GEOGRAFI BAB 1-5 By Kelvin

Views:
 
     
 

Presentation Description

GEOGRAFI BAB 1-5 By Kelvin

Comments

Presentation Transcript

GEOGRAFI - TINGKATAN 1:

GEOGRAFI - TINGKATAN 1 BAB 1-5 DISEDIAKAN OLEH KELVIN

Kandungan:

Kandungan BAB TARIKH PG 1 - 4 4 APRIL 3 5 5 APRIL 4 5 ( Latihan ) 7 APRIL 21

BAB 1-4:

BAB 1-4 BAB 1 = Kedudukan BAB 2 = Arah BAB 3 = Skala Dan Jarak BAB 4 = Graf Tidak Dilangsung

BAB 5 = PETA :

BAB 5 = PETA 5.1 Apakah Ialah Peta ? 1. Peta ialah suatu gambaran atau lukisan tentang sesuatu kawasan di permukaan bumi sebagaimana yang dilihat dari udara . 2. Peta mempunyai simbol , singkatan atau warna yang dilukis di dalam peta . 3. Jenis peta-peta tersebut iaitu : Peta lakar Peta topografi Pelan Glob Altas

5.2 Simbol dan Singkatan :

5.2 Simbol dan Singkatan Simbol mempunyai dua jenis iaitu : Simbol Fizikal Simbol Budaya Simbol Fizikal ialah digunakan untuk mewakili ciri semula jadi seperti bentuk muka bumi , saliran dan tumbuhan-tumbuhan . Simbol Budaya ialah digunakan untuk mewakili ciri buatan manusia seperti petempatan , tanaman , perhunbungan , perindustrian dan perlombongan . Jenis-jenis simbol yang digunakan dalam peta termasuklah simbol titik , simbol garisan dan simbol lorekan .

Slide 6:

Singkatan digunakan untuk menunjukkan lokasi sesuatu ciri , bentuk muka bumi dan kemudahan-kemudahan awan yang terdapat dalam peta . 5.3 Warna Warna hijau mewakili tanaman . Warna biru mewakili kawasan perairan . Warna perang mewakili kawasan tanah tinggi .

5.4 Memahami simbol peta - tidak gambaran simbol:

5.4 Memahami simbol peta - tidak gambaran simbol Simbol untuk mewakili sungai dan air: Terusan Talian paip air Sungai Tasik Kolam air

Slide 8:

Simbol untuk mewakili tanaman : Kelapa Getah Kepala sawit Padi Simbol untuk mewakili pengangkutan : Jalan Raya Jalan Kereta Api Jambatan Kayu Lorong Jalan Kaki

Slide 9:

Simbol untuk mewakili tumbuhan-tumbuhan : Nipah Paya ai masin Hutan Nipah Simbol untuk mewakili bangunan : Petempatan Masjid Kuil Tokong

Apakah ialah masjid, kuil, tokong dan petempatan?:

Apakah ialah masjid , kuil , tokong dan petempatan ? Bermaksud dengan Melayu Masjid ialah untuk Islam bersembayang Kuil ialah untuk Hindubersembayang Tokong ialah untuk Buddha bersembayang Petempatan ialah bangunan yang lokal atau di Malaysia.

5.5 Memahami singkatan-singkatan:

5.5 Memahami singkatan-singkatan A. = Alur B.P = Balai Polis Bt. = Bukit Ct. = Cangkat G. = Gunung Hosp. = Hospital J. = Jeram K. = Kuala Kb. = Perkuburan

Slide 12:

10. Kg. = Kampung 11. Ldg. = Ladang 12. P. = Pulau 13. P.D. = Pejabat Daerah 14. P.P = Pejabat Pos 15. Pt. = Parit 16. Pang. = Pangkalan 17. Pmtg . = Permatng 18.Pdg. = Padang

Slide 13:

19. R.P. = Rumah Perhentian 20. R.R = Rumah Rehat 21. Sg . = Sungai 22. Sek . = Sekolah 23. S.K = Stesen Kastam 24. S.Kc . = Stesen Kaji Cuaca 25. T.A. = Tali Air 26. Tg . = Tanjung 27. Tk. = Teluk

5.6 Menulis peta lakar:

5.6 Menulis peta lakar Langkah-langkah menulis peta lakar Langkah 1 – Lukiskan sebuah peta rangka kawasan . Langkah 2 – Pilih simbol yang sesuai untuk melambangkan ciri geografi , iaitu ciri fizikal dan ciri budaya yang terdapat di kawasan tersebut .

Slide 15:

Langkah 3 – Lukis ciri geografi dengan menggunakan simbol , warna dan singkatan yang sesuai . Langkah 4 – Lengkap peta dengan petunjuk peta , arah mata angin , skala peta dan tajuk .

5.7 Mentafsir peta lakar:

5.7 Mentafsir peta lakar Langkah-langkah mentafsir peta lakar Langkah 1 - Perhatikan tajuk peta . Langkah 2 - Perhatikan pentunjuk arah mata angin . Langkah 3 - Perhatikan petunjuk peta . Langkah 4 - Perhatikan skala . Langkah 5 - Kenal pasti ciri fizikal dan ciri budaya . Langkah 6 - Tafsir saling kaitan antara ciri fizikal dengan ciri budaya .

5.8 Penunjuk arah mata angin:

5.8 Penunjuk arah mata angin Arah mata angin pada peta . Lapan arah mata angin Empat arah mata angin utama

Slide 18:

5.9 Petunjuk peta

5.10 Skala:

5.10 Skala 1cm = 2km atau 1cm mewakili 2km Skala penyata Skala lurus mudah / skala linear

5.11 Latihan 1. Namakan jenis-jenis peta berikut (Ada jawapan):

5.11 Latihan 1. Namakan jenis-jenis peta berikut ( Ada jawapan )

2. Berikan definisi peta. (Ada jawapan):

2. Berikan definisi peta . ( Ada jawapan ) _________________________________________ _________________________________________ 3. Simbol bentuk muka bumi dalam peta terbahagi kepada dua , iaitu ( Tiada j awapan ) (a)_______________________________________ (b)_______________________________________

Jawapan pada soalan 1 dan2:

Jawapan pada soalan 1 dan2 a) Altas b) Glob c) Peta lakar d) Peta topografi e) Pelan 2. Peta ialah sebuah lukisan yang menggambarkan keadaan sebenar di permukaan bumi .

4. Tuliskan ciri fizikal atau ciri budaya.:

4. Tuliskan ciri fizikal atau ciri budaya . Hutan = Jambatan = Sekolah = Rumput = Sungai = Masjid = Tasik semula jadi = Laut = Petempatan = Pantai = Jalan kerata api = l) Klinik = m) Kilang = n) Bukit = o) Paya nipah = p) Kuari = q) Bentang = r) Gunung = s) Ladang getah = t) Pejabat pos = u) Pulau = v) Sawah padi =

5. Namakan ciri geografi yang diwakili oleh simbol-simbol berikut.:

5. Namakan ciri geografi yang diwakili oleh simbol-simbol berikut .

6. Kenalan simbol fizikal dan simbol budaya.:

6. Kenalan simbol fizikal dan simbol budaya .

7. Tuliskan jawapan anda bagaimana mentafsir pada peta tersebut. (Ada jawapan):

7. Tuliskan jawapan anda bagaimana mentafsir pada peta tersebut . ( Ada jawapan )

Jawapan pada soalan 7:

Jawapan pada soalan 7 Peta menujuk sebuah kawasan petempatan . Ciri fizikal yang terdapat dalam peta ialah sungai , laut hutan , bukit , paya bakau dan tasik . Manakala ciri budaya pula ialah jalan raya , jambatan , kilang , masjid , kebun getah dan sawah padi . Kawasan yang paling tinggi terletak di tenggara peta kerana garisan kontur paling banyak terdapat di situ. Kawasan sawah padiyang terletak di barat laut peta di saliri oleh Ssungai Selasih .

Jawapan seterusnya:

Jawapan seterusnya Penduduk Kg. Simpang dan Kg. Cempaka ramai yang bekerja sebagai pesawah manakala penduduk Kg. Kenanga munkin sekali merupakan pekebun kelapa atau nelayan . Kilang dalam peta berkemungkinan untuk memproseskan getah . Pola petempatan di Kg. Tasik dan Kg. Simpang adalah berjajar manakala pola petampatan di Kg. Cempaka dan Kg. Kenaga adalah berkelompok .

Terima kasih. Disediakan oleh kelvin.:

Terima kasih . Disediakan oleh kelvin . Siap pada Geografi Bab1-5 Ringkasan

NOTA-NOTA:

NOTA-NOTA

authorStream Live Help