ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ HY_ΓΛΥΚΕΡΙΑ_ΣΟΦΙΑ_ΣΤ_2012-13_4ο ΔΣ_ΑΙΓΙΟΥ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Η ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Πριν και μετά …

PowerPoint Presentation:

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια μηχανή κατασκευασμένη κυρίως από ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα, και έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται πληροφορίες. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα αυτοματοποιημένο, ηλεκτρονικό, ψηφιακό επαναπρογραμματιζόμενο σύστημα γενικής χρήσης το οποίο μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα βάσει ενός συνόλου προκαθορισμένων οδηγιών, των εντολών που συνολικά ονομάζονται πρόγραμμα

PowerPoint Presentation:

Υπάρχουν διάφοροι τύποι υπολογιστών οι οποίοι διαφέρουν κατά το μέγεθος, τις δυνατότητες (επεξεργαστική ισχύς) και την αρχιτεκτονική τους, δηλαδή τον τρόπο που τα βασικά τους μέρη συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους. Στην πιο διαδεδομένη κατηγορία υπολογιστών ανήκουν οι μικροϋπολογιστές. Στους μικροϋπολογιστές τα βασικά εξαρτήματα, όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη κ.ά., βρίσκονται τοποθετημένα σ' ένα τυπωμένο κύκλωμα που ονομάζεται μητρική κάρτα (αγγλ. Motherboard ή MoBo). Εκτός από τον επεξεργαστή και τη μνήμη, πάνω στη μητρική βρίσκονται οι θέσεις επέκτασης στις οποίες τοποθετούνται οι διάφορες κάρτες, γραφικών, ήχου κ.λπ.). Στη μητρική επίσης βρίσκονται υποδοχές για τη σύνδεση διαφόρων άλλων συσκευών.

PowerPoint Presentation:

Αυτοί είναι υπολογιστές πρώτης και δεύτερης γενιάς

PowerPoint Presentation:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

PowerPoint Presentation:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

PowerPoint Presentation:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

PowerPoint Presentation:

ΣΤ’ ΤΑΞΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΗ 2012-2013

authorStream Live Help