Energii regenerabile - programe si proiecte

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Utilizarea energiilor regenerabilePROGRAME SI PROIECTE : 

Utilizarea energiilor regenerabilePROGRAME SI PROIECTE Bordeiu Rodica Chelariu Andreea

Cadrul general-RES in contextul politicii UE : 

Cadrul general-RES in contextul politicii UE S I T U A T I A RES

Stadiul actual de competitivitate al RES : 

Stadiul actual de competitivitate al RES Surse conectate la sistem: competitive: eoliene, biomasa, hidro, geotermale inca necompetitive: solar-termice si fotovoltaice, pile solare Surse neconectate la sistem: competitive: fotovoltaice, biogaz (surse casnice) inca necompetitive: discuri solare, fotovoltaice cu rezerva Diesel

Posibilitati de finantare a RES : 

Posibilitati de finantare a RES Finantare comerciala: “equity”, “project finance”, credite de investitii, credite comerciale Finantare de dezvoltare: credite cu dobanda mica, granturi Finantare “consumator”: micro credite, legi “feed-in” (platitorul de rate plateste), tarifare bazata pe sistemul cotelor Finantare terta parte: scheme de taxe pentru servicii, leasing Facilitati preinvestitionale Finantare bazata pe credite carbon (JI) Stimulente publice si fiscale: stimulente de taxe (amortizare accelerata), legi “feed-in”

Slide 5: 

Analiza tehnico-economică a proiectelor RES - studii de oportunitate, de prefezabilitate şi fezabilitate include: prelucrarea datelor şi stabilirea potenţialului RES dimensionarea energetică a proiectului: amplasament, reţea electrică existentă în zonă, producţie anuală de energie electrică, etc. date referitoare la tehnologiile utilizate: caracteristicile principale ale echipamentelor, scheme tehnice, etc. studiu de soluţie în concordanţă cu specificul amplasamentului, al structurii reţelei electrice şi al normelor de protecţie a mediului determinarea producţiei de energie electrică şi/sau termică a RES şi a veniturilor obţinute din exploatare evaluarea costurilor de capital şi a celor de operare analiza eficienţei economice preliminare şi evaluarea indicatorilor economici şi de mediu, inclusiv cu evaluarea contribuţiei investiţiei la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră evaluarea impactului asupra mediului analiza soluţiilor de conectare a RES la reţeaua Sistemului Energetic Naţional (SEN) analiza financiară a proiectului cu determinarea limitelor de rentabilitate şi clasarea pe piaţa de energie analize de risc investiţional şi operaţional

Slide 6: 

Sprijin, inclusiv în relaţia cu instituţiile abilitate, prin întocmirea documentaţiilor tehnice şi asigurarea asistenţei tehnice pentru obţinerea autorizaţiilor, avizelor tehnice şi licenţelor cuprinde: Înfiinţarea companiei de proiect Certificat de urbanism, Proiect pentru Autorizarea Construcţiei (PAC) Aviz sanitar Schimbarea destinaţiei terenului, dacă este cazul Acord şi autorizaţie de Mediu Racordare RES la Sistemul Energetic Naţional Comercializarea producţiei de energie electrică

Slide 7: 

PROIECTE RECENTE (1) Nivel Naţional 2008-2011• PNCD I şi PNCD II “Case pasive adecvate condiţiilor climatice din România“ şi “Energie electrică pentru un oraş curat “ - Client: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 2007-2010• Studii de oportunitate, de fezabilitate, elaborare documentaţii pentru obţinerea surselor de finanţare pentru realizarea unor parcuri eoliene în zona Dobrogea - Clienţi: Firme româneşti şi internaţionale 2006-2010• Studii de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică a unor parcuri eoliene cu puteri cuprinse între 1,5MW şi 600MW situate în Dobrogea, totalizând peste 40000MW - Clienţi: Firme româneşti şi internaţionale, respectiv din Portugalia, Italia, Austria, Germania, Suedia 2006-2008• CEEX “Optimizarea valorificării potenţialului energetic al deşeurilor pentru obţinerea de energie curată în instalaţiile industriale româneşti - OVAPED - Client: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Slide 8: 

PROIECTE RECENTE (2) Nivel national: 2005-2006• Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România (solar, vânt, biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locaţii pentru dezvoltarea investiţiilor în producerea de energie electrică neconvenţională - Client: Ministerul Economiei şi Comerţului 2005-2006• Studiu de soluţii privind electrificarea rurală din surse regenerabile de energie în contextul dezvoltării durabile. Programul 100 de gospodării electrificate prin utilizarea surselor regenerabile de energie - Client: Ministerul Economiei şi Comerţului 2004• Studiu de prefezabilitate – Sursă de energie eoliană la Panciu – Client: Consiliu local al oraşului Panciu

Slide 9: 

PROIECTE RECENTE (3) Nivel Internaţional 2007-2010• IEE 2006 “Intensificarea dezvoltării strategiilor naţionale şi a planurilor de acţiune pentru biomasă pe baza unei abordări echilibrate de evaluare pentru factorii de decizie – BAP-DRIVER, partener oficial al Sustainable Energy Europe Client: DGTREN 2007-2010• IEE 2006 “Scheme suport optimizate pentru producerea de energie din surse regenerabile - SUPPORT-ERS (electricitate, frig, căldură)” – Client: DGTREN 2007-2010• IEE 2006 “Stabilirea reţelei de colaborare pentru promotorii de case pasive - PASS-NET” – Client: DGTREN 2007-2008• FP6 ”Stimulente pentru modernizarea reţelelor de distribuţie în ţările în curs de aderare la UE” – Client: Directorate Generale Research

Slide 10: 

PROIECTE RECENTE (4) Nivel Internaţional 2005-2007• FP6 “Tehnologii energetice viitoare pentru o Europă deschisă - FET-EEU” www.kpk.gov.pl/fet-eeu - Client: Directorate Generale Research 2005-2007• “Finanţarea proiectelor SRE” - Client: Consiliul Mondial al Energiei 2005-2006• Cooperare bilaterală România – Austria: “Identificarea investiţiilor posibile pentru a fi finanţate de companii din Austria în domeniile privind utilizarea raţională a energiei şi surse regenerabile de energie” Proiect RoEnPa - Client: Agenţia pentru Energie - EVA Austria 2003• “Evaluarea strategica regionala a potentialului de resurse energetice regenerabile” - http://projects.bv.com/ebrd - Client: BERD

Slide 11: 

Directii principale de activitate: - Cercetare - Programe nationale de cercetare (Planul sectorial industrie ) - Programe internationale (IEE) - Studii de piata - Evaluarea regională strategică a potenţialului surselor regenerabile de energie în ţările din zona de operare a BERD, elaborat ca partener local al Black & Veatch Corporation, SUA

Probleme legate de studiul de impact asupra mediului : 

Probleme legate de studiul de impact asupra mediului Noutatea proiectelor de acest gen implica: reticenta populatiei lipsa de experienta a autoritatilor Furnizarea cu intarzire a datelor tehnice necesare Zgomot Biodiversitate Conflictul producator – asociatii de mediu

CONCLUZII : 

CONCLUZII Romania - tara cu potential energetic declarat. Cercetarea, educatia si instruirea impulsioneaza promovarea RES. Existenta legislatiei secundare este un avantaj, astfel regulile jocului fiind cunoscute. Legislatia pentru protectia mediului trebuie respectata cu strictete. Amplasamentele aflate in afara ariilor protejate si cu efecte minime asupra faunei si florei si in special asupra ecosistemelor au cele mai bune sanse de obtinere a sustinerii publicului

Slide 14: 

VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE ! Realizatori: Rodica Bordeiu Andreea Chelariu

authorStream Live Help