Bài 37 : Tảo

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT:

CHƯƠNG VIII : CÁC NHÓM THỰC VẬT Bài 37 : TẢO 1) Cấu tạo của tảo : a) Quan sát tảo xoắn : (tảo nước ngọt) Tảo xoắn sống ở đâu ? ? Ta có thể nhận biết tảo xoắn bằng cách nào ? ? - Tảo xoắn là những sợi màu lục tươi, mảnh như tơ, sờ tay vào thấy trơn, nhớt.

CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT:

1) Cấu tạo của tảo : a) Quan sát tảo xoắn : (tảo nước ngọt) Tảo xoắn có hình dạng như thế nào ? ? - Cơ thể tảo xoắn có dạng sợi bao gồm nhiều tế bào. CHƯƠNG VIII : CÁC NHÓM THỰC VẬT Bài 37 : TẢO

CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT:

CHƯƠNG VIII : CÁC NHÓM THỰC VẬT Bài 37 : TẢO 1) Cấu tạo của tảo : a) Quan sát tảo xoắn : (tảo nước ngọt) Nhận xét hình dạng tế bào tảo xoắn ? ? - Mỗi tế bào có hình chữ nhật cấu tạo gồm: nhân, vách tế bào, thể màu có chứa diệp lục. - Cơ thể tảo xoắn có dạng sợi bao gồm nhiều tế bào. Mỗi tế bào tảo xoắn cấu tạo như thế nào ? ?

CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT:

CHƯƠNG VIII : CÁC NHÓM THỰC VẬT Bài 37 : TẢO 1) Cấu tạo của tảo : a) Quan sát tảo xoắn : (tảo nước ngọt) Vì sao tảo xoắn có màu lục ? ? - Do tế bào tảo xoắn có thể màu chứa chất diệp lục (khác với hạt diệp lục trong lá cây) - Mỗi tế bào có hình chữ nhật cấu tạo gồm: nhân, vách tế bào, thể màu có chứa diệp lục. - Cơ thể tảo xoắn có dạng sợi bao gồm nhiều tế bào.

CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT:

CHƯƠNG VIII : CÁC NHÓM THỰC VẬT Bài 37 : TẢO 1) Cấu tạo của tảo : a) Quan sát tảo xoắn : (tảo nước ngọt) Tảo xoắn sinh sản bằng cách nào ? ? Sợi tảo xoắn - Hình thức sinh sản: sinh sản sinh dưỡng và tiếp hợp. - Mỗi tế bào có hình chữ nhật cấu tạo gồm: nhân, vách tế bào, thể màu có chứa diệp lục. - Cơ thể tảo xoắn có dạng sợi bao gồm nhiều tế bào.

CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT:

CHƯƠNG VIII : CÁC NHÓM THỰC VẬT Bài 37 : TẢO 1) Cấu tạo của tảo : a) Quan sát tảo xoắn : (tảo nước ngọt) b) Quan sát rong mơ : (tảo nước mặn) Em có nhận xét gì về hình dạng của rong mơ ? ?

PowerPoint Presentation:

Rễ Thân Lá Hoa Quả Dừa cạn Rong mơ So sánh hình dạng ngoài của rong mơ so với cây có hoa ? ? Hình – Rong mơ Hình – Dừa cạn X X X X Giá bám X Giống thân Giống lá Giống quả (phao nổi)

CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT:

CHƯƠNG VIII : CÁC NHÓM THỰC VẬT Bài 37 : TẢO 1) Cấu tạo của tảo : a) Quan sát tảo xoắn : (tảo nước ngọt) b) Quan sát rong mơ : (tảo nước mặn) Vậy, rong mơ có phải là một cây không? Vì sao ? ? - Rong mơ có hình dạng giống một cây nhưng chưa có rễ, thân, lá thật sự.

CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT:

CHƯƠNG VIII : CÁC NHÓM THỰC VẬT Bài 37 : TẢO 1) Cấu tạo của tảo : a) Quan sát tảo xoắn : (tảo nước ngọt) b) Quan sát rong mơ : (tảo nước mặn) Rong mơ có màu gì? Vì sao ? ? Rong mơ sinh sản bằng cách nào ? ? - Hình thức sinh sản: sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính. - Rong mơ có hình dạng giống một cây nhưng chưa có rễ, thân, lá thật sự.

CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT:

CHƯƠNG VIII : CÁC NHÓM THỰC VẬT Bài 37 : TẢO 1) Cấu tạo của tảo : a) Quan sát tảo xoắn : (tảo nước ngọt) b) Quan sát rong mơ : (tảo nước mặn) 2) Một vài tảo khác thường gặp: Cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ có gì giống và khác nhau ? ? Tảo xoắn Rong mơ a) Tảo đơn bào

CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT:

CHƯƠNG VIII : CÁC NHÓM THỰC VẬT Bài 37 : TẢO 2) Một vài tảo khác thường gặp: 1) Cấu tạo của tảo : a) Quan sát tảo xoắn : (tảo nước ngọt) b) Quan sát rong mơ : (tảo nước mặn) a) Tảo đơn bào

CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT:

CHƯƠNG VIII : CÁC NHÓM THỰC VẬT Bài 37 : TẢO 2) Một vài tảo khác thường gặp: b) Tảo đa bào 1) Cấu tạo của tảo : a) Quan sát tảo xoắn : (tảo nước ngọt) b) Quan sát rong mơ : (tảo nước mặn) a) Tảo đơn bào Tảo vòng Rau câu Rau diếp biển Tảo sừng hươu

PowerPoint Presentation:

Tảo cát Tảo lục TẢO ĐƠN BÀO TẢO ĐA BÀO Rong nho Tảo dù Tảo Laurencia Tảo nâu

PowerPoint Presentation:

Rong mơ Tảo xoắn Rau câu Tảo lục Hãy so sánh để tìm ra điểm giống nhau về cấu tạo và môi trường sống của tảo. ▼ Em có nhận xét gì về hình dạng, kích thước, màu sắc của các loại tảo? ?

CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT:

CHƯƠNG VIII : CÁC NHÓM THỰC VẬT Bài 37 : TẢO 2) Một vài tảo khác thường gặp: b) Tảo đa bào - Cơ thể gồm 1 hoặc nhiều tế bào, có màu sắc khác nhau nhưng đều có diệp lục; chưa có rễ, thân, lá thật sự; hầu hết tảo sống ở nước. Đặc điểm chung của tảo là gì ? ? -> Tảo tập hợp thành nhóm Thực vật bậc thấp. 1) Cấu tạo của tảo : a) Quan sát tảo xoắn : (tảo nước ngọt) b) Quan sát rong mơ : (tảo nước mặn) a) Tảo đơn bào * Đặc điểm chung :

CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT:

CHƯƠNG VIII : CÁC NHÓM THỰC VẬT Bài 37 : TẢO 3) Vai trò của tảo: 1) Cấu tạo của tảo : a) Quan sát tảo xoắn : (tảo nước ngọt) b) Quan sát rong mơ : (tảo nước mặn) 2) Một vài tảo khác thường gặp:

PowerPoint Presentation:

(4) Vai trò của tảo (1) (2) (3) (5) (6)

PowerPoint Presentation:

Nuôi tảo để sản xuất nhiên liệu (tây nam Colorado)

CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT:

CHƯƠNG VIII : CÁC NHÓM THỰC VẬT Bài 37 : TẢO Hãy cho biết vai trò của Tảo đối với các sinh vật khác và đối với đời sống con người ? ? Cung cấp oxi, thức ăn cho các động vật ở nước. 3) Vai trò của tảo: Làm thức ăn cho người và gia súc. Làm thuốc, phân bón, hồ, giấy… 1) Cấu tạo của tảo : a) Quan sát tảo xoắn : (tảo nước ngọt) b) Quan sát rong mơ : (tảo nước mặn) 2) Một vài tảo khác thường gặp: Ngoài những lợi ích trên, có trường hợp nào tảo có thể gây hại không ? ?

CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT:

CHƯƠNG VIII : CÁC NHÓM THỰC VẬT Bài 37 : TẢO 1) Cấu tạo của tảo : a) Quan sát tảo xoắn : (tảo nước ngọt) b) Quan sát rong mơ : (tảo nước mặn) 2) Một vài tảo khác thường gặp: 3) Vai trò của tảo: Cung cấp oxi, thức ăn cho các động vật ở nước Làm thức ăn cho người và gia súc. Làm thuốc, phân bón, hồ, giấy… Một số trường hợp tảo có thể gây hại. Ví dụ : Hiện tượng “nước nở hoa”, “Thủy triều đỏ”… Hiện tượng “Thủy triều đỏ” Tảo độc làm chết cá Tảo dày đặc trong ao

PowerPoint Presentation:

Câu 2: Câu 3: BÀI TẬP Câu 1:

PowerPoint Presentation:

Tảo là thực vật bậc thấp vì: A. Cơ thể có cấu tạo đơn bào. B. Cơ thể có cấu tạo đa bào C. Sống ở nước D. Chưa có rễ, thân, lá thật sự. Đúng! Sai ! Sai ! Sai ! Câu 1: Câu 2: Câu 3: ? BÀI TẬP

PowerPoint Presentation:

Nêu cấu tạo tế bào tảo. Câu 1: Câu 2: Câu 3: ? BÀI TẬP

PowerPoint Presentation:

Vai trò của tảo là: A. Làm thức ăn cho người và gia súc B. Cung cấp oxi, thức ăn cho động vật ở nước. C. Một số trường hợp tảo có thể gây hại. D. Cả 3 câu trên đều đúng. Đúng! Sai ! Sai ! Sai ! Câu 1: Câu 2: Câu 3: ? BÀI TẬP

PowerPoint Presentation:

- Traû lôøi caùc caâu hoûi SGK trang 125. - Chuaån bò baøi 38: “Rêeâu – Caây reâu”: + Ñoïc baøi, tìm hieåu caáu taïo cuûa reâu, so saùnh vôùi caáu taïo cuûa taûo. + Chuaån bò maãu vaät: caây reâu töôøng hoaëc reâu ñaát (nôi aåm). DAËN DOØ

authorStream Live Help