Bài 38 Thằn lằn bóng đuôi dài

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

LỚP BÒ SÁT TIẾT 40 – BÀI 38 THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI

I, ĐỜI SỐNG :

I, ĐỜI SỐNG

So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn và ếch đồng?:

So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn và ếch đồng? Đặc điểm đời sống Thằn lằn Ếch đồng Nơi sống Thời gian kiếm mồi - loại mồi Tập tính Sống ở nơi khô ráo Sống ở nơi ẩm ướt (cạnh các khu vực nước) Ban ngày, thức ăn chủ yếu là sâu bọ Chập tối hoặc ban đêm, mồi là sâu bọ, cua, cá con…. Thích phơi nắng Trú đông trong các hốc đất khô ráo Thích ở nơi tối hoặc có bóng râm Trú đông trong các hang

Trình bày đặc điểm sinh sản của thằn lằn ?:

Trình bày đặc điểm sinh sản của thằn lằn ?

1, Vì sao số lượng trứng của thằn lằn lại ít? 2, Trứng thằn lằn có vỏ có ý nghĩa gì với đời sống trên cạn ? :

1, Vì sao số lượng trứng của thằn lằn lại ít? 2, Trứng thằn lằn có vỏ có ý nghĩa gì với đời sống trên cạn ? Thằn lằn thụ tinh trong khiến tỉ lệ trứng gặp tinh trùng cao nên số lượng trứng ít Trứng có vỏ giúp bảo vệ

PowerPoint Presentation:

Môi trường sống : trên cạn đời sống : Sống nơi khô ráo, thích phơi nắng Ăn sâu bọ Có tập tính trú đông Là động vật biến nhiệt Sinh sản: Thụ tinh trong Trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng, phát triển trực tiếp

II, CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN:

II, CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN 1, Cấu tạo ngoài

PowerPoint Presentation:

STT Đặc điểm cấu tạo ngoài Ý nghĩa thích nghi 1 2 3 4 5 6 Da khô có vảy sừng bao bọc Có cổ dài Mắt có mí cử động, có nước mắt Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu Thân dài đuôi rất dài Bàn chân có năm ngón có vuốt G , Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể E , Phát huy vai trò của giác quan trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng D , Bảo vệ mắt, có nước mắt để màng không bị khô C , Bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ B , Động lực chính của sự di chuyển A , Tham gia di chuyển trên cạn

PowerPoint Presentation:

STT Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn 1 2 3 4 5 6 Da khô có vảy sừng bao bọc Có cổ dài Mắt có mí cử động Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu Thân dài đuôi rất dài Bàn chân có năm ngón có vuốt Đ2 cấu tạo ngoài của ếch so sánh với thằn lằn Giống nhau Khác nhau + + + + + +

KẾT LUẬN:

KẾT LUẬN Thằn lằn bóng đuôi dài có cấu tạo ngoài thích nghi hoàn toàn với đời sống trên cạn : Da khô có vảy sừng Cổ dài, mắt có mi cử động và tuyến lệ Màng nhĩ nằm trong hốc tai Thân dài, đuôi rất dài bàn chân 5 ngón có vuốt

2, Di chuyển :

2, Di chuyển

Mô tả cách di chuyển của thằn lằn ?:

Mô tả cách di chuyển của thằn lằn ? Thân uốn sang phải đuôi uốn trái, chi trước trái và chi sau phải cố định vào đất, chi trước phải và chi sau trái chuyển lên phía trước Thân uốn sang trái động tác ngược lại

Kết luận:

Kết luận Khi di chuyển thân và đuôi tì vào đất, cử động uốn thân phối hợp các chi tiến lên phía trước

Học bài cũ:

Học bài cũ Chuẩn bị bài mới

PowerPoint Presentation:

STT Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn 1 2 3 4 5 6 Da khô có vảy sừng bao bọc Có cổ dài Mắt có mí cử động, có nước mắt Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu Thân dài đuôi rất dài Bàn chân có năm ngón có vuốt Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch so sánh với thằn lằn Giống nhau Khác nhau

So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn và ếch đồng?:

So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn và ếch đồng? Đặc điểm đời sống Thằn lằn Ếch đồng Nơi sống Thời gian kiếm mồi – loại mồi Tập tính

So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn và ếch đồng?:

So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn và ếch đồng? Đặc điểm đời sống Thằn lằn Ếch đồng Nơi sống Thời gian kiếm mồi – loại mồi Tập tính Sống ở nơi khô ráo Sống ở nơi ẩm ướt (cạnh các khu vực nước) Ban ngày, thức ăn chủ yếu là sâu bọ Chập tối hoặc ban đêm, mồi là sâu bọ, cua, cá con…. Thích phơi nắng Trú đông trong các hốc đất khô ráo Thích ở nơi tối hoặc có bóng râm Trú đông trong các hang