Papiloma virus

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

El càncer d'úter

Guió del treball : 

Guió del treball Introducció Desenvolupament malaltia: - Què és? - Com ens afecta? - Com es desenvolupa? - Prevencions - Cura de la malaltia - Símptomes - Com es localitza? - Parts de l’úter - Vacunes contra la malaltia Entrevista Conclusions

Introducció : 

Introducció Hem escollit aquest treball perquè creiem que és una de les malalties més actuals, ja que han trobat un mètode de prevenció nou per evitar-la.El que volem arribar a aconseguir és saber què és el càncer d’úter, saber com ens afecta, com es desenvolupa i les prevencions que cal prendre... A l’hora de fer l’exposició oral, ens agradaria explicar aquesta informació d’una forma més dinàmica i original, perquè sinó seria un treball difícil de comprendre.

Què és el càncer d’úter? : 

Què és el càncer d’úter? D’on prové el càncer d’úter? Virus del papiloma humà, i els seus tipus. Persones afectades pel VPH.

Com ens afecta? : 

Com ens afecta? Fase I: el càncer es limita al cos uterí. No s'ha propagat ni a ganglis ni a òrgans veïns. Fase II: no només està present en el cos de l'úter sinó que a més s'estén al coll uterí, no afecta els ganglis ni a estructures veïnes. Fase III: no afecta a ganglis ni organs distants. Fase IV: el tumor es propaga a bufeta, més comú en part interior, o al recte a la part inferior, afectant ganglis inguinals i afectant a òrgans distants (metàstasi), més comunament ossos i pulmons.

Prevencions : 

Prevencions Evitant les parelles sexuals múltiples. Utilització del preservatiu. Existeix una vacuna solament per als virus 6, 11, 16, i 18. Consumeix molts antioxidants. Consumeix molta vitamina C. Consumeix aliments rics en àcid fólic. Sistema immunològic afeblit. Vida sana.

Cura de la malatia : 

Cura de la malatia Els tractaments proposats són la cirurgia, la radioteràpia o la quimioteràpia, que es poden dur a la pràctica aïlladament o en associació, depèn de la fase en la que es trobi, si és massa tard, parlem d’una metàstasis, que és l’extensió d’el càncer cap a altres òrgans. El metge, a vegades es veu obligat a practicar una histerectomia, l’extirpació total de l’úter.

Simptomes : 

Simptomes Secreció o fluix vaginal que no és normal. Sagnat vaginal que no és normal. El sagnat pot ser anormal per la seva abundància o per en el moment el qual apareix, per exemple, sagnat després de la menopausa, sagnat vaginal entre períodes menstruals, o altre sagnat que duri més del que normal o que sigui més abundant del normal. Dolor o pressió a la zona pèlvica.

Com es localitza? : 

Com es localitza? Papanicolau. Poc sensible i poc específic. Baix cost. Colposcopía. Poc sensible i poc específic. Cost mitjà. Penoscopía. Molt poc sensible i molt poc específic. Cost mitjà. Citologia. Poc sensible i poc específic. Baix cost. P16. Sensible i Específic. Cost mitjà. PCR. Altament sensible (mes del 99 % de seguretat) i altament específic (mes del 99 % de seguretat) És l'única prova que pot identificar el nombre del virus. Alt cost.