhỉ - 1 tâm thất) xuất hiện vách hụt ở tâm thất. + 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể ít bị pha hơn 2/ Hệ tuần hoàn, hô hấp Các em quan sát H39.3, đọc chú thích, thực hiện mục 2, trang 128 và so sánh sự khác nhau với hệ tuần hoàn của ếch?

PowerPoint Presentation:

- Tuần hoàn: + Tim 3 ngăn( 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất) xuất hiện vách hụt ở tâm thất. + 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể ít bị pha hơn 2/ Hệ tuần hoàn, hô hấp - Hô hấp : + Phổi có nhiều vách ngăn + Sự thông khí nhờ xuất hiện các cơ liên sườn. + Hô hấp hoàn toàn bằng phổi. Tuần hoàn và hô hấp của thằn lằn phù hợp hơn với đời sống ở cạn như thế nào? Cấu tạo của hệ tuần hoàn và hô hấp của thằn lằn cung cấp nhiều năng lượng khi di chuyển lên cạn, thích nghi hơn ếch So sánh sự khác nhau với hệ hô hấp của thằn lằn với hệ hô hấp của ếch?

PowerPoint Presentation:

3/ Bài tiết Thận sau của thằn lằn (là hậu thận) thay thế cho thận giữa chỉ tồn tại trong giai đoạn phôi Sống ở trên cạn và trong điều kiện khô nóng, nước trong nước tiểu hầu như bị trong bóng đái v huyệt hấp thụ hết, nước tiểu là axít,có màu trắng được thải cùng với phân Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước nhờ hậu thận và ruột già, nước tiểu đặc ->Chống mất nước Nước tiểu đặc của thằn lằn có liên quan gì đến đời sống ở trên cạn? Chống mất nước

PowerPoint Presentation:

1 2 3 Thực quản Dạ dày Ruột non 4 Ruột già 5 Lỗ huyệt 6 Gan 7 Mật 8 Tụy 9 Tim 10 Động mạch chủ 11 Tĩnh mạch chủ dưới 12 Khí quản 13 Phổi 16 Tinh hoàn 17 ống dẫn tinh 14 Thận 15 Bóng đái 18 Cơ quan giao phối Tiết 41

PowerPoint Presentation:

III/THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 1 Thùy khứu giác 2 Não trước 3 Thùy thị giác 4 Tiểu não 5 Hành tủy 6 Tủy sống Em có nhận xét gì về não thằn lằn so với não ếch? III/ THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN Não trước, tiểu não phát triển  liên quan đến đời sống và hoạt động phức tạp

PowerPoint Presentation:

III/THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN Bộ não :gồm 5 phần + Thùy thính giác, não trước, thùy thị giác, tiểu não, hành tủy, tủy sống. +Não trước, tiểu não phát triển liên quan đến đời sống và hoạt động phức tạp Nêu đặc điểm các giác quan của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn trên cạn Giác quan: + Tai xuất hiện ống tai ngoài + Mắt xuất hiện mí thứ 3 và có tuyến lệ: đảm bảo mắt khỏi khô để quan sát bắt mồi và trốn kẻ thù , thích nghi với đời sống trên cạn

PowerPoint Presentation:

CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT 1) Phổi của thằn lằn tiến hoá hơn phổi ếch : a. Khí quản dài hơn. b. Mũi thông với khoang miệng & với phổi. c. Phổi có nhiều túi nhỏ & nhiều mao mạch. d. Phổi có nhiều động mạch & tĩnh mạch. 2 )Thằn lằn cái đẻ mỗi lần khoảng : a. 15-20 trứng. b. 10-15 trứng. c. 5-10 trứng. d. 2-5 trứng. 3) Đặc điểm hệ tuần hoàn thằn lằn khác biệt với tuần hoàn của ếch : a. Trong tâm thất có vách hụt. b. Trong tâm thất có vách hụt, sự pha trộn máu giảm bớt. c. Tâm nhỉ có vách hụt, máu pha trộn giảm. d. Tâm thất có 2 vách hụt, máu ít bị pha hơn. 4) Máu đi nuôi cơ thể thằn lằn : a. Máu tươi. b. Máu thẩm. c. Máu pha. d. Máu pha & tươi.

PowerPoint Presentation:

1 Học bài này 2 Trả lời các câu hỏi SGK 3 Xem trước bài 40 Chào tạm biệt