Il-Quddiesa

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Il-Quddiesa.:

Il-Quddiesa.

Gesu riedha tkun ikla specjali :

Gesu riedha tkun ikla specjali Gesu kien jiccelebra l-ghid kull sena (passover) izda kien jaf li l-ahhar ikla kellha tkun specjali. Kien wasal zmien li jbati

Gesu jhares lura u quddiem:

Gesu jhares lura u quddiem Waqt l-ikla beda javzahom fuq dak li ser jigri ‘qabel ma nbati’. Hudu u kulu ecc Gesu fakkar f’helsien iehor, il-jasar tal-egittu. Din id-darba hu kien ser ikun il-haruf li jehlisna mill-jasar tad-dnub. L-ikla mhuwiex haruf izda l-ewkaristija Aghmlu dan b’tifkira tieghi. Meta naghmlu ewk. Infakkru f’dak li ghamel gesu fl-ahhar cena.

Kif twaqqfet l-ewkaristija:

Kif twaqqfet l-ewkaristija 2. When did Jesus Christ institute the Eucharist? Il hamis ix-xirka, fl-ahhar cena meta kien ma shabu fl-ikla tal-ghid 3. How did he institute the Eucharist? Qasam il-hobz, radd il hajr u tah lid-dixxilpli tieghu, hudu u kulu dan hu gismi li ser jinghata ghalikom (u the same with the demmi) Aghmlu dan tifkira tieghi

Imgieba waqt il-quddiesa.:

Imgieba waqt il-quddiesa. Ilbes xieraq Gib ruhek sew (mhux tparla fuq il mobile jew ma shabek) Ippartecipa fil-quddiesa, mhux issahhan is-siggu biss. Hu sehem fit-talb u l-kant Irrifletti fuq kif dak li qed isir jaffetwalek hajtek. Imgieba ta’ qima.