Disa mësime te fizikës

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Mesimet janë për nxënesit e klases se VI

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

U R Disa komanda ne lidhje me temën Rryma elektrike ” Pregaditi Canë Zhuja Përmbajtja Ndërtimi I atomit Elektrizimi me prekje Forca elektrike Elektrizimi I trupit me induksion elektrostatik Rryma elektrike ne metale Rryma elektrike ne lëgje

Slide2:

U R MODEL - 1 : “ Ndertimi I atomit ”

Slide3:

BËRTHAMA E ATOMIT MBËSHTJELLSI ELEKTRONIK PROTONI – elektricitet pozitiv NEUTRONI – pa elektricitet ELEKTRONI – elektricitet negativ ELEKTRONI periferik – “ Ilidhur ” dobët me atomin

Slide4:

U R MODEL - 2 : “ ELEKTRIZIMI ME PREKJE ”

Slide5:

Shkopi plastik ELEKTRIZIMI NEUTRAL : Nr. I elektrizimeve pozitiv e Nr.e elektrizimeve negativ e = GËZOFI ELEKTRONEUTRAL

Slide7:

SHKOPI PLASTIK Tepricë e elektricitetit negativ I elektrizuar negativisht Gëzofi Mungesë te elektrizimit negativ I elektrizuar pozitivisht

Slide8:

U R MODEL - 2 : “ FORCA ELEKTRIKE ”

Slide9:

Forca terheqëse Forca tërheqese Forca shtyese Forca shtyese

Slide10:

U R MODEL - 2 : “ ELEKTRIZIMI ME INDUKSION ”

Slide11:

ELEKTRIZIMI NEGATIV I SHKOPIT Sfera e stiroporit elektroneutrale ???

Slide12:

Ndarja e elektricitetit ne sferë Elektrizimi I sferës vie pë shkak te veprimit te shkopit te elektrizuar PËRFUNDIM : Pjesa e sferes qe është me afer shkopit elektrizohet Me lloj te kundertte elektricitetit

Slide13:

Kjo pjesë elektrizohet pozitivisht Kjo pjesë elektrizohet negativisht

Slide14:

Me lloj te kundert elektriciteti elektrizohet sfera Shkopi : I elektrizuar negativisht

Slide15:

Shtyerja e elektricitetit me lloj te njejtë

Slide16:

U R MODEL - 2 : “ RRYMA ELEKTRIKE NE METALE ”

Slide17:

Jone pozitive – Atomi qe ka leshuar elektrone ELEKTRONE TE LIRA – elektroni qe e ka leshuar atomin + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 0 Elektronet e lira ne metale shtyhen Lëvizja kaotike /

Slide18:

- - + + Drejtimi I shtyerjes se elektroneve = RR.Elektrike Elektronet e lira shtyhen kah poli pozitiv + = FormonDrejtimin e rrymes ne qark

Slide19:

U R MODEL - 2 : “ Rryma elektrike ne elektrolite ”

Slide20:

- + + - H 2 0 CuSO 4

Slide21:

- + + -

Slide22:

Ju faleminderojmë per interesimin …. 

authorStream Live Help