Serbescu Elena cls.aX-a B`-curentul electric

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Curentul electric :

Curentul electric Eleva : Serbescu Elena Cls . a X-a B` Colegiul Carol I Constanta

Curentul electric:

Curentul electric

PowerPoint Presentation:

Cuprins ☺: → Definitie → Marimi fizice caracteristice → Forme ale curentului electric → Efectele curentului electric → Bibliografie

PowerPoint Presentation:

Definitie Curentul eletric este o miscare dirijata a purtatorilor de sarcina electrica . Sarcinile electrice î n mi ș care pot fi purtate î ntre două puncte date, de electroni, ioni sau o combina ț ie de ioni ș i electroni. Producerea curentului electric este determinată de existen ț a unei tensiuni electrice î ntre cele două puncte ( î ntre care se deplasează sarcinile). Tensiunea î n cauză poate fi dată de o sursă electrică existentă î n circuitul electric considerat. De asemenea, curentul electric mai poate lua na ș tere î ntr-un circuit dacă acesta este un circuit î nchis ș i este influen ț at de o tensiune electromotoare, prin induc ț ie electrică.

PowerPoint Presentation:

Marimi fizice caracteristice : Intensitatea curentului electric : numită adesea simplu tot curent electric, care caracterizează global curentul, referindu-se la cantitatea de sarcină electrică ce străbate sec ț iunea considerată î n unitatea de timp. Se măsoară î n amperi. Densitatea de curent :este o mărime vectorială asociată fiecărui punct, intensitatea curentului regăsindu-se ca integrală pe î ntreaga sec ț iune a conductorului din densitatea de curent. Se măsoară î n amperi pe metru pătrat.

PowerPoint Presentation:

Tensiunea electrică : între două puncte ale unui circuit electric este diferența de potențial între cele două puncte și este proporțională cu energia necesară deplasării de la un punct la celălalt a unei sarcini electrice. Def. : Tensiunea electromotoare reprezintă mărimea fizică scalară egală cu raportul dintre lucrul total efectuat de câmpul electric pentru a transporta sarcina electrică pe întregul circuit și mărimea sarcinii electrice . q - sarcina electrică. L - lucrul forței electrice; U - tensiune electromotoare; Unitate de masura : Unitatea de măsură a tensiunii electrice în SI este voltul. Analogie hidraulica : Această analogie e utilă unei mai bune înțelegeri intuitive a conceptului. Într-un sistem hidraulic, lucrul mecanic rezultat din mișcarea apei este egal cu presiunea înmulțită cu volumul apei mutate. În mod similar, într-un un circuit electric, lucrul mecanic necesar pentru a deplasa electronii este egal cu presiunea electrică înmulțită cu numărul de electroni mutați. Tensiunea electrică, sau presiunea electronilor, se măsoară în unități de volt.

PowerPoint Presentation:

Rezistența electrică este o mărime fizică prin care se exprimă proprietatea unui conductor electric de a se opune trecerii prin el a curentului electric. În electrotehnică, ea este o măsură care determină ce valoare de tensiune este necesară pentru ca un anumit curent electric să treacă printr-un circuit (conductor) electric dat. Unitatea de măsura a rezistenței electrice, în SI, este ohm-ul, notat cu Ω. Pentru un conductor omogen, valoarea rezistenței este : unde: Ρ - este rezistivitatea materialului din care este făcut conductorul, măsurată în ohm · metru; l - este lungimea conductorului, măsurată în metri; S - este secțiunea transversală a conductorului, măsurată în metri pătrați; Într-un circuit electric simplu (ochi), valoarea rezistenței lui se calculează cu ajutorul legii lui Ohm, fiind egală cu raportul dintre tensiunea U aplicată la bornele circuitului și intensitatea I a curentului care circulă prin circuit.

PowerPoint Presentation:

Forme ale curentului electric : Curent continuu, curent alternativ Dacă mișcarea sarcinilor electrice se face numai într -un singur sens , este vorba de un curent continuu ( generat de exemplu de bateria galvanică sau de dinam ). Dacă sensul de deplasare alternează în timp , curentul se numește alternativ ( alternatorul este un dispozitiv care generează un asemenea curent ). Curentul alternativ folosit în industrie este de obicei ( cvasi ) sinusoidal, adică intensitatea lui variază ca o funcție sinusoidală ( în timp ). În cazul redresării curentului alternativ se obține un curent continuu de intensitate variabilă , numit și pulsatoriu ( sau ondulat ). Redresarea se poate face cu ajutorul tuburilor electronice ( diode sau duble diode) sau semiconductoarelor (diode, punți redresoare ).

PowerPoint Presentation:

Transformarea inversă , pentru a obține curent alternativ din curent continuu , se face cu ajutorul unor dispozitive electronice ( invertoare ) și este utilă , de exemplu , la alimentarea de la elemente galvanice sau acumulatoare a unor consumatori ce au nevoie de curent alternativ ( lămpi electrice pentru avarii , alimentarea unor aparate electrice de curent alternativ care funcționează cu curent de la acumulatorul de automobil ). De asemenea din curent alternativ se poate obține curent continuu și cu ajutorul grupurilor comutatrice (un motor electric de curent alternativ rotește un dinam , pentru a produce curent continuu care să alimenteze de exemplu un aparat de sudură electrică ).

PowerPoint Presentation:

Curent continuu :

PowerPoint Presentation:

Curent alternativ :

PowerPoint Presentation:

Efectele curentului electric: Efectul termic (denumit ș i efect Joule-Lenz) este reprezentat de disiparea căldurii î ntr-un conductor traversat de un curent electric. Aceasta se datorează interac ț iunii particulelor curentului (de regulă electroni) cu atomii conductorului, interac ț iuni prin care primele le cedează ultimilor din energia lor cinetică, contribuind la mărirea agita ț iei termice î n masa conductorului.

PowerPoint Presentation:

Efectul magnetic :constă in aparitia unui câmp magnetic in jurul unui conductor parcurs de curent electric.

PowerPoint Presentation:

Efectul electrochimic: Electroliza este procesul de orientare și separare a ionilor unui electrolit cu ajutorul curentului electric continuu.

PowerPoint Presentation:

Efectul piezoelectric: Efectul piezoelectric direct constă în proprietatea unor cristale de a se încărca cu sarcină electrică pe unele dintre fețele acestora atunci când sunt supuse la solicitări de întindere sau de compresiune după o anumita direcție. Efectul piezoelectric invers se numește electrostricțiune și constă în proprietatea cristalelor de a se deforma după anumite direcții, dacă pe unele dintre fețele acestora se află o diferență de potențial. Mărimea sarcinii electrice este proporțională cu mărimea forței aplicate.

PowerPoint Presentation:

Efecte termoelectrice (Seebeck, Peltier și Thompson): Efectul Seebeck constă în apariția unei t.e.m. într-un circuit format din două conductoare de natură diferită cu joncțiuni la capete, când cele două joncțiuni se află la temperaturi diferite. Pe baza acestui efect se realizează termocuple pentru măsurarea temperaturii. Fenomenul invers este efectul Peltier, care se manifestă prin absorbția sau degajarea unei cantități de căldură (diferită de cea degajată prin efectul Joule al curentului electric) într-o joncțiune formată din doi conductori sau doi semiconductori diferiți și zona de contact, de exemplu între cupru și fier apare o t.e.m de contact. Dacă prin joncțiune trece un curent electric cu semnul de la cupru la fier, electronii din zona de contact capătă energie cinetică suplimentară și temperatura joncțiunii crește; la trecerea unui curent în sens invers, temperatura joncțiunii scade. Dacă într-un circuit electric cu două joncțiuni ca cele de mai sus, circulă un curent electric cu sens adecvat, se poate realiza un transport de căldură de la joncțiunea mai rece la joncțiunea mai caldă. Efectul Peltier este folosit la realizarea minifrigiderelor.

PowerPoint Presentation:

Efectul Peltier

PowerPoint Presentation:

Efectul Seebeck

PowerPoint Presentation:

Efectul Thompson

PowerPoint Presentation:

Bibliografie: ● M.Morega - Bioelectromagnetism,Matrixrom 2000 ● V.Vasilescu Biofizica medicala EDP1977 ● http://ro.wikipedia.org

PowerPoint Presentation:

Va multumesc pentru atentia acordata !

authorStream Live Help