Bài 28 Cấu tạo và chức năng của hoa

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Bài 28 Cấu tạo và chức năng của hoa:

Bài 28 Cấu tạo và chức năng của hoa

Mở bài: :

Mở bài: GV cho HS quan sát một số loại hoa và đặt câu hỏi: hoa thuộc loại cơ quan nào? Cấu tạo phù hợp với chức năng như thế nào?

1. Các bộ phận của hoa:

1. Các bộ phận của hoa

1. Các bộ phận của hoa:

1. Các bộ phận của hoa Cánh hoa đài hoa Nhị Nhụy noãn Đế hoa vòi Bầu đầu ống phấn

Kết luận: :

Kết luận: Hoa gồm các bộ phận: bao đài (đài, tràng), nhị, nhụy. -Bao hoa gồm: đài hoa và tràng hoa. -Nhị gồm: chỉ nhị và bao phấn (chứa hạt phấn). -Nhụy gồm: Đầu, vòi, bầu nhụy, noãn trong bầu nhụy.

2. Chức năng các bộ phận của hoa:

2. Chức năng các bộ phận của hoa Tìm xem tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái nằm ở đâu? Chúng thuộc bộ phận nào của hoa? Có còn bộ phận nào của hoa chứa tế bào sinh dục nữa không? +Tế bào sinh dục đực trong hạt phấn của nhị. +Tế bào sinh dục cái trong noãn của nhụy. +Đài, tràng  bảo vệ nhị, nhụy.

Kết luận: :

Kết luận: Đài tràng  bảo vệ bộ phận bên trong. Nhị, nhụy  sinh sản duy trì phát triển nòi giống.

Kết luận chung::

Kết luận chung: Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhụy. Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy. Tràng gồm nhiều cánh hoa, màu sắc của cánh hoa khác nhau tùy loại. Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực. Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái. Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.

Kiểm tra – đánh giá:

Kiểm tra – đánh giá Hoa bao gồm các bộ phận chính là (chọn câu trả lời đúng nhất): Đế hoa, cuống hoa, nhị và nhụy Đài, tràng (cánh hoa), nhị và nhụy. Đài, tràng, chỉ nhị, nhụy. Đế hoa, hạt phấn, noãn. Đáp án: câu b

Dặn dò:

Dặn dò - Đọc mục “Em có biết” - Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK. - Chuẩn bị bài sau.

authorStream Live Help