Vinh Quang Cho Ngài

Views:
 
     
 

Presentation Description

Vinh Quang Cho Ngài

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác: NGUYỄN BÁCH Trình bầy: DIỆU CA - VIẾT THỊNH Hợp ca SUỐI VIỆT

Slide 2: 

Giêsu Kitô, con người tuyệt diệu. Giêsu Kitô người anh dấu yêu. Giêsu Kitô tương lai với Ngài. Vinh quang cho Ngài, Giêsu Kitô.

Slide 3: 

Vinh quang cho Ngài cây thập giá. Vinh quang cho Ngài vòng mão gai. Hy sinh giữa đời cho chúng ta. Vinh quang cho Ngài chết rồi phục sinh.

Slide 4: 

Khi xưa trên đồi Can-va-riô. Giá máu cứu chuộc của Đức Kitô. Tưới đẫm đất trồng cây gỗ khô. Sinh hoa cứu độ, tái sinh trần gian.

Slide 5: 

Giêusu Kitô con xin phụng thờ. Giêsu Kitô lòng con ước mơ. Giêsu Kitô muôn dân ngóng chờ. Mỗi phút mỗi giờ, Giêsu Kitô.

Slide 6: 

Sáng tác: NGUYỄN BÁCH Trình bầy: DIỆU CA - VIẾT THỊNH Hợp ca SUỐI VIỆT

Slide 7: 

Vinh quang cho Ngài mùa xuân mới. Vinh quang cho Ngài trời đất vui. Vinh quang cho Ngài hoàn vũ ơi! Vinh quang cho Ngài, núi cao biển khơi.

Slide 8: 

Vinh quang cho Ngài cây thập giá. Vinh quang cho Ngài vòng mão gai. Hy sinh giữa đời cho chúng ta. Vinh quang cho Ngài chết rồi phục sinh.

Slide 9: 

Giêsu Kitô, con người tuyệt diệu. Giêsu Kitô người anh dấu yêu. Giêsu Kitô tương lai với Ngài. Vinh quang cho Ngài, Giêsu Kitô.

Slide 10: 

Giêusu Kitô con xin phụng thờ. Giêsu Kitô lòng con ước mơ. Giêsu Kitô muôn dân ngóng chờ. Mỗi phút mỗi giờ, Giêsu Kitô.

Slide 11: 

Sáng tác: NGUYỄN BÁCH Trình bầy: DIỆU CA - VIẾT THỊNH Hợp ca SUỐI VIỆT Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH AUSTRALIA tháng 9/2008

authorStream Live Help