BAI 1 Dac diem cua co the song

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

THCS BÙI HỮU NGHĨA TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRÂN ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG MỞ ĐẦU Bài 1

Slide 2:

THCS BÙI HỮU NGHĨA TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRÂN Hãy quan sát các hình ảnh sau 1. NHẬN DẠNG VẬT SỐNG VÀ VẬT KHÔNG SỐNG Vật sống Vật không sống Vật sống Vật sống Vật không sống Vật không sống Vật sống khác vật không sống ở những đặc điểm gì? - Vật sống: lấy thức ăn, nước uống, lớn lên, sinh sản. - Vật không sống: Không lấy thức ăn, không lớn lên.

Slide 3:

THCS BÙI HỮU NGHĨA TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRÂN STT Ví dụ Lớn lên Sinh sản Di chuyển Lấy các chất cần thiết Loại bỏ các chất không cần thiết Xếp loại Vật sống Vật không sống 1 2 3 4 5 Hòn đá Con gà Cây đậu Cây lúa Cái bàn Dùng kí hiệu + (có) hoặc – (không có) điền vào các cột trong bảng sau sao cho thích hợp: 2. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG THẢO LUẬN NHÓM

Slide 4:

THCS BÙI HỮU NGHĨA TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRÂN STT Ví dụ Lớn lên Sinh sản Di chuyển Lấy các chất cần thiết Loại bỏ các chất không cần thiết Xếp loại Vật sống Vật không sống 1 2 3 4 5 Hòn đá Con gà Cây đậu Cây lúa Cái bàn - + + + - - + + + - - + - - - - + + + - - + + + - + + + + + 2. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG KẾT QUẢ

Slide 5:

THCS BÙI HỮU NGHĨA TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRÂN Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây : Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) Lớn lên và sinh sản 2. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG

CỦNG CỐ :

THCS BÙI HỮU NGHĨA TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRÂN 1. Đánh dấu x vào ô □ ở đầu câu trả lời đúng nhất cho những dấu hiệu chung nhất của cơ thể sống: □ a. Có sự trao đổi chất với môi trường □ b. Di chuyển □ c. Lớn lên và sinh sản □ d. Cả a và c Đáp án đúng: d CỦNG CỐ x

CỦNG CỐ:

THCS BÙI HỮU NGHĨA TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRÂN CỦNG CỐ 2. Hãy chọn các cụm từ phù hợp cho sẵn (sinh sản, trao đổi chất) và điền vào chỗ trống thay cho các số 1,2 để hoàn chỉnh các câu sau: Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây: Có sự (1)……………với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất ra ngoài) thì mới tồn tại được. Lớn lên và (2)…………… Đáp án đúng: 1 – trao đổi chất 2 – sinh sản.

Công việc ở nhà:

THCS BÙI HỮU NGHĨA TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRÂN Công việc ở nhà 1. Học kĩ câu 1, 2 (trang 6 SGK). Câu 1. Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau? Câu 2. Bài tập trắc nghiệm phần IV (xem lại) 2. Chuẩn bị: Một số tranh ảnh về sinh vật trong tự nhiên 3. Đọc trước bài nhiệm vụ của sinh học

Slide 9:

THCS BÙI HỮU NGHĨA TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRÂN