Bài 39 Quyết - Dương xỉ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Người thực hiện Nguyễn Thị Viên Đơn vị Trường THCS Liên Am:

Người thực hiện Nguyễn Thị Viên Đơn vị Trường THCS Liên Am

Kiểm tra bài cũ ::

Kiểm tra bài cũ : Nêu cấu tạo cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và chỉ trên tranh ? 2) Viết sơ đồ sự phát triển của rêu ? Cây rêu trưởng thành Túi bào tử Rêu con Bào tử

Tiết47 - Bài 39: QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ:

Tiết47 - Bài 39: QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ 1. Quan sát cây dương xỉ: Cơ quan sinh dưỡng. Quan sát cây dương xỉ mang đi và tranh vẽ, ghi lại các đặc điểm của cơ quan sinh dưỡng rễ, thân, lá? + Rễ thật + Thân ngầm hình trụ + Lá già có cuống dài, lá non cuộn tròn + Có mạch dẫn.

PowerPoint Presentation:

Giống nhau: Rễ, Thân, Lá Khác nhau: + Cây rêu: Có rễ giả, chưa có mạch dẫn. + Cây dương xỉ: Có rễ thật và có mạch dẫn. Cây Dương xỉ tiến hóa hơn cây Rêu So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ tìm ra điểm giống và khác?

b. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ.:

b. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ. Quan sát mặt dưới của lá già của cây dương xỉ, cho biết có đặc điểm gì? Có những đốm nhỏ màu nâu.

Quan sát trên tranh và nghiên cứu chú thích (SGK) trả lời các câu hỏi sau: :

Quan sát trên tranh và nghiên cứu chú thích (SGK) trả lời các câu hỏi sau: 1. Cơ quan sinh sản của dương xỉ là gì? 2. Dương xỉ sinh sản bằng gì? 3. Vòng cơ có tác dụng gì? 4. Trình bày sự phát triển của bào tử ? 5. Viết sơ đồ sự phát triển của dương xỉ ?

PowerPoint Presentation:

1. Cơ quan sinh sản của dương xỉ là túi bào tử. 2. Dương xỉ sinh sản bằng bào tử . 3. Vòng cơ có tác dụng đẩy bào tử ra xa. 5. Sơ đồ sự phát triển của dương xỉ. Cây dương trưởng thành Túi bào tử Dương xỉ non Nguyên tản Bào tử

Quan sát sơ đồ sự phát triển của rêu và của dương xỉ tìm ra điểm khác nhau?:

Quan sát sơ đồ sự phát triển của rêu và của dương xỉ tìm ra điểm khác nhau? Dương xỉ có nguyên tản, rêu không có. Cây rêu trưởng thành Túi bào tử Rêu con Bào tử Cây dương trưởng thành Túi bào tử Dương xỉ non Nguyên tản Bào tử

Bài tập : Hãy tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống::

Bài tập : Hãy tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Cơ quan sinh sản của dương xỉ là.................... Dương xỉ sinh sản bằng............... Sơ đồ phát triển của bào tử. Cây dương xỉ trưởng thành ... Dương xỉ con .... Bào tử Túi bào tử Nguyên tản túi bào tử bào tử

2. Một vài loại dương xỉ thường gặp:

2. Một vài loại dương xỉ thường gặp Quan sát một số mẫu vật và tranh vẽ: Các cây dương xỉ có đặc điểm gì giống nhau? Dấu hiêu nhận biết một cây thuộc loại dương xỉ? Có lá non cuộn tròn,mặt dưới lá già có các đốm màu nâu. Dấu hiệu nhận biết một cây thuộc loại dương xỉ là lá non cuộn tròn.

3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá.:

3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá. Quan sát tranh Nghiên cứu thông tin (sgk/ trang 130). Than đá được hình thành như thế nào?

THI TRẢ LỜI CÂU HỎI ::

THI TRẢ LỜI CÂU HỎI : 2. Cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ khác rêu ở điểm nào ? 3. Cơ quan sinh sản của dưong xỉ là gì ? 4. dương xỉ sinh sản bằng gì ? 5 .Quá trình phát triển của dương xỉ khác rêu ở điểm nào ? 6. Kể tên một số loài dương xỉ mà em biết ? 2. Cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ khác rêu: Có rễ thật ,có mạch dẫn. 3. Cơ quan sinh sản của dương xỉ là túi bào tử. 4. Dương xỉ sinh sản bằng bào tử. 5.Quá trình phát triển của dương xỉ khác rêu :có nguyên tản. 6. Một số dương xỉ :Cây guột, cây cỏ bợ, cây lông cu li. 1 1. Cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ gồm các bộ phận nào ? Cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ: Lá ,thân,rễ.

Hướng dẫn về nhà: - Học và trả lời câu hỏi trong(sgk). - Đọc mục em có biết. - Chuẩn bị mẫu vật cho bài sau: + Một nón thông đã chín + Một cành con mang lá thông + Kẻ bảng ( sgk trang 133) và nghiên cứu bài mới. :

Hướng dẫn về nhà: - Học và trả lời câu hỏi trong(sgk). - Đọc mục em có biết. - Chuẩn bị mẫu vật cho bài sau: + Một nón thông đã chín + Một cành con mang lá thông + Kẻ bảng ( sgk trang 133) và nghiên cứu bài mới.